KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Wyniki matur krośnieńskich szkół potwierdziły, że Krosno jest liderem na podkarpackim rynku edukacyjnym

27 czerwca 2014 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie oraz Komisje Okręgowe w całym kraju podały informacje o wynikach tegorocznych matur. W tym roku w Krośnie do matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 1386 tegorocznych absolwentów (rok temu liczba zdających wynosiła 1436). Do egzaminu przystąpili także absolwenci z lat ubiegłych, którzy do tej pory nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy chcieli podwyższyć uzyskany wcześniej wynik egzaminacyjny albo poszerzyć liczbę przedmiotów maturalnych. Pełne wyniki egzaminów maturalnych zostaną opublikowane dopiero 12 września br.

REKLAMA


Krośnieńskie wyniki matur są dużo lepsze od średniej krajowej i wojewódzkiej. W kraju świadectwo dojrzałości uzyskało 71% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w regionie maturę zaliczyło 69%. W Krośnie - 79% tegorocznych absolwentów szkół średnich pozytywnie przeszło przez trudny egzamin.

W Krośnie wskaźnik zdawalności matur był wyższy niż w Rzeszowie, Krakowie, Lublinie oraz w pozostałych miastach na prawach powiatu w całym OKE obejmującym województwa małopolskie, lubelskie i podkarpackie. W liceach ogólnokształcących wskaźnik zdawalności matur był o 20% wyższy w Krośnie niż w liceach powiatu krośnieńskiego, w technikach różnica na korzyść szkół w mieście wyniosła 10%.  

O wysokiej pozycji Krosna w rankingu zdawalności egzaminu maturalnego zadecydowały wyniki szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Odsetek pozytywnie zaliczonych matur przez absolwentów w szkołach dla dorosłych nie przekroczył kilkunastu procent, przy czym wielu słuchaczy w ogóle zrezygnowało ze zdawania egzaminów maturalnych.

W mieście 100% zdawalnością pochwalić się może I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, gdzie maturę zdało 272 absolwentów. Absolwenci Kopernika uzyskali także bardzo wysokie wyniki z egzaminów. Statystyczny maturzysta z Kopernika uzyskał  80,2%  punktów z obowiązkowego egzaminu z matematyki (średni wynik zarówno w kraju 48%, a w województwie - 49%), z języka polskiego w części pisemnej - 63,9% (średni wynik w kraju - 51%, w województwie podkarpackim - 50%).

Obowiązkowy egzamin z języka obcego uczniowie z Kopernika także zdali bardzo dobrze uzyskując z języka angielskiego w części podstawowej średnio 92,6% (69% kraj, 67% województwo), z języka niemieckiego - 95,2% (średni wynik 68% w kraju i 67% w województwie).

Zdawalność powyżej średniej krajowej (71%) i wojewódzkiej (69%) odnotowały także trzy miejskie szkoły ponadgimnazjalne: II LO "Guzikówka"- 97,5%, ZSP 5 "Elektryk" - 90,9% i ZSP1 "Szczepanik" - 72,5%.

Spośród liceów poza I LO im M. Kopernika bardzo dobre i dobre wyniki na tle kraju odnotowały: II LO zdawalność 97,5%, III L0 w ZSP5 - zdawalność 93,9% i V LO w ZSP1 - zdawalność 80%.

Najwyższą zdawalność wśród techników odnotowało T 5 "Elektryk" w ZSP5 zdawalność 81,6%. Spośród techników zdawalność powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej odnotowały także: T 3 w ZSP3 zdawalność 61,7%, T 7 w ZSKU zdawalność 60%, T1 w ZSP1 - zdawalność 59,5%. Powyżej średniej wojewódzkiej znalazły się także  T4 w ZSP4 - zdawalność 56,3% i T6 w ZSP6 - zdawalność 50%.

Spośród przedmiotów obowiązkowych w kraju najtrudniej było zdać maturę z matematyki. Nie udało się pokonać progu zdawalności 25% maturzystom w kraju. Łatwiej było z językami obcymi: angielski i rosyjski zdało 92% absolwentów w kraju, pozostałe języki obce od 96 do 98% zdających, język polski zdało 94% absolwentów.

Dla absolwentów, którzy wybierają studia na prestiżowych kierunkach najważniejsze są bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych. Maturzyści zdawali pięć egzaminów obowiązkowych: język polski ustnie i pisemnie, matematykę - pisemnie oraz jeden język obcy - ustnie i pisemnie. Wszystkie egzaminy obowiązkowe zdawane były na poziomie podstawowym. Za rok absolwenci liceów ogólnokształcących przystąpią obowiązkowo do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

- Staramy się pomagać szkołom przeznaczając dodatkowe środki na przygotowanie uczniów do egzaminu z matematyki oraz egzaminów zawodowych. W tym roku jeszcze  tylko w jednym technikum zdawalność matury jest niższa niż w województwie, ale mam nadzieję na poprawę tego wyniku - mówi Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna. Zdawalność matury w czterech krośnieńskich technikach już po raz kolejny przekracza średnią wojewódzką i średnia ogólnopolską. W tym roku w całej Polsce wyniki są niższe, ale ogromna większość osób, którym nie powiodło się na maturze w maju, może przystąpić do egzaminów poprawkowych w dniu 26 sierpnia.

O ambicji młodych ludzi oraz pracy ich nauczycieli może świadczyć także duża liczba absolwentów zdających przedmioty dodatkowe, w tym na poziomie rozszerzonym na wysokim poziomie.

- Zachęcam absolwentów gimnazjów do kształcenia się w krośnieńskich szkołach - od nowego roku szkolnego wdrażamy nowy system stypendialny o charakterze motywacyjnym, również skierowany do uczniów szkół zawodowych. Warto podjąć naukę w Krośnie - tu edukacja stoi naprawdę na wysokim poziomie - dodaje prezydent.

umk

  • autor: umk

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?