KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Rozbudowa "średnicówki" - podpisano umowę

Podpisano umowę na realizację projektu przebudowy tzw. "obwodnicy Krosna" czyli miejskiego odcinka drogi krajowej 28. Pierwsze prace rozpoczną się już w tym roku, wraz z nimi kierowców czekają utrudnienia. Przebudowa ma zostać zakończona do połowy 2015 roku. Wykonawcą będzie konsorcjum firm z naszego regionu z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie na czele.

REKLAMA


alt

Podpisano umowę na "średnicówkę"
Gmina Krosno rozpoczyna realizację projektu pod oficjalną nazwą: "Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni".

Umowę na realizację 1 etapu podpisali 15 października: prezydent Krosna Piotr Przytocki i Józef Wandas, prezes Zarządu Rejonu Budowy Dróg i Mostów w imieniu konsorcjum, które wygrało przetarg. Zakres planowanych prac obejmuje cały odcinek przebiegającej w granicach miasta drogi krajowej nr 28 (11,4 km) za wyjątkiem odcinka ul. Podkarpackiej między ulicami Pużaka i Czajkowskiego (1,7 km). Na objętym projektem odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia, a tam, gdzie droga nie ma odpowiedniej nośności, zostanie przebudowana. Wymienione zostaną jej warstwy konstrukcyjne, czyli podbudowa.

alt

- Będą przebudowane bardzo istotne dla mieszkańców trzy skrzyżowania - mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki. Te miejsca to skrzyżowanie ulic Jana Pawła II-Bema-Rzeszowska: wymiana warstw konstrukcyjnych jezdni, budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. Ponadto skrzyżowanie ulic Podkarpacka-Tysiąclecia: wydzielenie pasa dla skręcających w lewo z ul. Podkarpackiej w ul. Tysiąclecia, wydzielenie prawoskrętu dla jadących z ul. Podkarpackiej w ul. Tysiąclecia. Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. - Zostanie wybudowane praktycznie nowe skrzyżowanie ulic Podkarpacka-Witosa - dodaje Piotr Przytocki. Powstać ma bezkolizyjne skrzyżowanie. Powstaną dwa wiadukty, pod którymi przeprowadzona zostanie ul. Witosa, która połączy się z ul. Jagiellońską. Przy wiaduktach powstaną zjazdy tak, aby użytkownicy drogi mogli bezkolizyjnie zjechać i wyjechać na skrzyżowanie oraz chodniki i ścieżki rowerowe. Dobudowa drugiej nitki na odcinku za skrzyżowaniem obwodnicy z ul. Czajkowskiego do mostu na Lubatówce.

alt
15 października 2013 r., w sali konferencyjnej Hotelu Krosno Nafta odbyła się konferencja prasowa w związku z rozpoczęciem projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni" / Fot. Łukasz Jaracz

Prace rozpoczną się jeszcze w 2013 roku, w dużej mierze będą jednak uzależnione od warunków atmosferycznych.

Do wykonania w bieżącym roku przewiduje się przebudowę mediów w obrębie skrzyżowania Podkarpacka-Witosa oraz remont nawierzchni alei Jana Pawła II - dwujezdniowego odcinka od ul. Krakowskiej do Rzeszowskiej. Droga 28 w obrębie Krosna potocznie nazywana jest “obwodnicą”, bo taką pełniła funkcję. Obecnie jest to praktycznie ulica przez środek miasta. Za obwodnicą (patrząc z punktu widzenia centrum Krosna) leżą już osiedla mieszkaniowe, siedziby licznych firm, a nawet urzędy. Uwagę na to zwrócił jeden z uczestników konfrencji.

alt

- To nie jest żadna obwodnica - podkreślał Józef Wandas, dodając, że rozbudowa DK 28 to tylko częściowe rozwiązanie, że potrzebna jest prawdziwa obwodnica. - Jest to rozwinięcie komunikacyjne w Krośnie. To, co robi prezydent, to jest pilne w Krośnie, ale to nie jest droga obwodowa - podkreślał prezes Wandas wyrażając półżartem i ze śmiechem nadzieję, że w następnej kadencji prezydent będzie budował prawdziwą obwodnicę dla Krosna, a konsorcjum wygra przetarg. Leszek Ziarkowski, zastępca naczelnika Wydziału Drogownictwa UM Krosna, zaznaczył przy tej okazji, że obwodnice Krosna są przygotowywane, uzyskiwane są zezwolenia na budowę.

alt

Konsorcjum z naszego regionu
Przetarg wygrało konsorcjum firm z naszego regionu. Liderem Konsorcjum i jego pełnomocnikiem jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., a partnerami są: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A, Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle, Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. w Sanoku.

- Ważne jest, że przetarg wygrało konsorcjum firm z Krosna, zarówno realizujących jak i nadzorujących inwestycję - komentuje Piotr Przytocki - Praktycznie wszystkie pieniądze zostają w Krośnie, podatki też będą płacone w Krośnie - dodaje prezydent.

alt

- Po raz pierwszy od dwóch lat udało się w woj. podkarpackim wygrać miejscowym firmom - powiedział Józef Wandas, prezes Zarządu Rejonu Budowy Dróg i Mostów. - Cieszę się bardzo, ponieważ współpraca z Miastem układa się dobrze. Utworzyliśmy szerokie konsorcjum, żeby to bardzo trudne zadanie zrealizować - podkreślał Józef Wandas. Zapewniał przy tym, że nie będzie opóźnień, ani niedoróbek. - Jest przykład na ul. Korczyńskiej, pokazaliśmy, że miejscowe firmy swoimi ludźmi potrafią wykonać to samo, co firmy zagraniczne - dodał Wandas. Zapowiedział, ze konsorcjum będzie się starało wygrać także przetarg na 2 etap związany z mostem na Lubatówce.

alt

W ramach planowanego rozszerzonego zakresu prac planowane jest wykonanie:

  • dwóch obiektów mostowych na rzece Lubatówka,
  • przebudowy skrzyżowania ulic: Podkarpacka-Grodzka-Wyszyńskiego,
  • wydłużenie odcinka dwujezdniowego do wysokości obecnego przejścia dla pieszych od ul. Piastowskiej do cmentarza.

- Mamy najnowocześniejsze na Podkarpaciu trzy wytwórnie, w tym dwie dofinansowane z Unii Europeskiej. Takich wytwórni nie ma żadna inna spółka, jesteśmy w stanie zrobić 3 tyś ton masy dziennie - stwierdził Józef Wandas, mówiąc o wytwórniach mas bitumicznych i o wytwórni betonu - Nasze koszty są tu mniejsze niż kogoś, kto ma dowozić masę - dodał.

Cena brutto złożonej oferty to 61 496 407,55 zł.

Utrudnienienia
W związku z przebudową kierowców czekają poważne utrudnienia. Droga 28 to jedna z głównych arterii miasta, a niestety na pewno na wielu odcinkach ruch będzie się odbywał wahadłowo, głównie na trasach jednojezdniowych. To już w przyszłym roku, szczególnie w miejscu skrzyżowania ul. Witosa z "obwodnicą" - Obręb skrzyżowania będzie zamknięty, będziemy musieli zorganizować objazd - zapowiada Piotr Szmyd, dyrektor kontraktu.

alt

Pierwsze utrudnienia pojawią się już w tym roku. Związane będą z remontem dwujezdniowego odcinka od ul. Krakowskiej do Rzeszowskiej oraz przebudową mediów w rejonie skrzyżowania z ul. Witosa. - W tym obrębie na pewno będą utrudnienia. Planujemy utrzymanie przez cały czas ruchu dwukierunkowego, trudno tak naprawdę to przewidzieć, bo to są media, które nie zawsze położone są w tym miejscu co w dokumentacji - dodał Piotr Szmyd.

Dofinansowanie
Projekt przebudowy obwodnicy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. - Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej - stwierdził prezydent Piotr Przytocki. Całkowita wartość wydatków projektu wynosi 144 804 720,22 zł. Wartość pomocy unijnej to 107 636 466,16 zł, natomiast wkład własny Gminy Krosno - 37 168 254,06 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 126 631 136,66 zł.

alt

Krosno w ramach projektu otrzymało refundację wydatków, które zostały poniesione na roboty budowlane zrealizowane w latach 2007-2012 oraz na dokumentację techniczną - w tym okresie miasto z własnych środków sfinansowało rozbudowę ul. Podkarpackiej od skrzyżowania z ul. Pużaka do skrzyżowania z ul. Czajkowskiego. Na odcinku tym o długości 1700 m została dobudowana druga jezdnia, dojazdowe drogi zbiorcze i ekrany akustyczne - Zaryzykowaliśmy i zrealizowaliśmy ten odcinek ze środków własnych w poprzedniej kadencji - przypomniał Piotr Przytocki.

alt

Prace ujęte w 1 etapie przetargu mają zostać zakończone do połowy 2015 roku. Wykonawca daje 7-letni okres gwarancji na roboty objęte zamówieniem. Gwarancja obejmuje całość razem z nawierzchnią - W sumie 9 lat, bo sama inwestycja będzie trwała 1,5 roku. Daliśmy maksymalną gwarancję 7-letnią. Zdajemy sobie sprawę, że teraz technologia jest taka, że jak droga jest dobrze zrobiona, to wytrzyma 10 lat - mówił Józef Wandas, prezes Zarządu Rejonu Budowy Dróg i Mostów, jako przykład podał nawierzchnię kładzioną przez jego firmę na Górze Rogowskiej.

Powstaną też dwa nowe mosty?

Gmina Krosno uzyskała od Instytucji Wdrażającej - Centrum Unijnych Projektów Transportowych - wstępną akceptację możliwości poszerzenia zakresu robót dotyczących przebudowy i rozbudowy obwodnicy miasta Krosna biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 28. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja w celu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie, uwzględniająca już rozszerzony zakres projektu. Na wyłonienie wykonawcy dodatkowych prac przeprowadzone zostanie nowe postępowanie przetargowe.

(pd)
Fot. archiwum um

  • autor: Piotr Dymiński

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?