Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Problemy restauratorów z koncesją. Urząd nie widzi możliwości wsparcia. Miał ją w 2020 roku...

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. Michal Lizuch / Pexels

Restauratorzy, którzy mają zamknięte swoje biznesy stoją przed problemem dotyczącym opłaty za koncesję od sprzedaży alkoholu. 31 stycznia mija termin złożenia oświadczenia za rok ubiegły oraz dokonania wpłaty pierwszej raty. Według urzędników z Krosna, Gmina nie mogła zwolnić przedsiębiorców z obowiązku opłaty lub jej umorzyć. Jak się okazuje - w mocy była taka ustawa, z której niektóre gminy w Polsce skorzystały. Kiedy zostanie odmrożona gastronomia, tego nie wiemy. Urząd decyzje pozostawia właścicielom firm.

REKLAMAPuby, bary, restauracje i ogólnie pojęta stacjonarna gastronomia zamknięta została w marcu 2020 roku przez polski Rząd, który wprowadził obostrzenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Gastronomia mogła funkcjonować wyłącznie sprzedając posiłki "na wynos" lub z dostawą. Branżę ponownie otwarto 18 maja 2020 roku z reżimem sanitarnym, gdzie po 5 miesiącach funkcjonowania podjęto decyzję o kolejnym jej zamknięciu z dniem 24 października. Taki jest do dziś. Termin odmrożenia gastronomii nie jest znany, choć pojawiają się sygnały o stacjonarnym uruchomieniu tej branży w lutym br.

Zapłacić, czy zrezygnować?

Lokalni przedsiębiorcy prowadzący działalność restauracyjną borykają się z problemem związanym z opłatą koncesyjną w bieżącym roku 2021.

- Nie wiemy, czy płacić, czy zrezygnować z koncesji. To są dla nas duże koszty w obecnej sytuacji, kiedy przychody ze sprzedaży samego jedzenia na dowóz to niekiedy 20-30% całości przychodów z okresu, gdy nasze lokale funkcjonowały normalnie - mówią. - W 2020 roku samorząd Krosna nie pomógł nam w tej kwestii. Nie umorzył opłaty koncesyjnej na czas, gdy byliśmy "zamknięci", tłumacząc się, że nie ma takich instrumentów - dodają. - Dwa, czy trzy tysiące, a dla niektórych nawet cztery tysiące złotych za pierwszą ratę - to ogromne koszty. To pieniądze wyrzucane w błoto w czasie, gdy nie możemy sprzedawać alkoholu - komentują.

Krosno nie zwolniło restauratorów z koncesji w okresie pandemii

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje dokonywanie opłat przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości odroczenia lub umorzenia płatności. W odniesieniu do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustawodawca takiego przepisu nie przewidział. Tym samym samorząd nie ma podstaw do zwolnienia przedsiębiorcy z opłaty za korzystanie z napojów alkoholowych - mówi Joanna Sowa, rzecznik prezydenta Krosna.

Pomoc dla restauratorów była w rękach radnych

Okazuje się, że narzędzie było w rękach lokalnych samorządów i radnych. 24 czerwca 2020 roku weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19. Ustawa mówi o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadziła ona istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za nie. Rady gmin zostały upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń. Z takiej możliwości skorzystała między innymi gmina Bielsko-Biała i Tarnowskie Góry.

Radni w tych dwóch gminach (w sierpniu 2020 roku) stosowna uchwałą zwolnili z opłat za koncesje alkoholowe przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną, których dotknęły skutki pandemii.

Jak poinformował Jacek Kachel z biura prasowego gminy w Bielsku-Białej, przedsiębiorcy korzystający z rat w 2020 roku (w dniu podjęcia uchwały przez radnych) mieli już opłacone pierwsze dwie raty - styczniową i majową. Należy tu zaznaczyć, że opłata należna w momencie jej wniesienia nie podlega zwrotowi. Dlatego - Radni postanowili zwolnić ich z raty trzeciej oraz zdecydowali o zwrocie równowartości trzeciej raty tych, którzy dokonali wpłaty jednorazowej za cały rok - powiedział Jacek Kachel z biura prezydenta w Bielsku-Białej.

Projektodawca Ustawy zdecydował się przedłużyć wskazane mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców również na 2021 r. Projekt nad nowelizacją ustawy nie został jeszcze dokończony. O tym przeczytacie na końcu artykułu.

Urząd w Krośnie: restauratorzy mogą zrezygnować z opłaty koncesyjnej

Jeżeli przedsiębiorca chce zrezygnować ze sprzedaży napojów alkoholowych przed terminem upływu ważności zezwolenia ma obowiązek poinformować o tym urząd, w terminie 14 dni od zmiany stanu faktycznego wypełniając odpowiedni druk zamieszczony na oficjalnej stronie miasta Krosna.

W przypadku kiedy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zrezygnuje z dniem 1 lutego z tego zezwolenia - zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim do 31 stycznia, na podstawie którego zostanie naliczona opłata za korzystanie z w/w zezwolenia (art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Jeśli zrezygnujesz, możesz ubiegać się o nowe zezwolenie

Przedsiębiorca, który zrezygnuje z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może w każdym dowolnym dla niego czasie ubiegać się o nowe zezwolenie. Zezwolenie takie otrzyma po spełnieniu wszystkich zasad i warunków, które zostały narzucone w wyż. cyt. ustawie.

Krośnieński Urząd pytany o to, czy w roku 2021 przewiduje możliwości zwolnienia z opłaty koncesyjnej krośnieńskich restauratorów odpowiada jednoznacznie: "Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości odroczenia lub umorzenia płatności. W odniesieniu do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustawodawca takiego przepisu nie przewidział".

Niezakończone prace nad nowelizacją ustawy

W 2021 r. prawdopodobnie nadal samorządy gminne będą mogły zwolnić przedsiębiorców z opłat za sprzedaż alkoholu. Trwają prace nad projektem nowelizacji regulacji prawnej art. 31zzca z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projektodawca zdecydował się przedłużyć wskazane mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców również na 2021 r.

Projekt zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. został opublikowany na stronach sejmowych w dniu 9 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z art. 1 pkt 27 projektowanego aktu: w art. 31zzca:

a) w ust. 1 po wyrazach <<w 2020 r.>> dodaje się wyrazy <<lub w 2021 r.>>;

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

<<2. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę:

1) za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.;
2) za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

3. Termin wniesienia opłaty należnej w:
1) 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2) 2021 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.>>”.

Prace nad nowelizacją ustawy nie zostały zakończone. Można je śledzić klikając tutaj: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw


Zobacz także:

- Otwieranie gastronomi, obostrzenia i problemy z koncesją. Sądy unieważniają kary nałożone przez sanepid

- Na Podkarpaciu otwierają się restauracje i kluby. Przedsiębiorcy będą walczyć z lockdownem

(rdn)

 • autor: (rdn)

20 komentarzy

 • Żeglarz

  @Krośnianin od urodzenia Zgadzam się - na dzień dzisiejszy są ważniejsze sprawy od umarzania opłat za sprzedaż alkoholu. Choć... jeden z radnych mówił w tamtym roku, że w dobie pandemii nie możemy ludziom zabraniać dezynfekcji - dziwię się zatem, że teraz nie wyszedł z propozycją stosownej uchwały.

  Zgłoś nadużycie Żeglarz wtorek, 19, styczeń 2021 20:05 Link do komentarza
 • RES

  @Krośnianin od urodzenia, tylko tutaj należy pamiętać, że to Ustawodawca wymusza płacenie - znaczy nakłada obowiązek - na przedsiębiorcę zapłaty koncesji. Czytaj Państwo pobierze opłatę, chyba że zrezygnujesz. Inne firmy nie muszą płacić danych kwot... produkują bądź nie. Tu sytuacja jest inna. Ja już napisałem co chciałem w tej kwestii. Na tym kończę temat.

  Zgłoś nadużycie RES wtorek, 19, styczeń 2021 14:43 Link do komentarza
 • Krośnianin od urodzenia

  @RES. Obiektywnie masz rację. Teraz faktycznie rozmawiamy o sednie sprawy.
  @RES. Mogli pomóc, ale nie pomogli.... Moim zdaniem sprzedaż alkoholu nie jest właściwą działalnością do wspomagania w czasach pandemii. Wiele firm cierpi przez pandemie. Zwłaszcza te na, które nałożono obostrzenia, ale także te bez dodatkowych ograniczeń. Cierpi gastronomia, fitness, transport, handel, usługi, ale także firmy produkcyjne, które nie mają odpowiedniej sprzedaży produktów. Miasto, czyli my wszyscy, jego mieszkańcy dzięki płaconym tutaj podatkom możemy im pomóc. Rękami Rady Miasta i Prezydenta... Ale dlaczego akurat sprzedawcom alkoholu?
  Każdy obywatel ma własne pieniądze i może je wydać dowolnie. Tak jak chce. Pomóc komu chce. Kupić co chce. Także produkty gastronomii. Na razie na wynos, ale taka sprzedaż także pomaga restauratorom.
  Rada Miasta ma dbać o dobro ogólne. Dla wszystkich. Czyli w moim rozumieniu o drogi, odśnieżanie, oświetlanie, sprzątanie, remonty, szkoły, place zabaw, drzewa, muzea itd. itp. To jest dla wszystkich tutaj mieszkających.
  A rozdawanie naszych wspólnych pieniędzy komukolwiek, uważam za niedopuszczalne. Za dużo tego było w socjalizmie i dobrze, że już się skończyło. Szkoda, że nie zupełnie...

  Zgłoś nadużycie Krośnianin od urodzenia wtorek, 19, styczeń 2021 14:39 Link do komentarza
 • RES

  @Krośnianin od urodzenia, poza tym nikt tu nie atakuje prezydenta czy rady. Napisane jest obiektywnie, że nasi samorządowcy tego nie zrobili, a mogli, a zrobili to inni :) Zrozum, że jeżeli ktoś wydał 3x po 4 tys zł na koncesje obliczoną na rok 2020 z roku 2019... a nie miał sprzedaży, to utopił tą kasę...

  Zgłoś nadużycie RES wtorek, 19, styczeń 2021 14:05 Link do komentarza
 • AntyDyzma

  Cwaniaczek ma was wszystkich przedsiębiorców w dup... Jestescie tylko maszynka do głosowania.

  Zgłoś nadużycie AntyDyzma wtorek, 19, styczeń 2021 14:05 Link do komentarza
 • RES

  @Krośnianin od urodzenia, dalej nie rozumiesz. To już nie chodzi o to czy mają płacić teraz czy nie... mogą zrezygnować i ponownie wnioskować o przyznanie. Tu chodzi o to, że miasto nie udzieliło im w tej kwestii pomocy - i zwolnic ich z opłaty w roku 2020! Tak jak zrobiły to gminy przytaczane w artykule!

  Zgłoś nadużycie RES wtorek, 19, styczeń 2021 14:04 Link do komentarza
 • Krośnianin od urodzenia

  @RES. Wywołany odpowiadam. Przeczytaj ze zrozumieniem to co napisałem...
  Sam piszesz: "Żal jest jedynie o miesiące w których sprzedaży nie było, a opłaty były realizowane." Skoro opłaty nalicza się procentowo od sprzedaży, to jeśli sprzedaż 0,00 zł pomnożymy razy 1,4% (lub 2,7%), to i tak wyjdzie to 0,00 zł. Oczywiście tylko według mnie, bo przyznam Ci rację biznesu gastronomicznego nie prowadziłem nigdy i może "nie mam o nim pojęcia".
  Znam się za to matematyce, pisaniu i czytaniu ze zrozumieniem, a także na ekonomii ogólnie. A wypowiadam się publicznie ponieważ strasznie mnie boli ignorancja i indolencja twórców i użytkowników tego, skądinąd bardzo popularnego, portalu z mojego regionu. Chciałem wyjaśnić, to co, sądząc z komentarzy, wydawało mi się niejasne. Miałem nadzieję, że ktoś to zrozumie. Być może tak się stało, ale to nie dotyczy @RAS. No szkoda, że nadal ktoś chce dowalić komuś, niż samemu postarać się zrozumieć tekst wyjaśnienia.
  Wielka szkoda. Upadek poziomu intelektualnego społeczeństwa postępuje...

  Zgłoś nadużycie Krośnianin od urodzenia wtorek, 19, styczeń 2021 13:41 Link do komentarza
 • RES

  @Krośnianin od urodzenia, czy Ty czytasz artykuł ze zrozumieniem? Rada miała narzędzia Ustawowe w 2020 roku, mogła je wykorzystać pomagając lokalnym przedsiębiorcą, którzy prowadza gastronomię. Tak jak zrobiły to miasta wyszczególnione w artykule. Kto Ci powiedział, że nie było sprzedaży. Sprzedaż była w kilku miesiącach 2020 roku. Wobec tego nikt nie ma pretensji. Żal jest jedynie o miesiące w których sprzedaży nie było, a opłaty były realizowane. Widzę, że nie masz pojęcia o prowadzeniu biznesu gastronomicznego. Jeśli nie masz, to po co się wypowiadasz.

  Zgłoś nadużycie RES wtorek, 19, styczeń 2021 13:12 Link do komentarza
 • cabreuva

  dlaczego jak już się zaszczepi ktoś nie korzystać z basenów fitness restauracji czy kawiarni. nie rozumiem

  Zgłoś nadużycie cabreuva wtorek, 19, styczeń 2021 12:48 Link do komentarza
 • Krośnianin od urodzenia

  Czy ktoś z komentujących, a zwłaszcza autor artykułu zaznajomił się z informacją w jaki sposób opłaca się koncesję za sprzedaż alkoholu? Wszyscy się wymądrzają, obsmarowują Prezydenta Krosna i Radę Miasta, a nie chce im się nawet zrozumieć tego o czym mówią. Niestety takie jest "zaściankowe polactwo"! Srać za stodołą, ale najlepiej to za sąsiadową. A budowa wychodka to już przerasta....
  Służę zatem pomocą i cytuję za stroną UM Krosna:
  "Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, .....
  1) ...... do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
  2) ..... od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
  3) ....powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów."
  PROSTE! NIE BYŁO SPRZEDAŻY ALKOHOLU TO NIE MA OPŁATY ZA KONCESJĘ!!

  Zgłoś nadużycie Krośnianin od urodzenia wtorek, 19, styczeń 2021 11:33 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj