KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login


Jak To Powiedzieć?
Ucz się angielskiego online!

 


V Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół

V Przegląd Twórczości Artystycznej SzkółPo pięciu latach nieobecności - spowodowanej remontem i rozbudową Krośnieńskiego Domu Kultury - na zdecydowanie większą i nowocześniejszą, ale wciąż posiadającą tego samego ducha otwartości i gościnności scenę Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie powrócił PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ KROŚNIEŃSKICH SZKÓŁ.

REKLAMA


alt

Poprzednie edycje przeglądu, którego premiera miała miejsce dziesięć lat temu (w 2001 r.) cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w środowisku szkolnym - przypomnijmy, że podczas czterech dotychczasowych edycji w przygotowanie i prezentację programów artystycznych każdego roku zaangażowanych było średnio 14 szkół podstawowych i gimnazjów, 110 nauczycieli i 900 uczniów. Każdą edycję przeglądu obejrzało
ok. 3000 widzów!

alt

Na podstawie niezwykle rozbudowanych protokołów komisji artystycznych poprzednich edycji przeglądu można śmiało wyciągnąć wniosek o wysoko ustawionej poprzeczce poziomu ówczesnych prezentacji: „spójność reżyserska wszystkich programów”, „bogactwo i różnorodność form artystycznych”, „umiejętna wypowiedź sceniczna w wielu dziedzinach sztuki”, „twórczość autorska w postaci tekstów, muzyki, utworów poetyckich, układów choreograficznych”, „oryginalność w interpretacji utworów”, „wypełniona po brzegi sala widowiskowa żywo i z dużym aplauzem przyjmowała występy 250 młodych artystów”...

Głównymi celami przeglądu stały się możliwość prezentacji i konfrontacji dorobku artystycznego krośnieńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i plastyki a także motywowanie społeczności szkolnej do twórczego rozwoju własnych zainteresowań artystycznych oraz podejmowania nowych wyzwań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze. Organizatorom Przeglądu zależy na zbudowaniu najszerszej z możliwych płaszczyzn wymiany doświadczeń, nawiązaniu i rozwoju dotychczasowej współpracy pomiędzy szkołami i RCKP a w konsekwencji promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury.

alt

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, mając przekonanie, że organizacja poprzednich edycji Przeglądu w latach 2001 - 2004 spełniła swoją rolę inspiracyjną, twórczą i integracyjną w działaniach artystycznych szkół, w bieżącym roku podjęło trud organizacji przeglądu z poszerzeniem o szkoły ponadgimnazjalne. Mamy nadzieję, że - tak jak w latach wcześniejszych - przy dużym zaangażowaniu i wysiłku uczniów, pedagogów oraz dyrekcji szkół z powodzeniem zrealizujemy pełną ciekawych i innowacyjnych pomysłów twórczych prezentację dorobku artystycznego.

Do udziału w V edycji Przeglądu zgłosiło się rekordowa liczba 17 szkół - z czego 12 szkół w kategorii muzycznej, 13 szkół w kategorii teatralnej, 9 szkół w kategorii tanecznej oraz 15 szkół w kategorii plastycznej. W dniu 11 lutego 2011 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami szkół zgłoszonych do przeglądu. Podczas spotkania wymienione zostały poglądy i uwagi odnośnie organizacji imprezy. Wspólnie ustalono wstępny zarys harmonogramu prezentacji programów artystycznych i prób dla poszczególnych szkół.

W dniu 22 lutego 2011 r. rozpoczęła pracę komisja artystyczna oceniająca blisko 300 prac zgłoszonych do plastycznej części przeglądu. Głównym celem tej części jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej poprzez samodzielne przygotowanie prac będących artystyczną wypowiedzią ucznia na dowolny temat a także promocja prężnie działających szkół, w których odbywają się interesujące zajęcia plastyczne zarówno na lekcjach plastyki jak i na zajęciach pozalekcyjnych.

Wystawa konkursowa części plastycznej (będąca przeglądem najciekawszych, najoryginalniejszych prac) będzie dostępna dla zwiedzających w Galerii RCKP od dnia 2 marca 2011 r. przez cały okres trwania przeglądu.

alt

Na dzień 3 marca 2011 r. zaplanowano prezentację różnych form aktywności muzycznej i tanecznej w szkołach. W muzycznej części przeglądu zaprezentują się szkolne zespoły: wokalne, instrumentalne, wokalno - instrumentalne oraz chóry. Powołana przez organizatora komisja artystyczna dokona oceny prezentacji biorąc pod uwagę ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru do możliwości wiekowych i wykonawczych, poziom warsztatu techniczno muzycznego oraz intonację i dykcję. Preferowane będą: ciekawe nowe interpretacje, opracowania, aranżacje oraz utwory z własnymi tekstami i muzyką. W tanecznej części przeglądu wystąpią zespoły różnych form tanecznych - taniec towarzyski, współczesny, nowoczesny, ludowy i inne formy działające w szkołach.

ZOBACZ KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI

Tydzień później - we czwartek 10 marca 2011 r. odbędzie się teatralna część przeglądu w której uczestniczyć będą przedstawienia szkolnych grup żywego planu, grup teatralnych i kabaretowych. Formułę prezentowanych przedstawień pozostawiono otwartą dla twórców - jedynym ograniczeniem prezentacji powinna być jej teatralna konwencja. Przedstawienia mogą być oparte o wszelkie istniejące formy wypowiedzi teatralnej.

Termin koncertu galowego, będącego finałem Przeglądu, zaplanowano na piątek 18 marca 2011 r.

Dziękujemy bardzo za duże zaangażowanie grona pedagogicznego, twórczy wkład pracy oraz opiekę artystyczną nad dziećmi przy przygotowaniu i prezentacji programu artystycznego a w konsekwencji zgłoszenie szkół do udziału w imprezie. Uprzejmie prosimy o aktywny udział uczniów w prezentacjach artystycznych: pełna widownia, reprezentująca każdorazowo wszystkie szkoły, będzie najlepszym docenieniem dużego wysiłku i zaangażowania osób przygotowujących i prezentujących dorobek artystyczny! Mamy również nadzieję, że Przegląd na stałe zagości w kalendarzu imprez kulturalnych naszego miasta a poprzez realizację założonych zadań spełni oczekiwania organizatorów oraz - co najważniejsze, będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem w środowisku nauczycieli i uczniów.

rckp

  • autor: rckp

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?