KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Plany MPGK: bezpieczne ujęcie wody i koniec smrodu z oczyszczalni

Plany MPGK: bezpieczne ujęcie wody i koniec smrodu z oczyszczalni Fot. archiwum MPGK Krosno

MPGK Krosno przystępuje do drugiego etapu zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna". Zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Nowocześniejsza, wydajna technologia poprawi przepustowość i zmniejszy uciążliwość instalacji dla otoczenia. 14 grudnia podpisano umowę z inżynierem kontraktu, firmą "SAFEGE".

REKLAMA


Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - II etap" jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a MPGK  została podpisana 26 sierpnia 2016 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

O projekcie mówił prezes MPGK Krosno, Janusz Fic. - Planowane wydatki to ponad 40 mln złotych. Zadania, które będą realizowane: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie, modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej i instalacja fotowoltaiczna - mówił Janusz Fic.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna. W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie - 38,1 mln zł. (brutto),
- modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej - 4,3 mln zł. (brutto),
- budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Krośnie oraz ZUW Szczepańcowa - 860 tys. zł. (brutto).


Oczyszczalnia  ścieków – obiekty które zostaną wybudowane w ramach projektu

Spółka prace nad przygotowaniem inwestycji rozpoczęła w 2014 roku, zakończenie zaś jest planowane na przełom II iIII kwartału 2021 roku.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały
- To przede wszystkim poprawa efektywności oczyszczalni i zwiększenie jej zdolności przerobowych poprzez poprawę efektywności oczyszczania. Modernizacja idzie w kierunku poprawy sprawności oczyszczania ścieków - przekonywał Fic.

Największym zadaniem, które będzie realizowane w ramach projektu jest przebudowa oczyszczalni. Aktualnie zakład przyjmuje i oczyszcza ścieki bytowo-gospodarcze z miasta Krosna oraz terenu gmin ościennych, m.in: Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Korczyna, Chorkówka, Jedlicze, Iwonicz Zdrój i Dukla. W chwili obecnej zakład spełnia wymogi postawione w pozwoleniu wodno-prawnym, jednak ze względu na fakt, że oczyszczalnia została oddana do eksploatacji 40 lat temu i międzyczasie dwukrotnie zmodernizowana, konieczna jest gruntowna kolejna modernizacja istniejących obiektów (głównie części biologicznej oczyszczalni) oraz budowa nowych obiektów. Jednym z celów modernizacji oczyszczalni jest hermetyzacja procesów. Dzięki temu zostaną ograniczone nieprzyjemne odory.

- Planowana przebudowa oczyszczalni jest inwestycją proekologiczną, a jej zrealizowanie według podanych w projekcie rozwiązań ograniczy do minimum jej ujemny wpływ na środowisko - podkreśla prezes MPGK.

Inwestycja ma nie wpływać znacząco na ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Krośnie.

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej
Kolejnym zadaniem projektu, jest modernizacja ZUW w Szczepańcowej, który jest częścią najstarszego ujęcia wody dla miasta. Celem modernizacji ZUW jest poprawa jakości produkowanej wody oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych i niezawodności pracy ujęcia.

Inwestycja ta jest ściśle związana z poprawą jakości wody do spożycia. Roboty na pracującym ujęciu rozpoczną się w 2017 i potrwają około 1,5 roku.
Dla tej inwestycji istotne są jednak zamiary gminy Dukla. W maju informowaliśmy, że planowana tam oczyszczalnia może zagrażać ujęciu wody. Zobacz: Gmina Dukla chce mieć oczyszczalnię. Obiekt może zagrażać ujęciu wody dla Krosna.
 
- Prowadzimy rozmowy z gm. Dukla - mówi Janusz Fic - Nie mamy jeszcze oficjalnego porozumienia, ale przewidujemy je w pierwszym kwartale 2017, jednak wybraliśmy już wykonawcę projektu połączenia gospodarki ściekowej gm. Dukla z aglomeracją krośnieńską. Jeżeli to zrealizujemy, to nie będzie żadnego zagrożenia dla ujęcia. Przewidujemy, że będzie to wspólna inwestycja, która będzie korzystniejsza dla gm. Dukla, dla Krosna i pozostałych gmin, które obsługujemy.

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla oczyszczalni ścieków i ZUW w Szczepańcowej
W projekcie przewidziano też inwestycje polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych, które będą produkowały energię elektryczną na potrzeby oczyszczalni (o mocy ~100kW) i ZUW (o mocy ~40kW). Dzięki nim będzie możliwe zaspokojenie większości zapotrzebowania na energię elektryczną z własnych źródeł energii.

Umowa podpisana 14 grudnia
Nad prawidłową realizacją wszystkich zadań będzie czuwał inżynier kontraktu, firma "SAFEGE", wyłoniona w ramach postępowania przetargowego. Umowa na kwotę 708 480,00 zł (łącznie z VAT) została zawarta 14 grudnia.

SUEZ Consulting - SAFEGE Oddział w Polsce istnieje w Polsce od 1991 roku (powstała we Francji w 1918 roku) i należy do francuskiej grupy SUEZ.

SUEZ to od ponad 150 lat największy dostawca usług komunalnych na świecie (75 krajów). Roczne obroty SUEZ sięgają 15 miliardów euro.

Od 25 lat w Polsce (a od niemal 100 lat na świecie) SUEZ współpracuje z władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, zakładami przemysłowymi oraz klientami prywatnymi.

Działalność SUEZ związana jest z każdym sektorem: woda i infrastruktura ściekowa, ochrona środowiska, odpady, budownictwo, zrównoważony rozwój miast, przemysł, transport, energia, telekomunikacja i wiele innych.

Witold Majewski poinformował, że jego pracownicy już przystąpili do działania i zapoznają się z dokumentacją. Stwierdził też, że nigdy nie ma doskonałych projektów, pozbawionych błędów. - Ważne, żeby te błędy wyłapywać jak najwcześniej, nawet teraz, zanim zostanie wyłoniony wykonawca - mówił Majewski.

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 44 202 510,00 zł (brutto), 35 937 000,00 zł ( netto) przy czym maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 26 928 000,00 zł (netto), a dofinansowanie to 22 888 800zł (netto). Spółka zamierza realizować projekt, poza dofinansowaniem z POIiŚ, w oparciu o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu "Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach". Planowana wysokość pożyczki wynosi ok. 8 mln zł.

pd
Fot. MPGK Krosno, Piotr Dymiński

  • autor: pd

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?