Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Zła kupa złego właściciela

Posiadanie psa to wielka przyjemność, ale również odpowiedzialność i obowiązek. Ważne by nasz pupil nie stanowił zagrożenia i uciążliwości dla innych ludzi. Urząd Miasta Krosna rozpoczyna akcję edukacyjno – informacyjną, która ma za zadanie wskazanie świadomej i odpowiedzialnej postawy właścicieli psów – dbałości o otoczenie i uruchomienie nawyku sprzątania po swoim pupilu.

REKLAMAProblem psich odchodów pozostawionych na trawnikach, chodnikach i placach zabaw jest najbardziej widoczny na osiedlach mieszkaniowych: Markiewicza, Traugutta, czy Tysiąclecia. Dotychczasowe akcje prowadzone przez UM Krosna okazywały się mało skuteczne lub wręcz zostały zakończone niepowodzeniem. Tak było np.  z budową  „psiej ubikacji” na osiedlu ks. Br. Markiewicza.

Na tym osiedlu w 2007 roku po raz pierwszy została rozpropagowana pilotażowo akcja pod hasłem: „Posprzątaj po swoim przyjacielu”. W ramach prowadzonej akcji , miasto sfinansowało plakaty, ulotki, rękawiczki oraz woreczki i łopatki, a młodzież pod patronatem Zarządu Rejonowego w Krośnie PCK przeprowadziła akcję, wręczając każdemu właścicielowi psa akcesoriów do sprzątania.

 

Jednak bez świadomego i odpowiedzialnego udziału mieszkańców Krosna, sami urzędnicy nie byli w stanie skutecznie zrealizować akcji. Po przeprowadzeniu szczegółowej  analizy  wszystkich wcześniej podejmowanych działań i trudności z jakimi spotykają się na co dzień mieszkańcy miasta, niejednokrotnie potykając się o „psi problem”, w roku bieżącym stwierdziliśmy, że sami, jako urzędnicy samorządowi, nie zdołamy wdrożyć i realizować ich skutecznie. Zwróciliśmy się zatem do tych instytucji, które naszym zdaniem mogłyby nam pomóc działając również w swoim interesie. Po kilku spotkaniach z udziałem przedstawicieli: krośnieńskich spółdzielni i wspólnot  mieszkaniowych, zarządów osiedli, Policji, Straży Miejskiej, Związku Kynologicznego, wypracowaliśmy program, którego celem jest promocja właściwych postaw mieszkańców miasta Krosna w zakresie opieki nad zwierzętami – mówi Krzysztof Smerecki Sekretarz Miasta Krosna.

Program ten obejmuje:
- akcję informacyjną  realizowaną  poprzez plakaty i ulotki,
- prezentację spotów o tematyce związanej z akcją,
- przeprowadzenie happeningów i innych działań promujących akcję wraz z imprezą na jej zakończenie.

Ponadto UM Krosna wspólnie z krośnieńskimi spółdzielniami mieszkaniowymi podjął równolegle działania w zakresie:

- zachęcenia właścicieli sklepów sprzedających akcesoria zwierzęce i karmę dla zwierząt do zwiększenia asortymentu o przyrządy do zbierania odchodów,
- wytypowania i oznakowania koszy na śmieci, w których deponowane mogą być odpowiednio zebrane odchody,
- rozpropagowania celów akcji w postaci plakatów i ulotek.

W celu ułatwienia identyfikacji zwierząt od 2007 roku w naszym mieście jest prowadzona bezpłatna akcja czipowania psów i kotów we współpracy z  Polskim Towarzystwem  Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt z Gdańska, przy współudziale wytypowanych lecznic zwierząt w Krośnie.

Do chwili obecnej objęła ona 1287 zwierząt (czipowanie w naszym mieście dotyczy głównie psów) + 43 zwierzęta przekazane do archiwum bazy rejestrowej, z tytułu wyprowadzenia właściciela poza teren miasta lub padnięcia zwierzęcia.

Szacujemy, że pozostaje do oznakowania ok. 900 psów.   Koszty Miasta za obsługę weterynaryjną i wszczepianie mikroczipów w 2009 roku wyniosły 8 727,00  zł.

W Krośnie zbierana jest opłata za posiadanie psów. Roczne wpływy do budżety z tego tytułu wynoszą ok. 80 000 zł.  Jej ściągalność szacowana jest  na poziomie 88%. Do chwili obecnej odnotowano wpływy w wysokości  71 832,-  zł.

Zgodnie z ustawą podatkach i opłatach lokalnych, w Wydziale Podatków i Opłat – aktualnie zgłoszonych jest 2 129 psów, z czego 322 zwierzęta podlegają ustawowym zwolnieniom z opłaty z tytułu:
1) Posiadania przez właściciela(podatnika)  gospodarstwa rolnego,
2) Podatnik  ma ukończone 65 lat i prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe (osoba samotna),
3) Znacznego stopnia niepełnosprawności (obecna I grupa inwalidzka).
Oprócz wyżej wymienionych zwolnień ustawowych od 2009 roku obowiązuje na terenie Miasta Krosna zwolnienie z opłaty od posiadania psa na dwa lata, na podstawie przyjętej uchwały RMK, w oparciu o tzw. umowę adopcyjna psa przyjętego z przytuliska, bądź schroniska.

Wyłapywanie i przechowywanie bezdomnych zwierząt służby miejskie wykonują z wykorzystaniem przytuliska zlokalizowanego na terenie ZUO przy ul. Białobrzeskiej. Koszty  poniesione w 2009 roku wyniosły  70 121,19 zł. Do tego dochodzą jeszcze koszty obsługi weterynaryjnej dla chorych i bezdomnych zwierząt, które w roku 2009 wynosiły 4 190, 00 zł oraz koszty kastracji i sterylizacji zwierząt.

Zwierzęta po dwutygodniowym przechowaniu w przytulisku przekazywane były do schroniska na dalszy pobyt. W niektórych przypadkach psy i koty były odbierane przez właścicieli lub osoby, które zadeklarowały się dać zwierzęciu dom (w bieżącym roku odnotowano 2 takie przypadki).

Zbieranie zwierząt martwych zarówno domowych jak i dzikich odbywa się w Krośnie zgodnie z wszelkimi wymogami unijnymi. Firma KroEKO  dysponuje sprzętem, obiektem i stosownymi certyfikatami do prowadzenia tego zadania. W ubiegłym roku zebrano, przechowano i przekazano do utylizacji 107 szt. zwierząt w tym 56 zwierząt domowych (w tym 15 psów) oraz 51 zwierząt dzikich. Koszty zbierania i przechowywania padłych zwierząt w roku 2009 wyniosły 13 340,03 zł + koszty transportu i utylizacji, które wyniosły 2 897,40 zł – łącznie   16 237,43 zł.

js/um

  • autor: js/um

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj