KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Lotnisko otwarte

altKrośnieńskie lotnisko, zostało ponownie uruchomione. Taką decyzję przywiózł w dniu wczorajszym (26.04.2010)  z Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie do Krosna Prezydent Miasta Piotr Przytocki. Lotnisko zostało zamknięte ostatniego dnia listopada 2009 roku. Taka decyzję podjął Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

REKLAMA


Podstawą zamknięcia terenu portu lotniczego był brak spełnionych wymagań eksploatacyjnych, oraz nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu. Mowa tutaj o drodze, która stanowiła komunikację dla samochodów i pieszych, a także budynki i domy mieszkalne, oraz wszelkie inne tereny, które nie były przeznaczone na cele lotnicze.

Niezwłocznie został przygotowany i wdrożony plan naprawczy, który w raz, z wnioskiem o jak najszybsze otwarcie lotniska Krosno dla operacji lotniczych przesłano 15 stycznia 2010 na ręce Pana Grzegorza Kruszyńskiego Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - powiedział Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna.

Kontrola inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego, która miała miejsce w dniu 24 marca 2010 r., potwierdziła usunięcie nieprawidłowości, zagrażających bezpieczeństwu operacji lotniczych.

alt

Zostały dopełnione wszelkie formalności. Zrobiliśmy wiele prac, które nigdy do tej pory nie były wykonane, instrukcja operacyjna lotniska czy plan zabezpieczenia lotniska. Dopełniono wymogów egzekwowanych prawem.  Wykonano prace zabezpieczające lotnisko przed osobami, które nie powinny tam przebywać, przed pojazdami, które nie powinny się przemieszczać po pewnych odcinkach lotniska. Kontrola Prezesa ULC potwierdziła ze wszelkie wymagania są spełnione i może dopuścić lotnisko w Krośnie do eksploatacji. - informuje Piotr Przytocki.

alt
Zdjęcie wykonane z wczorajszego pierwszego lotu nad miastem.

Gospodarze lotniska i zarządzający

Areoklub Podkarpacki jest głównym użytkownikiem lotniska. To on pilnuje spraw dotyczących eksploatacji, ruchu lotniczego, porządku i bezpieczeństwa. Miasto jako zarządzający musi dopełnić, wszelkich wymogów które stawia prawo lotnicze, w tym również dotyczące bezpieczeństwa. Wszystkie rygory które są zastosowane w obrębie lotniska nie wynikają ze złośliwości prezydenta lub miasta, lecz wynikają z zaleceń ULC i musza być spełnione. Urząd Lotnictwa Cywilnego obiecują kontrolę w niezapowiedzianym czasie. – nadmienia Piotr Przytocki.

Lotnisko w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


W Urzędzie Miasta Krosna cały czas trwają intensywne działania związane z realizacją projektu "Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu, o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap". 

alt

Projekt biegnie swoja droga, realizujemy dotychczasowe założenia. Pre-umowa, która podpisałem z Panem Marszalkiem Województwa Podkarpackiego, dotyczy w szczególności przygotowania przez miasto wszelkich dokumentacji, które są niezbędne, aby wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej został pozytywnie rozpatrzony. W tej chwili rozstrzygany przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej lotniska i poznamy niebawem wykonawcę tej dokumentacji, a następnie pewnych dalszych prac takich, które będą nas zadawalały. Będziemy zmieniać oblicze tego lotniska tak jak to mówi projekt. – dodaje, Prezydent Miasta Piotr Przytocki.

alt

Podpisując pre-umowę, miasto zobowiązało się do przygotowania pełnej dokumentacji projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie w terminie do 30 września 2011 r. Szacunkowa wartość projektu wynosi 76 670 593 PLN netto, a wysokość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi maksymalnie 46 349 000 PLN.

mg/um
Foto: Nikodem Ginalski, Mateusz Głód

 

  • autor: mg/um

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?