Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 
 

Zasiłek powodziowy na cele edukacyjne

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Krosna, którzy zostali poszkodowani w tegorocznej powodzi mogą się ubiegać o zasiłek powodziowy na cele edukacyjne. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1 000 złotych, przyznawane w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”. Rządowy program „Wyprawka szkolna” na rok 2010 został uzupełniony o moduł wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

REKLAMA
Warunki przyznania pomocy:

Zasiłek powodziowy na cele edukacyjne przysługuje:
1. Dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Krosno realizującym w roku szkolny 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
2. Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Krosno uczęszczającym w roku szkolnym 2009/2010 do szkół wszystkich typów, z  wyłączeniem  szkół  dla  dorosłych, o ile rodziny zostały zakwalifikowane do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków pomocy społecznej w wysokości do 6 000 złotych, w związku z powodzią w maju 2010r.

Zasady udzielania pomocy
1. Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (rodziców zastępczym, prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.
2. Wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, pok. 326.
3. Prezydent Miasta Krosna sporządzi listę uprawnionych do otrzymania zasiłku powodziowego.
4. Na podstawie listy, po otrzymaniu środków pieniężnych, Prezydent Miasta Krosna dokona wypłaty zasiłków powodziowych rodzicom  ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletniemu uczniowi.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek (dostępny na stronie internetowej www.krosno.pl)
2. Dokument (decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie) potwierdzający zakwalifikowanie rodziny do otrzymania pomocy ze środków pomocy społecznej w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości do 6 000 złotych.

um

  • autor: um

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj