KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Ponad 47 milionów złotych na wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudniania

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłosił dwa konkursy w ramach Działania 6.2 na „Wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 22 maja br.

REKLAMAZgodnie z założeniami ogłoszonych konkursów, projekty realizowane w ramach Działania 6.2 mają przyczynić się do promocji oraz wsparcia inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Wnioski mogą składać operatorzy wsparcia, czyli między innymi stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego oraz projektodawcy, którzy  na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiadają co najmniej roczne doświadczenie związane z realizacją projektów dotyczących wspierania przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 PO KL lub udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy (Powiatowe Urzędy Pracy).

Projekty  złożone w ramach konkursu nr 20/POKL/6.2/2012 muszą  być skierowane do osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia, w wieku 50 + oraz osób niepełnosprawnych - zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy województwa podkarpackiego.  Kwota środków dostępnych w konkursie to 14 mln zł. Natomiast na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu nr 21/POKL/6.2/2012 dostępna jest kwota 33,5 mln zł. Uczestnikami projektu w tym wypadku  muszą być osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy województwa podkarpackiego przez okres co najmniej  6 miesięcy.

W obu konkursach dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zostaną objęte projekty, które zakładają bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym założenie spółdzielni socjalnej) obejmujące doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia własnej firmy, a także przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Zgodnie z założeniami konkursu uczestnicy projektów muszą również otrzymać wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy, które obejmować będzie pomoc finansową wypłacaną miesięcznie do kwoty minimalnego wynagrodzenia  oraz doradztwo specjalistyczne.

W związku z ogłoszonymi konkursami Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej dla konkursów nr 20/POKL/6.2/2012 i 21/POKL/6.2/2012 ogłoszonych w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja 2012 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej nr A101 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza  zgłoszeniowego na stronie http://pokl.wup-rzeszow.pl Zgłoszenia będą rejestrowane do 7 maja 2012 r. Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu w ciągu 24 godzin.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy!

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji na temat konkursów ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stronie internetowej: www.pokl.wup-rzeszow.pl w zakładce „AKTUALNE KONKURSY”.

Monika Zając / WUP

  • autor: Monika Zając / WUP

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?