Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl

 

Władze Krosna chcą słuchać seniorów

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

W Krośnie powstanie Rada Seniorów. Rada miasta jednomyślnie podjęła uchwałę o jej utworzeniu i o nadaniu statutu. Wcześniej projekt statutu był poddany konsultacjom społecznym. Każdy mógł zgłosić swoje uwagi i propozycje.

REKLAMA


Radę seniorów powołano "w celu zapewnienia seniorom pełniejszego wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym na sprawy dotyczące osób starszych, jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych".

Uchwałę podjęto jednomyślnie. Uchwalono też jej statut. W trakcie konsultacji wprowadzono zmiany i poprawki, które zaakceptowała rada miasta. Np. w razie, gdy liczba kandydatów do Rady Seniorów będzie wyższa, niż liczba miejsc w radzie, to zostanie przeprowadzone losowanie. Wcześniejsza wersja projektu zakładała, że wyboru będzie dokonywał uznaniowo prezydent.

Rada seniorów ma mieć charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
"W związku ze zwiększającą się liczbą osób starszych w mieście Krośnie oraz coraz większą aktywnością tych osób na różnych polach działania, koniecznym i zasadnym staje się powołanie Krośnieńskiej Rady Seniorów, która umożliwi budowanie dialogu, partnerstwa, integracji i współpracy między środowiskiem osób starszych, a władzami lokalnymi i innymi podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz osób starszych, a tym samym wzmocni pozycję osób starszych w środowisku lokalnym" - napisano w uzasadnieniu.

W skład rady seniorów, oprócz przedstawicieli środowiska senioralnego, będą wchodzić też przedstawiciel prezydenta i przedstawiciel rady miejskiej.

Powołanie rady wpisuje się w przyjętą w mieście strategię rozwiązywania problemów społecznych.

pd

3 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj