KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

W Nowym Roku drożej za MKS

Pasażerowie krośnieńskiego MKS więcej zapłacą za bilety. Całą odpowiedzialność za podwyżkę wziął na siebie Klub Samorządowy. Wszyscy pozostali radni głosowali „przeciw”. Na ostatniej sesji w 2011 roku uchwała o cenach biletów poddawana była pod głosowanie dwukrotnie, do skutku, ponieważ za pierwszym razem nie została przyjęta.

REKLAMA


Pomysł podwyżki cen biletów skrytykowała opozycja (Klub PiS) do krytycznych uwag w dyskusji dołączał także radny Ireneusz Kwieciński (PO). Kluby PiS i PO konsekwentnie głosowały przeciw podwyżce cen biletów.

alt
Większość Klubu Prawo i Sprawiedliwość

Uzasadnienie
Przyczyną wprowadzenia kolejnej podwyżki cen biletów decydujący wpływ ma wzrost kosztów ponoszonych przez MKS. W 2011 szczególnie dotkliwie dały się odczuć ciągu rosnące ceny paliw. Cena oleju napędowego w lutym, kiedy wprowadzano nowe ceny biletów, wynosiła 3,73/l. zł netto. Obecnie cena ON wynosi około 4,50 zł/l netto, co stanowi ponad 20%-wy wzrost.

alt- Na spadek ceny oleju napędowego nie należy liczyć, ponieważ już dziś wiadomo, że od nowego 2012 roku zostanie podwyższony podatek akcyzowy, co przełoży się na podwyżkę o kolejne 0,20 zł za litr – argumentował Edward Wdowiarz, prezes MKS. Wyliczał także inne koszty, które się pojawią, w tym wzrost podatku VAT.

Sam wzrost cen paliw na przestrzeni roku 2011 spowoduje, iż koszty Spółki zwiększą się o ok. 235 tys. zł.

Ceny urzędowe biletów za przewozy autobusami transportu zbiorowego na terenie miasta Krosna,
obsługiwane przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. w Krośnie

L.P. Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
50%
Ulgowy
samorządowy
1. Bilet jednorazowy zakupiony w autobusie 2,40 zł 1,20 zł 0,70 zł
2. Bilet jednorazowy zakupiony w punktach sprzedaży 2,30 zł 1,15 zł 0,60 zł
3. Dzienny 6,00 zł - 3,50 zł
4. Przesiadkowy 3,50 zł 1,75 zł -
5. 10-przejazdowy 22,00 zł 11,00 zł 5,00 zł
6. Bilet miesięczny z możliwością jednokrotnej przesiadki 68,00 zł 34,00 zł 15,00 zł
7. Bilet miesięczny na wszystkie linie 82,00 zł 41,00 zł 18,00 zł
8. Bilet miesięczny na wszystkie linie na okaziciela 93,00 zł - -
9. Bilet miesięczny za przewóz jednego dziecka dojeżdżającego do przedszkola lub
szkoły podstawowej najbliższej miejsca zamieszkania
- - 19,00 zł

Krytyka
Radny Kazimierz Mazur (PiS) przypomniał, że MKS skorzystał z unijnej dotacji na zakup autobusów – Spółka musi teraz wykazać się odpowiednimi wskaźnikami, w tym w liczbie przewiezionych pasażerów. Chciałbym zapytać ile pieniędzy będziemy musieli oddać, jeżeli te warunki nie zostaną spełnione?
- To trudno powiedzieć, wszystko zależy, jaki wskaźnik nie zostałby spełniony odpowiadał wymijająco prezydent Piotr Przytocki.

Radny Wojciech Kolanko (PiS) zarzucił prezesowi MKS brak kompetencji – Wzrost podatku akcyzowego nie oznacza od razu wzrostu ceny paliwa – argumentował radny PiS krytykując prezesa Wdowiarza.

Radna Bogumiła Romanowska (również PiS) podkreślała, że autobusami jeździ coraz mniej ludzi – Teraz jak ceny paliw rosną, trzeba zachęcić mieszkańców, żeby pozostawili samochody w garażu i przesiedli się do autobusów – radna namawiała wręcz by rozważyć obniżkę ceny biletu do 2 zł (za bilet normalny jednoprzejazdowy). Dodała przy tym, że takie rozwiązanie byłoby korzystne dla mieszkańców i bardziej ekologiczne.

alt

Radni Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej argumentowali, że podwyżka z ubiegłego roku nie spełniła swojej roli – Skąd mamy mieć pewność, że kolejna podwyżka pomoże MKS? – pytali. Szczególnie głosy radnych PiS były bardzo krytyczne, radni zarzucali, że prezes nic nie robi, żeby rozwijać spółkę i pozyskiwać pasażerów.

Ireneusz Kwieciński (PO) przypominał, że ostatnia podwyżka cen biletów przewidywała cenę ON na poziomie około 4,20, a jeszcze przez długi czas udawało się kupować paliwo taniej, tym samym MKS mógł zaoszczędzić, podkreślał radny Platformy.

Pierwsze głosowanie
Przeprowadzono pierwsze głosowanie nad uchwałą. Przewodniczący Stanisław Słyś (Klub Samorządowy) podliczył głosy – 11 „za”... – w tym momencie przerwała mu radna Anna Dubiel (Klub Samorządowy)Ja się wstrzymałam – nastąpiła chwila konsternacji. – 10 głosów „za”, 10 „przeciw” jeden „wstrzymujący się” – uchwała o podwyżce cen biletów nie została przyjęta.

„Sesja się jeszcze nie skończyła”
W przerwie dziennikarze pytali prezesa MKS i Prezydenta Piotra Przytockiego o komentarz do tej sytuacji. Edward Wdowiarz unikał odpowiedzi, prezydent Piotr Przytocki odpowiedział krótko – Sesja się jeszcze nie skończyła.

Klub Samorządowy bierze odpowiedzialność
Istotnie temat podwyżki cen biletów powrócił jeszcze na tej samej sesji. Prezydent wniósł o dodanie punktu do porządku obrad. 11 głosami Klubu Samorządowego uchwała o podwyżkach wróciła na sesję. Prezydent uzasadniał, że radni przyjęli budżet miasta, a tym samym kwotę dopłat dla MKS. Stwierdził, że bez podwyżki cen biletów budżet będzie nieaktualny, ponieważ będzie trzeba znaleźć dodatkowe pieniądze dla MKS.

Ta sytuacja nie spodobała się części radnych (głównie PiS), skrytykowali sytuację, w której radny praktycznie nie ma możliwości podjęcia decyzji, bo musi zgodzić się na podwyżkę, jeżeli popiera budżet. Rada Miasta była raczej zgodna w kwestii, że takie sprawy jak podwyżka cen biletów w przyszłości powinny być rozstrzygane przed uchwaleniem budżetu. (Tym razem budżet poparła prawie cała rada. „Za” budżetem na 2012 rok głosował Klub Samorządowy i Klub PO oraz 3 radnych PiS, nikt nie głosował „przeciw”). – Nie widzę problemu by takie decyzje podejmować w listopadzie, ale to już jest wniosek na przyszłość – mówił wiceprzewodniczący Rady, Zbigniew Kubit (Klub Samorządowy).

Argumenty przeciwników podwyżki pokrywały się z tymi z pierwszej dyskusji. Radni wyrazili obawy o to czy MKS nie będzie musiał zwracać dotacji unijnej, jeżeli straci pasażerów. Mówiono też, że podwyżka cen może nie przynieść spodziewanych rezultatów, jeżeli mieszkańcy nie będą korzystać z droższych autobusów.

Radna Anna Dubiel (KS) także zabrała głosu uzasadniając dlaczego zmieniła zdanie, zapowiedziała, że będzie głosować tym razem „za” podwyżką, żeby nie rozbijać uchwalonego budżetu.

Przewodniczący Rady Miasta, Stanisław Słyś (KS), przed głosowaniem skrytykował przeciwników.– Państwo umywacie ręce od podwyżek – mówił do radnych Platformy Obywatelskiej, zarzucając, że popierają budżet, ale nie chcą głosować za podwyżkami cen – Klub Samorządowy weźmie pełną odpowiedzialność za podwyżki.

Przewodniczący zwrócił się także do radnych PiS, nawiązując do wypowiedzi radnego Kazimierza Mazura, obawiającego się, że w przypadku braku pasażerów będzie trzeba zwrócić dotację na zakup autobusów. Stanisław Słyś stwierdził, że radni PiS z jednej strony wyrażają troskę o MKS, ale jak trzeba podjąć decyzje o podwyżce cen to są przeciwni.

W drugim głosowaniu Anna Dubiel głosowała już tak samo jak reszta Klubu Samorządowego. Tym samym 11 radnych było „za” (KS), a 10 „przeciw” (Kluby PiS i PO).

Uwaga! Odbij kartę!
Uchwała wprowadza opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł w przypadku braku rejestracji wejścia do autobusu za pomocą Krośnieńskiej Karty Miejskiej. Dotyczy to ważnych biletów miesięcznych i bezpłatnych. Tym samym osoba uprawniona do bezpłatnego przejazdu lub osoba posiadająca ważny bilet miesięczny może zostać ukarana w przypadku kontroli.

Strefy podmiejskie, obsługiwanych przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. w Krośnie

L.P. Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
50%
Ulgowy
samorządowy
1. W granicach jednej strefy podmiejskiej:      
  - bilet jednorazowy 2,40 zł 1,20 zł 0,65 zł
  - bilet miesięczny 70,00 zł 35,00 zł  15,40 zł
2. Do pierwszej strefy podmiejskiej i odwrotnie
lub przekroczenie jednej granicy stref:
     
  - bilet jednorazowy 2,80 zł 1,40 zł 0,70 zł
  - bilet miesięczny 80,00 zł 40,00 zł 17,60 zł
3. Do drugiej strefy podmiejskiej i odwrotnie
lub przekroczenie dwóch granic stref:
     
  - bilet jednorazowy 3,20 zł 1,60 zł 0,85 zł
  - bilet miesięczny 90,00 zł 45,00 zł 19,80 zł
4. Do trzeciej strefy podmiejskiej i odwrotnie
lub przekroczenie trzech granic stref:
     
  - bilet jednorazowy 3,60 zł 1,80 zł 1,00 zł
  - bilet miesięczny 95,00 zł 47,50 zł  20,90 zł
5. Do czwartej strefy podmiejskiej i odwrotnie
lub przekroczenie czterech granic stref:
     
  - bilet jednorazowy 3,80 zł 1,90 zł 1,10 zł
  - bilet miesięczny 100,00 zł 50,00 zł 22,00 zł
6. Bilet dzienny na całą sieć 8,00 zł - 4,50 zł
7. Bilet miesięczny na całą sieć 120,00 zł 60,00 zł -
8. Bilet miesięczny na całą sieć na okaziciela 130,00 zł - -
9. Za przewóz jednego dziecka do szkoły podstawowej
lub przedszkola w obrębie tej samej miejscowości:
     
  - bilet jednorazowy     1,40 zł
  - bilet miesięczny     10,00 zł
10. Bilet przesiadkowy do i ze strefy podmiejskiej
– stanowi sumę ceny biletu strefowego i dopłaty
1,30 zł - 0,80 zł

Elektroniczna portmonetka
Spółka MKS pracuje nad wprowadzeniem nowego produktu, jakim jest „elektroniczna portmonetka”, która stanowi dalszy rozwój stosowanej od września br. Krośnieńskiej Karty Miejskiej. „KKM” zastąpiła stosowany dotychczas klasyczny papierowy bilet miesięczny oraz jest wykorzystywana, jako bilet bezpłatny dla pasażerów uprawnionych do takiej ulgi. „Elektroniczna portmonetka” to produkt, który z kolei służyłby zamiennie w przypadku korzystania z przejazdów jednorazowych.

alt

Pasażer zasilałby ją określoną kwotą na zasadzie przedpłaty, a następnie korzystając z przejazdów jednorazowych stan jej konta byłby pomniejszany o wartość przejazdu. Stosowanie przez pasażerów „elektronicznej portmonetki” byłoby premiowane poprzez zmniejszenie jednostkowego kosztu przejazdu. W przypadku przejazdu na podstawie biletu normalnego o 0,20 zł. Proporcjonalnie zmniejszyłyby się ceny za przejazd na podstawie biletu ulgowego. Docelowo „elektroniczna portmonetka” zastąpi również stosowany obecnie bilet 10-cio przejazdowy. Radni Klubu Samorządowego podkreślali, że dzięki „elektronicznej portmonetce” cena biletu będzie znowu niższa.

Piotr Dymiński
Foto: Piotr Dymiński

 • autor: Piotr Dymiński

22 komentarzy

 • syriusz

  Czyli to ja mam udac sie do ksiązek..... człowieku ja tu opisuje zycie a czy on jest ogolony czy nie to mało wazne ,istotne jest co robi dla nas pasazerów .A nic nierobi ile telefonów sie tam nieraz wykonuje ja czy moi znajomi dot autobusów np 2 po 13 E o 9,40 np..... takich przykładów mnóstwo przejedz sie autobusem a zobaczysz .A to ze kupili takie graty to powodzenia to raz wyswietlacz niedziała coś piszczy strzela a miały byc takie wygodne ciekawe czym szanowny prezes jezdzi do pracy chyba nie MKS-EM.... ciekawe czy kiedykolwiek jechał ....... zobaczył by co sie dzieje a teraz was zaczipują i wszystko o Was beda wiedziec gdzie na którym przystanku wsiadałes czy byłes w pracy, szkole czy u kochanki ....a moze akurat wsiadałes na przystanku gdzie było włamanie itp........ juz tylko czekac jak ABW Policja sie do takich danych dobierze:):)pozdrawiam:)

  Zgłoś nadużycie syriusz czwartek, 05, styczeń 2012 22:10 Link do komentarza
 • Marcin_1

  MKS w Krośnie sa zdecydowanie za drogie.

  Zgłoś nadużycie Marcin_1 czwartek, 05, styczeń 2012 10:43 Link do komentarza
 • Jagus

  Ano obnizyl :P

  Zgłoś nadużycie Jagus środa, 04, styczeń 2012 22:11 Link do komentarza
 • krystian

  PKS Krosno i tak obniżył ceny do pod krośnieńskich wsi do Lubatowej,Rymanowa,Królika Polskiego .

  Zgłoś nadużycie krystian środa, 04, styczeń 2012 19:36 Link do komentarza
 • Kajman

  A Pan Mazur też nie ma na żyletki ? :D
  A wpis poniżej jest poniżej jakiegokolwiek poziomu :) Do książek człowieku

  Zgłoś nadużycie Kajman środa, 04, styczeń 2012 18:46 Link do komentarza
 • syriusz

  Pan kolanko miał racje ze Pan Wdowiarz jest bez kompetencji nic nierobi zeby w Mks było lepiej zakupili ,,nowe autobusy które są gratami tylko sie psują miały byc ekonomiczne a g...wno są .Paranoją jest kara za nieprzyłożenie g...wnianej karty tylko gdzie jest rozporządzenie rady do tych kar co panie wdowiarz -nieogolony panie?.Mysli pan ze jak nie odbije tej karty to zapłace kare nigdy odwołam sie do sądu i wyzej pan moze mnie poprosic o odbicie a nieżądac tego,to zakrawa na ubezwłasnowolnienie ograniczenie moich praw.Ja jezdze E o 8 autobusem 225 i jest tak załadowanym ze ledwo co sie wcisnę do niego a pan mi kaze karte odbijac smiech albo takiej babci .Najpierw zadbaj człowieku zeby autobusy jezdziły wieksze .Jak niebedziesz dbał, o nas pasażerów to niebedziesz ich miał .zaznacze ze w tych godzinach widze autobusy 212,213,209 które jadą sobie puste a my ztłoczeni jak barany.To jakie Pan Wdowiarz Nieogolony ma kompetencje .A jak zmniejszy sie liczba pasazerów to zapłacimy kare tj musimy wrócic srodki unijne tzn ja i wszyscy mieszkancy maja to wrócic ...i mysle ze po tym fakcie juz Pana wypi,,,,,r,,,,,olą z Mksu amen namawiam do nieodbijania kart

  Zgłoś nadużycie syriusz środa, 04, styczeń 2012 14:50 Link do komentarza
 • syriusz

  Pan kolanka miał racje ze Pan Wdowiarz jest bez kompetencji nic nierobi zeby w Mks było lepiej zakupili ,,nowe autobusy które są gratami tylko sie psują miały byc ekonomiczne a g...wno są .Paranoją jest kara za nieprzyłożenie g...wnianej karty tylko gdzie jest rozporządzenie rady do tych kar co panie wdowiarz -nieogolony panie.Mysli pan ze jak nie odbije tej karty to zapłace kare nigdy odwołam sie do sądu i wyzej pan moze mnie poprosic o odbicie a nieżądac tego,to zakrawa na ubezwłasnowolnienie ograniczenie moich praw.Ja jezdze E o 8 autobusem 225 i jest tak załadowanym ze ledwo co sie wcisnę do niego a pan mi kaze karte odbijac smiech albo takiej babci .Najpierw zadbaj człowieku zeby autobusy jezdziły wieksze .Jak niebedziesz dbał, o nas pasażerów to niebedziesz ich miał .zaznacze ze w tych godzinach widze autobusy 212,213,209 które jadą sobie puste a my ztłoczeni jak barany.To jakie Pan Wdowiarz Nieogolony ma kompetencje .A jak zmniejszy sie liczba pasazerów to zapłacimy kare tj musimy wrócic srodki unijne tzn ja i wszyscy mieszkancy maja to wrócic ...i mysle ze po tym fakcie juz Psana wypi,,,,,r,,,,,olą z Mksu amen namawiam do nieodbijania kart

  Zgłoś nadużycie syriusz środa, 04, styczeń 2012 13:32 Link do komentarza
 • Platfus

  Kolanko uwierzył tuskowcom :D? Może się do PO zapisze :D

  Zgłoś nadużycie Platfus środa, 04, styczeń 2012 00:57 Link do komentarza
 • Gawial

  Radny Wojciech Kolanko (PiS) zarzucił prezesowi MKS brak kompetencji – "Wzrost podatku akcyzowego nie oznacza od razu wzrostu ceny paliwa".
  To jest najlepsze - bo jeśli podniesienie akcyzy nie oznacza wzrostu ceny paliwa, to ciekawe z czym to się wiąże ? Czyżby paliwo miało potanieć ?:D Jeśli Pan Dymińśki mógłby zapytać kolegi o co mu chodziło, to byłbym wdzięczny :)

  Zgłoś nadużycie Gawial środa, 04, styczeń 2012 00:35 Link do komentarza
 • ta nazwa już istnieje

  a kto to jest na tym małym zdjęciu taki zarośnięty - wygląda jak bezdomny z przytułka lub wk.rwiony szopen po koncercie z tą fryzurą

  Zgłoś nadużycie ta nazwa już istnieje wtorek, 03, styczeń 2012 20:39 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?