KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

TBS w Krośnie zbuduje 84 mieszkania na wynajem. Współfinansowanie w wysokości 4 mln zł zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach nowego programu społecznego, który jest elementem inicjatywy Mieszkanie+.

Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom" otrzyma 12 tys zł. z budżetu wojewody podkarpackiego na realizację programów pomocowych dla rodzin i osób starszych.

1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych. Do tej pory Karta funkcjonowała na mocy rządowego programu. Od stycznia będzie mieć rangę ustawy. Rozszerzony zostaje zakres ulg.

Projekt Szlachetna Paczka trwa. Darczyńcą może zostać każdy. Wystarczy, że spełni 4 proste kroki: wybierze rodzinę, zaprosi znajomych, przygotuje paczkę i dostarczy ją do magazynu. W naszym rejonie jeszcze 10 rodzin czeka na pomoc.

Rada Miasta przyjęła informację o wdrożeniu i realizacji „Programu wspierania rodzin wielodzietnych”. W ubiegłym roku wprowadzono “Kartę Trzy Plus” i związane z nią zniżki. Osobną uchwałą wprowadzono “dopłatę o opłaty” dla rodzin wielodzietnych za gospodarowanie odpadami.

Sposób naliczania opłat za odpady uderza szczególnie w rodziny wielodzietne. Z tego powodu w ubiegłym roku Rada Miasta podjęła jednomyślnie decyzję o "dopłacie do opłaty" w wysokości 4 zł na osobę w rodzinie. Na ostatniej sesji Rada Miasta utrzymała dopłaty na kolejny rok.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?