KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Nowe kryteria przyznawania stypendiów. Są duże zmiany

zdj. ilustracyjne zdj. ilustracyjne Fot. sxc.hu

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta przyjęto nowe kryteria przyznawania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów z krośnieńskich szkół. Znacznie poszerzono zakres oraz wyeliminowano dotychczasowe, sztuczne ograniczenia. Tak jak w większości przypadków i tym razem radni byli jednomyślni. Uchwałę podjęto jednogłośnie bez głosów sprzeciwu.

REKLAMA


Uchwalenie Programu Stypendialnego Miasta Krosna na czerwcowej sesji wynikało z licznych wniosków ze strony szkół i komisji przyznających stypendia na wcześniejszych zasadach. O konieczności zmian rozmawialiśmy w ubiegłym roku z wiceprezydentem Bronisławem Baranem, który już wtedy zapowiadał konkretne zmiany (Stypendia dla najlepszych. Czy nadal będą limitowane?). - Chcemy, żeby limit ilościowy nie uniemożliwiał, żeby ktoś z I LO nie dostał stypendium chociaż jest laureatem ogólnopolskim, ale jest 6  czy 7 w szkole - mówił we wrześniu 2013 roku Bronisław Baran.

Głównym celem Programu jest wspomaganie szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Krosna.

W uzasadnieniu uchwały napisano, że konieczność zmiany dotychczasowej uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Krosna dla wybitnie uzdolnionych uczniów, zgłaszali zarówno dyrektorzy szkół, jak i członkowie komisji pracujący corocznie przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stypendiów. Obowiązująca do chwili obecnej uchwała nie dawała szans na promowanie kształcenia zawodowego, ponadto brak możliwości korzystania równolegle z innego rodzaju stypendiów obniżało rangę Stypendium Prezydenta Miasta Krosna.

Uchwałę pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji. Podkreślano szczególnie wprowadzenie stypendiów dla uczniów techników i szkół zawodowych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Program dotyczy głównie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. - W wyjątkowych przypadkach ten program może obejmować też uczniów szkół podstawowych - dodaje zastępca prezydenta Bronisław Baran.

Program stypendialny składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy szczególnych osiągnięć w nauce, kulturze i sporcie. Druga część to jest "Krośnieński Omnibus" czyli stypendia za wysoką średnią ocen i zachowanie. Trzeci obszar dotyczy uczniów techników i szkół zawodowych i dotyczy osiągnięć w przedmiotach zawodowych.

Zmieniono też zapis o 100% frekwencji, na konieczność, żeby uczeń nie miało żadnych nieusprawiedliwionych godzin. - Chcemy, żeby uczniowie byli odpowiedzialni - podkreśla Bronisław Baran.

Stypendia będą w wysokości 100 do 300 złotych miesięcznie i będą wypłacane przez 10 miesięcy. Łączne środki jakie przeznaczono na program stypendialny to 400 tysięcy złotych.

Znacząco też poszerzono limit ilościowy stypendiów na szkołę. - Jeżeli będą uczniowie spełniający kryteria, to będziemy te stypendia przyznawali - powiedział Bronisław Baran. Po pierwsze limit zwiększono do 9 i już nie na Zespół Szkół, a na typ szkołę. Co więcej regulamin pozwala prezydentowi przesunąć ten limit, a także podnosić stypendium, gdy uczeń spełnia kryteria z różnych obszarów. Bronisław Baran podkreśla, ze stypendium będzie wypłacane niezależnie od tego czy uczeń pobiera inne stypendia (do tej pory musiał wybierać).

Wbrew narracji budowanej przez niektórych komentatorów i niektóre portale internetowe, większość uchwał w Radzie Miasta Krosna przyjmowana jest jednomyślnie i bez krytyki. Podobnie było w przypadku uchwały o nowym Programie Stypendialnym. Wszyscy radni byli jednomyślnie "za".

pd

  • autor: pd

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?