KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register LoginJakie odszkodowanie przysługuje za śmierć bliskiej osoby?

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne

Śmierć bliskiej osoby w wypadku stanowi traumatyczne przeżycie. Nic nie zastąpi straty rodzinie, ale pieniądze z odszkodowania pomogą uporządkować pewne sprawy. Warto więc wiedzieć, komu i jakie świadczenia przysługują w takiej sytuacji. Jak bliscy zmarłego mogą uzyskać należne świadczenia odszkodowawcze?

REKLAMA


Kto może ubiegać się o odszkodowanie?
O odszkodowanie za śmierć może się ubiegać rodzina zmarłego. Przysługuje ono najbliższym krewnym, czyli małżonkom, rodzicom, dzieciom oraz rodzeństwu, a także dalszym takim, jak konkubent/konkubina, ojczym, macocha, przyrodnie rodzeństwo, dzieci przyjęte na wychowanie, wnuki, dziadkowie oraz wujostwo. Zadośćuczynienie mogą otrzymać również ludzie niespokrewnieni z ofiarą, ale powiązane silną relacją. Warto jednak wiedzieć, że odszkodowanie za śmierć otrzymają osoby, które były w silnej więzi emocjonalnej ze zmarłą osobą, a jej zerwanie spowodowało ból i cierpienie.

Jakie świadczenie przysługują za śmierć bliskiej osoby?
Zasady przyznawania świadczeń reguluje kodeks cywilny, zgodnie z jego zapisami bliscy mogą ubiegać się o kilka rodzajów świadczeń:

Zwrot kosztów pogrzebów i innych nakładów poniesionych w związku ze śmiercią
Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które może pokryć koszty leczenia powypadkowym zmarłego oraz pogrzebu. Obejmują one wydatki na ceremonię oraz uroczystości pogrzebowe (stypę) takie, jak zakup nagrobka, odzieży żałobnej, wieńca, trumny, poczęstunku dla żałobników, opłaty za miejsce na cmentarzu, posługę kapłańską oraz usługi transportowe.

Zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny
Świadczenie ma rekompensować krzywdę moralną doznaną w wyniku śmierci bliskiej osoby, a także łagodzić cierpienie psychiczne oraz pomóc w dostosowaniu się do zmienionej sytuacji życiowej. Zadośćuczynienie przyznaje się za ból, cierpienie, poczucie straty, osamotnienie, uszczerbek więzi emocjonalnych, problemy psychiczne oraz nadszarpniecie prawa do życia w rodzinie i do miłości. Sądy dysponują dużą swobodą podczas ustalania wysokości świadczeń, największy wpływ na ich decyzję mają stopień relacji i więzi pomiędzy zmarłym oraz osobą ubiegającą się o zadośćuczynienie.

Odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej z OC sprawcy
Osobie, która utraciła bliskiego w wypadku samochodowym przysługuje również odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej. Jego zadaniem jest rekompensowanie doznanych oraz przyszłych strat materialnych oraz niematerialnych. Podczas ustalania jego wysokości pod uwagę bierze się wkład finansowy oraz niezwiązany z finansami (np. czas na zajmowanie się domem, opiekę nad dziećmi), jaki zmarły wnosił do budżetu domowego.

Renta dla najbliższych
Renta jest dodatkowym świadczeniem, które wypłaca się co miesiąc. Przysługuje ona osobom, którym zmarły regularnie dostarczał środki do życia oraz wobec, których miał obowiązek alimentacyjny.

Jak się zgłosić po odszkodowanie?
Odszkodowanie za śmierć może nam ułatwić uporządkowanie wielu kwestii, dlatego warto dochodzić swoich praw. Najlepiej zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej np. Kompensja, która zajmuje się tego typu sprawami i pomoże wywalczyć nam sprawiedliwe zadośćuczynienie doznanych krzywd.

 

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?