Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl


 
 

Region

26 listopada, jubileuszowa sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 20-lecia samorządu stała się okazją do wręczenia dwóm osobom Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego". Wyróżnienie otrzymali pierwszy Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Zdzisław Banat oraz pierwszy Marszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca.

REKLAMA
W dniach 29-30 listopada 2019 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym odbędzie się będzie XVII edycja sympozjum naukowego, organizowanego corocznie we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu.

Zakończyła się inwestycja związana z budową chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki we Wróbliku Królewskim.

29 listopada odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego. Radni spotkają się 29 listopada przy ul. Bieszczadzka 1, budynek "A", III piętro, sala 308 o godz. 9.00. Zobaczcie program obrad.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji Powiatu Krośnieńskiego z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej "Beskid Niski".

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2019 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.

11. Wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie XIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Ruszyła sprzedaż ofert w ramach VII edycji akcji "POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY". Turyści mogą już rezerwować noclegi, oferty kulturalne czy gastronomiczne, a także wiele innych atrakcji, z których będą mogli skorzystać w weekend od 22 do 24 listopada. Do tej edycji przystąpiła rekordowa liczba partnerów - ponad tysiąc.

Powiat Krośnieński rozpoczął inwestycje związane z budową chodników w ciągach dróg powiatowych. Trzy zadania realizowane są na terenie gminy Chorkówka.

Od 19 do 22 listopada 2019 r. będzie wprowadzone okresowo zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1945R Jaszczew Jedlicze (ul. Armii Krajowej). Kierowców czekają utrudnienia.    

21 października br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz przewodniczyła posiedzeniu zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim.

Do 13 listopada 2019 r. samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu "MALUCH+" 2020. Przyznane środki finansowe pozwolą na dofinansowanie tworzenia oraz funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Na realizację zadań związanych z programem w 2020 roku przeznaczono 400 mln zł.

PODKARPACIE: Od lat niezwykle popularne w Stanach Zjednoczonych, zaczynają niedawno znajdować swoich fanów również w Polsce. Farmy Dyniowe - bo o nich mowa - stają się kolejnym atutem wykorzystywanym przez miejscowości turystyczne. Jedna z nich zlokalizowana jest również w niewielkiej miejscowości Radawa, która mieści się na Podkarpaciu.

Najniższa renta rodzinna w naszym województwie wynosi 1 100 zł, natomiast najwyższa wypłacana jest w Oddziale ZUS w Jaśle i wynosi 9008 zł (brutto). Odział w Rzeszowie wypłaca najwyższą w kwocie 7381,28 (brutto, łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym).

25 października w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu. Początek obrad o godz. 9.00 w (ul. Bieszczadzka 1, budynek "A", III piętro, sala 308).

W Iwoniczu-Zdroju zakończono budowę dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA). To miejsca aktywnego spędzania czasu przeznaczone dla mieszkańców.  Wartość inwestycji po przetargu wynosi 82 410 zł.

REKLAMA
 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj