KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Jak wykorzystywaliśmy zwolnienia w 2016 roku?

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

W 2016 roku kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich wyniosła 203,8 mln zł. Rok wcześniej była to kwota o 8 mln zł mniejsza i wyniosła 195,8 mln zł.

REKLAMA


Kontrolerzy ZUS w 2016 r. przeprowadzili 569,5 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 22,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych.

Nie ma klucza w wyborze zwolnień do kontroli. ZUS kontroluje i poddaje analizie zwolnienia, zwłaszcza te długotrwałe. Kontroli mogą się spodziewać osoby, które przebywają na długotrwałych zwolnieniach i biorą kolejne zwolnienia od różnych lekarzy lub podlegały krótko i często ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli osoba ubezpieczona wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. pracuje, remontuje mieszkanie, wyjeżdża na wycieczkę, to ZUS odmawia wypłaty zasiłku chorobowego za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w 2016 r. to prawie 16,3 mln.

ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, jak i prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Jeżeli w trakcie badania lekarz orzecznik stwierdzi, że ubezpieczony może już wrócić do pracy wówczas wystawia zwolnienie korygujące.

- Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana ze względu na okoliczności - podkreśla Małgorzata Łyszczarz-Bukała, rzecznik regionalny ZUS Podkarpacia. - Zdarza się, że właściciele firm traktują zwolnienie lekarskie, jako sposób na obniżenie kosztów i zachęcają pracowników do tego, by poszli na zwolnienie, gdy firma ma kłopoty finansowe np. z powodu braku zleceń.

ZUS ma również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w całym 2016 r. obniżono wypłaty o 183,4 mln dla 209,9 tys. osób.

Kolejnym z powodów ograniczenia wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy (7 dni). Zmniejszone świadczenie o 25 proc. wypłacane jest od 8. dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie to dotknęło w 2016 r. 69,7 tys. osób na łączną kwotę ponad 4,1 mln. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń w całym 2016 roku 203,8 mln zł.

Na Podkarpaciu liczba osób poddanych kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich w 2016 roku wyniosła:
- w oddziale ZUS w Rzeszowie - 7 368,
- w oddziale ZUS w Jaśle - 3 952.

Liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku:
- oddział ZUS w Rzeszowie - 179,
- oddział ZUS w Jaśle - 150.

Kwota zasiłków cofniętych w wyniku kontroli:
- ZUS w Rzeszowie - 418,1 tys. zł,
- ZUS w Jaśle - 184,2 tys. zł.

Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w 2016 r.

Liczba badanych osób uznanych za zdolnych do pracy:
- ZUS w Rzeszowie - 160,
- ZUS w Jaśle - 41.

Liczba dni zwolnienia ograniczonych w wyniku kontroli:
- ZUS w Rzeszowie - 1 186,
- ZUS w Jaśle - 270.

Kwota cofniętych zasiłków chorobowych:
- ZUS w Rzeszowie - 72,4 tys. zł,
- ZUS w Jaśle - 15,5 tys. zł.

red.

  • autor: red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?