KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krośnieńska rada miasta apeluje do zarządu województwa o uwzględnienia budowy spalarni w Krośnie. Chodzi o ponowne rozważenie założeń Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami tak, by w Krośnie mógł powstać blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym.

Na koniec roku podsumowujemy najważniejsze wydarzenia. W 2016 roku wydarzyło się dużo, w tym podjęto wiele działań w celu poprawy dojazdu do naszego miasta. Zapraszamy do naszego subiektywnego przeglądu, w którym przypominamy najważniejsze wydarzenia w gospodarce, kulturze, sporcie Krosna i regionu.

Rada miasta wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z 29 gminami. Ideą porozumienia jest, by odpady z regionu trafiały do instalacji MPGK w Krośnie. Radni Samorządnego Krosna krytykują Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Turaszówka.

MPGK Krosno przystępuje do drugiego etapu zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna". Zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Nowocześniejsza, wydajna technologia poprawi przepustowość i zmniejszy uciążliwość instalacji dla otoczenia. 14 grudnia podpisano umowę z inżynierem kontraktu, firmą "SAFEGE".

Część biologiczną ZUO czeka modernizacja. Na pytania związane z tą inwestycją odpowiada prezes MPGK, Janusz Fic. Poruszamy też kwestię wygaszenia zezwolenia na rozbudowę wysypiska śmieci.

Czy składowisko odpadów w Krośnie zostanie rozbudowane? Od wielu miesięcy MPGK i samorząd informują, że nie mają takich zamiarów. Teraz prezes Janusz Fic ucina spekulacje, wystąpił o wygaszenie zezwolenia na budowę.

Radni Jedlicza niemal jednogłośnie sprzeciwili się rozbudowie spalarni w ich mieście. Protest w tej sprawie podpisało już ponad 2,5 tysiąca mieszkańców. "Nie chcemy, aby w przyszłości Jedlicze, kojarzone dotychczas przez wielu jako kolebka przemysłu rafineryjnego, znane było jako miejsce unieszkodliwiania odpadów z całej Polski, a może i spoza jej granic" - apelują radni Jedlicza.

W Krośnie odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Tym razem mieszkańców szeroko poinformowano, a godzinę dostosowano do osób aktywnych zawodowo. Aula PWSZ w Krośnie była pełna. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele samorządów.

Uwaga! Gdzie będą wywożone śmieci? Czy i gdzie będą spalane? W najbliższy poniedziałek odbędą się w Krośnie konsultacje społeczne w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. To już 4 lipca!

Tylko do 8 lipca można zgłaszać uwagi do planowanych zmian w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. W Krośnie odbyło się spotkanie konsultacyjne. Mieszkańcy byli oburzeni sposobem zawiadamiania o konsultacjach, a także terminem spotkania - w samo południe. Obradom przyglądał się patrol straży miejskiej.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?