KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Jedlicze: protest przeciw rozbudowie spalarni

Radni Jedlicza niemal jednogłośnie sprzeciwili się rozbudowie spalarni w ich mieście. Protest w tej sprawie podpisało już ponad 2,5 tysiąca mieszkańców. "Nie chcemy, aby w przyszłości Jedlicze, kojarzone dotychczas przez wielu jako kolebka przemysłu rafineryjnego, znane było jako miejsce unieszkodliwiania odpadów z całej Polski, a może i spoza jej granic" - apelują radni Jedlicza.

REKLAMA


Rada miejska w Jedliczu przy 14 obecnych radnych 13 głosami za przyjęła uchwałę o wystąpieniu z apelem do zarządu województwa przeciwko rozbudowie spalarni odpadów przemysłowych i medycznych spółki Raf - Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu, której właścicielem jest Mo-Bruk Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi. Przeciwko rozbudowie spalarni głosowali radni: R. Dziura, K. Gałuszka, T. Kędra, R. Kopeć, J. Krajewski, K. Marć, E. Okulska, T. Patla, J. Tucki, S. Twaróg, J. Woźniak, P. Woźniak, W. Żychowska. Od głosu wstrzymała się jedna radna, A. Zaleszczuk. Sprzeciw wobec rozbudowy poparło już, podpisując się na listach, ponad 2,5 tysiąca mieszkańców gminy.

Władze gminy podkreślają, że pierwotnie spółka Raf-Ekologia sklasyfikowała przedsięwzięcie, jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po wezwaniu przez burmistrza do złożenia wyjaśnień w związku z wątpliwościami, co do prawidłowości wskazania przez spółkę klasyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko, spółka zweryfikowała dotychczasowe stanowisko wskazując, iż swoje przedsięwzięcie powinna sklasyfikować nie jako potencjalnie, lecz mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zobacz apel rady miejskiej i stanowisko burmistrza: Apel Rady Miejskiej w Jedliczu | Stanowisko Burmistrza dotyczące projektu uchwały w sprawie apelu.

Na wniosek spółki Raf-Ekologia w planie inwestycyjnym, wśród instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych planowanych do rozbudowy i modernizacji ujęto spalarnię odpadów przemysłowych i medycznych. W tej instalacji prowadzony jest proces termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, odzysk energetyczny, odzysk olejów i wytwarzanie paliwa alternatywnego oraz komponentu do produkcji paliwa alternatywnego. Zgodnie z pozwoleniami zintegrowanymi maksymalna roczna wydajność instalacji wynosi obecnie 10 000 mg/rok, natomiast zgodnie z zapisami projektu planu inwestycyjnego planowane po rozbudowie i modernizacji moce przerobowe mają wynosić 25 000 mg/rok, a zatem przewidziane jest 2,5-krotne zwiększenie mocy przerobowych spalarni.

Projekt zwiększenia ilości przetwarzanych termicznie odpadów wywołuje zdecydowany sprzeciw wśród znacznej części mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości.

Radni przypominają, że wyraźny opór mieszkańców wobec zamierzeń inwestycyjnych Raf-Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu, był już na etapie ubiegania się przez spółkę o pozwolenie zintegrowane i budowy spalarni w 2006 roku, a także podczas postępowań administracyjnych mających na celu zmianę przedmiotowego pozwolenia.

Niestety, stanowisko mieszkańców nie zostało wówczas uwzględnione.

"Nie chcemy, aby w przyszłości miasto Jedlicze kojarzone dotychczas przez wielu jako kolebka przemysłu rafineryjnego, znane było jako miejsce unieszkodliwiania odpadów z całej Polski, a może i spoza jej granic" - apelują radni Jedlicza.

Konsultacje społeczne dotyczące Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami trwają do 8 lipca.

pd

  • autor: pd

9 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?