KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Modernizacja RCKP i Domu Ludowego na najbliższej sesji RM

Modernizacja RCKP i Domu Ludowego na najbliższej sesji RM Fot. Łukasz Jaracz

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta samorządowcy zajmą się między innymi instytucjami kultury. Przygotowano projekt dotyczący modernizacji Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza i Domu Ludowego w Polance. Radni podejmą także decyzje dotyczące gospodarki nieruchomościami, a prezydent przedstawi informację o działalności lotniska.  

REKLAMA


Sesję Rady Miasta Krosna zwołano na 29 września (piątek). Obrady rozpoczną się o godz. 9:00 w sali narad krośnieńskiego urzędu (ul. Staszica 2).

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krosna za pierwsze półrocze 2017 r.
4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krosna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r.
5. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. Ustalenia obowiązujących w 2018 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (projekt Nr XLIX/1039/17),

6.2. Opłaty od posiadania psów (projekt Nr XLIX/1040/17),

6.3. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Krosna (projekt Nr XLIX/1041/17),

6.4. Zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2017 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XLIX/1042/17),

6.5. Określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych (projekt Nr XLIX/1043/17),

6.6. Gospodarki nieruchomościami / dot. m.in. sprzedaży, zamiany nieruchomości, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (projekty od Nr XLIX/1044/17 do Nr XLIX/1054/17),

6.7. Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie" (projekt Nr XLIX/1055/17),

6.8. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XLIX/1056/17),

6.9. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Krośnie" (projekt Nr XLIX/1057/17),

6.10. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku" (projekt Nr XLIX/1058/17),

6.11 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej" (projekt Nr XLIX/1059/17),

6.12. Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych (projekt Nr XLIX/1060/17),

6.13. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne" (projekt Nr XLIX/1061/17),

6.14. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (projekt Nr XLIX/1062/17),

6.15. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta Krosna" (projekt Nr XLIX/1063/17),

6.16. Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLIX/1064/17),

6.17. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLIX/1065/17),

6.18. Uchylenia uchwały (projekt Nr XLIX/1066/17).

7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?