KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Region

Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Krosno i Miejsce Piastowe. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.

REKLAMA
Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Bóbrkę i Wrocankę do miejscowości Głowienka, kierującego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, jest wspólną inwestycją Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i Gminy Dukla. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 13 mln zł (brutto).

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola uprzednia przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 między węzłami Domaradz i Krosno, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy, co planowane jest w listopadzie.

Policjanci we współpracy przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejscu Piastowym, realizowali działania profilaktyczne "Alkohol - ograniczona dostępność". W ramach akcji sprawdzano miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ponad 88 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymał Powiat Krośnieński na budowę nowej drogi, która połączy DK 28 w miejscowości Potok z drogą powiatową nr 1947R Jedlicze - Dobieszyn - Krosno w miejscowości Jedlicze.

W poniedziałek, 10 października rozpocznie się remont nawierzchni drogi krajowej nr 19 w Babicy. Prace remontowe potrwają do 15 listopada 2022 r.

Wakacyjna promocja na zakup paliw na stacjach PKN Orlen została przedłużona do 15 września - napisał w środę na Twitterze prezes spółki Daniel Obajtek.

Termin na złożenie wniosku mija 15 września. Pula środków w programie grantowym wynosi aż 100 tys. zł brutto!

Oferta firmy Polaqua została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę 18 kilometrów drogi ekspresowej S19 Dukla - Barwinek (granica państwa). Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy.

Od czwartku 28 lipca za pośrednictwem specjalnej infolinii lub maila będzie można zgłosić problemy i nieprawidłowości dotyczące realizacji przez banki wniosków o wakacje kredytowe - poinformował Rzecznik Finansowy. Będzie też można skorzystać z porady eksperta - dodał.

Osoby planujące wypoczynek mogą sprawdzić za pośrednictwem internetu czystość wody w polskich kąpieliskach morskich i śródlądowych.

Gmina Korczyna podpisała umowę na realizację zadania pn. "Budowa narciarskiej trasy biegowej oraz budynku zaplecza rekreacyjno-sportowego w miejscowości Czarnorzeki".

W najbliższym czasie liczba zakażeń koronawirusem będzie systematycznie rosła. Nie oznacza to jednak, że już w tej chwili należy podjąć działania, które oznaczają np. zmianę polityki testowania czy otwieranie oddziałów covidowych – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

REKLAMA
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?