KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Region

Uzrowiskowy kurort został przyozdobiony na zimę. Niemal jak na zawołanie spadły pierwsze płatki śniegu. Dzięki temu można podziwiać zimową i świąteczną aurę tego miasta, chętnie odwiedzanego przez turystów

REKLAMA
W podkarpackich szpitalach dla chorych na Covid-19 przygotowanych jest 1086 łóżek. W poszczególnych placówkach w środę hospitalizowane były 852 osoby; wśród nich jest 16 dzieci.

Powiat Krośnieński otrzyma 12 777 500 zł z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Z trzech zgłoszonych przez samorząd inwestycji dwie otrzymały dofinansowanie. Pierwsza z nich to przebudowa drogi powiatowej nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska na długości prawie 6 km. Zakres planowanych prac obejmuje przebudowę odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 993 Dukla - Gorlice do skrzyżowania z drogą powiatową Chyrowa - Mszana - Tylawa. W planach jest także wykonanie chodnika na odcinku około 503 m w Iwli, odtworzenie zjazdów oraz przebudowa i remont 20 przepustów. Przewidywana wartość inwestycji to 9 950 000 zł, z czego dofinansowanie to kwota 9 452 500 zł.

Na Podkarpaciu jest 650 osób hospitalizowanych z powodu COVID-19, 72 pacjentów wymaga leczenia przy pomocy respiratora - poinformowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart w trakcie konferencji poświęconej bieżącej sytuacji epidemicznej. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie niżańskim i stalowowolskim, a także w mieście Krośnie i powiecie krośnieńskim. Tam notujemy najwięcej zakażeń - podkreślał wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor.

W drugiej połowie września rozstrzygnięty został konkurs na imię dla 10-pniowej lipy rosnącej w Nadleśnictwie Dukla na terenie lasu iwonickiego. Laureatką stała się "Iwonicka Hydra" nadesłana przez panią Agnieszkę z Klimkówki.

Radni Powiatu Krośnieńskiego, na sesji 27 września 2021 r., przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia Medalu Starosty Krośnieńskiego "Zasłużony dla Powiatu Krośnieńskiego".

10 września na platformie widokowej wieży widokowej na górze Cergowej została zamontowana luneta. To nowa atrakcja turystyczna dla korzystajacych z wieży. Luneta została zakupiona w podczas realizacji projektu "Dukla - Svidnik 360o" przez gminę Dukla.

W związku z realizacją przez Powiat Krośnieński zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka wraz z przebudową, rozbudową mostu na rzece Lubatówka w km 0 + 760" będą wprowadzone okresowe zamknięcia odcinka drogi DP 1975R (ul. Św. Rozalii), na odcinku od skrzyżowania z ulicami Krośnieńską, Pańską i św. Jana do km 2 + 025 (granica m. Wrocanka).

Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa, uprzednia kontrola przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od Iskrzyni do Miejsca Piastowego, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy, które planujemy we wrześniu br.

Słysząc Bieszczady, od razu kojarzymy Jezioro Solińskie. Piękny pejzaż, majestatyczna zapora, małe stragany i tłum ludzi. Jednak to co poniżej zapory robi wrażenie.

We wtorek, 24 sierpnia zmarł Tomasz Hajduk, piłkarz Orła Milcza, w którym grał od 2015 roku. Wcześniej reprezentował również Wisłok Sieniawę i Przełom Besko, którego był wychowankiem.

W ciepłe i słoneczne dni chętnie korzystamy ze spacerów podczas których może dojść do popatrzenia. Przebywanie w bliskości barszczu stanowi duże zagrożenie dla zdrowia człowieka!

21 lipca br. zakończono inwestycję związaną z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki polegającą na budowie odcinka chodnika w Chorkówce.

REKLAMA
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?