Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Przestępstwo z art. 178a kk, a zaświadczenie o niekaralności

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne

Dla wielu ludzi, którzy mają zatarg z prawem związany z popełnieniem przestępstwa z art. 178a k.k. największą dolegliwością jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dla innych kwoty, jakie muszą uiścić na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub też tytułem grzywny. Jest jednak grupa osób, dla których największym problemem będzie wpis w Krajowym Rejestrze Karnym. Są to osoby chcące wykonywać prace, w których wymagana jest niekaralność. Są to głównie urzędy oraz sądy. Czy ewentualny wyrok oznacza, że osoby takie nie mają szans na zatrudnienie w tych placówkach?

REKLAMAW tym artykule postaram się wyjaśnić, jak wygląda kwestia zaświadczenia o niekaralności w świetle twojej wcześniejszej jazdy pod wpływem alkoholu.

Samo toczenie się postępowania karnego nie oznacza, że osoba będzie miała wpis w Krajowym Rejestrze Karnym. Nie będzie to w żaden sposób rzutować na uzyskanie zaświadczenia o niekaralności. Jeśli nawet sprawca popełnił czyn zagrożony karą przez kodeks karny, to i tak nie zawsze będzie on miał problem z uzyskaniem zaświadczenia. Podstawową kwestią jest to, czy w stosunku do oskarżonego nie zastosowana warunkowego umorzenia postępowania karnego. Mimo adnotacji o zastosowaniu warunkowego umorzenia, to osoba taka może bez problemu uzyskać zaświadczenie o niekaralności, gdyż wyrok taki nie jest wyrokiem skazującym. Co jednak w sytuacji, gdy sprawca został skazany? Czy to oznacza dla niego, że już nie będzie mógł uzyskać zaświadczenia o niekaralności? Przez pewien czas tak. Jednak należy pamiętać, że co do zasady przestępstwa ulegają zatarciu.

Kwestia ta została uregulowana w kodeksie karnym w art. 106-108 oraz art. 76. Według niniejszych norm, zatarcie skazania następuje w zależności od kary jak została nałożona. Jeżeli naruszenie nie było znaczne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie zasądzone wobec sprawcy zawieszenie wykonania kary. W takim przypadku zatarcie następuje po okresie 6 miesięcy, od końca okresu próby. Oznacza to, że jeśli okres twojej próby kończy się z ostatnim dniem lipca, to po 6 miesiącach w świetle prawa jest ona osobą niekaraną.

art. 178a § 1 k.k. - zatarcie wyroku
W sytuacji zasądzenia przez Sąd bezwzględnego więzienia okres ten jest znacznie dłuższy. W takim przypadku zatarcie następuje po 10 latach od wykonania kary. W przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. Sąd oprócz pozbawienia wolności może zasądzić również grzywnę oraz ograniczenia wolności. W przypadku grzywny zatarcie następuje po 1 roku od wykonania lub darowania. Natomiast w przypadku ograniczenia wolności zatarcie następuje po 3 latach od wykonania lub darowania kary. Jeśli na sprawcę została nałożona kara grzywny to musi ona pamiętać o ważnej kwestii. W pojęciu wykonania kary mieści się również zapłata grzywny itp. Dopóki kara pieniężna nie zostanie uiszczona, dopóki wobec takiej osoby nie będzie biec okres zatarcia.

Jeśli kara pozbawienia wolności nie przekracza 3 lat, to skazany może ubiegać się zatarcie skazania już po upływie 5 lat.

Artykuł przygotowany przez Lex Traffic - Kancelarię Prawa Ruchu Drogowego (https://lextraffic.pl/jazda-po-alkoholu/)

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj