KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno i Svidnik realizują wspólny projekt - Ekointegracja. Ma on promować ekologię i aktywizację mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego do podejmowania wspólnych działań proekologicznych.

11 kwietnia odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta. Przewodniczący Rady zwołał ją aby radni zajęli się kilkoma punktami jeszcze w kwietniu. Tymczasem planowana na koniec miesiąca Sesja nie odbędzie się, bo kilkoro radnych wyjeżdża na kanonizację Jana Pawła II i poprosili by nie prowadzić w tym czasie obrad.

Pojemniki na chodniku? Urząd odpowiada: "wszystko prawidłowo". Zatem przyzwyczajmy się, bo zapewne już tak zostanie. Tymczasem Rada Miasta przyjęła nową uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych. Teraz to Prezydent (i podlegli mu urzędnicy) będzie odpowiadał za harmonogram odbioru śmieci i trasy przejazdu "śmieciarek".

Od ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy i stawki opłat za wywóz odpadów. Nie uległy one zmianie i w tym roku nadal wynoszą: 9 zł za odpady segregowane i 13,50 zł za odpady zmieszane. Do 15 marca należy dokonać pierwszej wpłaty.

Sposób naliczania opłat za odpady uderza szczególnie w rodziny wielodzietne. Z tego powodu Rada Miasta podjęła jednomyślnie decyzję o "dopłacie do opłaty" w wysokości 4 zł na osobę w rodzinie wielodzietnej. Starający się o dopłatę będą musieli złożyć wniosek. Pewnym problemem dla radnych było określenie, kto powinien być zaliczony do członków rodziny wielodzietnej.

altKrośnieńscy radni przyjęli w głosowaniu decyzję o podwyżce stawki za wywóz odpadów luzem zgromadzonych przy pojemnikach. Jedynie radni klubu PiS wstrzymali się od głosu.  Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez prezydenta Piotra Przytockiego podwyżka ma na celu „przeciwdziałanie patologii”. Chodzi o znaczny wzrost górnej stawki za 1 m³ odpadów luzem złożonych przy pojemniku z 90 do 120 zł.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?