KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Korczyna: zarządzenie wójta niezgodne z prawem

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Na początku marca wójt Korczyny, Jan Zych zarzucił gminnym radnym PiS, że nie chcą współpracować dla rozwoju gminy. Chodziło o to, że radni nie chcieli zastosować się do zarządzenia wójta. Okazuje się, że wójt nie miał racji, a swoim zarządzeniem przekroczył kompetencje.

REKLAMA


Chodzi o powołanie przez wójta Jana Zycha zespołu mającego opracować plan zadań inwestycyjno-remontowych dla gminy Korczyna. Wójt swoim zarządzeniem "powołał" radnych do pracy w zespole. "Powołania" nie poprzedziło nawet zapytanie radnych o zgodę. Wojewoda podkarpacki unieważnił tę decyzję wójta - stwierdzając, że wójt nie miał do tego prawa.

O sprawie informowaliśmy w związku z konferencją prasową: Korczyna: apel radnych i konferencja wójta obok nadal nierozstrzygniętego sporu o ważność wyborów pojawił się zarzut, że radni nie chcą współpracować.

- Zgłosiliśmy wówczas wójtowi nasze uwagi dotyczące także tego, że udział radnych w pracach organu wykonawczego stoi w sprzeczności z ustawowym podziałem kompetencji pomiędzy organem stanowiącym - radą gminy, a organem wykonawczym - wójtem. Jan Zych zlekceważył te uwagi, dając temu wyraz na konferencji prasowej. Wnieśliśmy o wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego przez wojewodę podkarpackiego - informuje Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Korczynie.

Wojewoda w odpowiedzi potwierdziła niezgodne z prawem działania wójta Zycha. Wojewoda podkarpacki stwierdził nieważność zarządzenia wójta z 25 stycznia 2019, podkreślając:

"Wójt działa przede wszystkim przy pomocy urzędu gminy i jego pracowników. (...) Wykonując swe zadania może również powoływać zespoły lub komisje, składające się z podległych mu pracowników. Można dopuścić sytuację, że do zespołu zostanie powołany również radny gminy, ale musi się to odbywać wyłącznie za jego zgodą. Tymczasem wójt gminy Korczyna powołał 14-osobowy zespół, składający się wyłącznie z radnych bez ich zgody, a więc w praktyce całą radę. Celem działania zespołu miało być opracowanie planu zadań inwestycyjno-modernizacyjnego na lata 2020-2025, które winny być ujęte w budżecie gminy. Podkreślić jednak należy, że opracowanie projektu budżetu należy wyłącznie do kompetencji wójta, a radni biorą udział w pracach nad projektem w odpowiedniej procedurze uchwalania budżetu, określonej uchwałą rady gminy. Wójt zatem nie posiada żadnych uprawnień do powoływania takiego zespołu dla realizacji ww. zadań. W przypadku, gdy chce włączyć radnych w proces ustalania zadań inwestycyjnych, może ewentualnie zwrócić się do Rady Gminy o powołanie doraźnej komisji, a nie dokonywać tego samodzielnie".

pd

  • autor: pd

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?