KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Wsparcie dla bezrobotnych i zajęcia dla seniorów w nowym miejscu. Centrum Integracji Społecznej w Krośnie zmieniło siedzibę. Od teraz mieści się przy ul. Adama Mickiewicza 31.

Do Krośnieńskiej Rady Seniorów organizacje pozarządowe i mieszkańcy zgłosili 18 kandydatów. To oznacza, że trzeba przeprowadzić losowanie.

W Krośnie powstanie Rada Seniorów. Rada miasta jednomyślnie podjęła uchwałę o jej utworzeniu i o nadaniu statutu. Wcześniej projekt statutu był poddany konsultacjom społecznym. Każdy mógł zgłosić swoje uwagi i propozycje.

Co możemy zrobić, żeby seniorom w naszym mieście żyło się lepiej? Jak najlepiej wykorzystać potencjał seniorów, ich kreatywność, pozytywne emocje, umiejętność organizacji, a przede wszystkim bogate doświadczenia? To zagadnienia, które będą poruszane podczas I Krośnieńskiego Sejmiku Senioralnego.

Najnowsze badanie opinii publicznej "Attitudes towards ageing", dotyczące sytuacji społecznej i zdrowotnej oraz perspektyw dla osób w podeszłym wieku w Polsce pokazuje, że najbardziej martwimy się o swoje zdrowie i opiekę długoterminową.

Od 1 sierpnia zakończył działalność oddział rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krośnie. Taką informację podało Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Teraz zaświadczenia dotyczące korzystania z ulg można uzyskać w Jaśle lub Rzeszowie.

Krosno korzysta z norweskich doświadczeń we wsparciu seniorów. Powstało Centrum Aktywności Seniora, prowadzone są profilaktyczne wizyty domowe, a także pilotażowo wprowadzane są "Pudełka Życia".

W mieście powstał Klubie Seniora "Ogród Inspiracji". Obiekt w formie klubokawiarni działa przy Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, a mieści się budynku ośrodka "Oratorium Twój Dom". W dniach 30-31 maja odbędą się dni otwarte klubu.

Czym może zajmować się Rada Seniorów? konsultacje na ten temat były jednym z elementów XXV Forum Organizacji Pozarządowych w Krośnie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 60 organizacji.

Krosno zadba o seniorów we współpracy z Norwegami. Na nadzwyczajnej sesji rada miasta wyraziła zgodę na podpisanie umowy partnerskiej z Trondheim. Był to jeden z powodów pilnego zwołania nadzwyczajnej sesji w lutym.

Strona 2 z 3

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?