KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Jutro pierwszy września. Szkoły są gotowe

Jutro pierwszy września. Szkoły są gotowe Fot. men.gov.pl

Prezydenci Krosna na specjalnej konferencji prasowej poinformowali, że szkoły są gotowe na przyjęcie uczniów 1 września. Przy okazji mówiono między innymi o programach stypendialnych, o których już wcześniej informował portal KrosnoCity.pl.

REKLAMA


Prezydent Piotr Przytocki podkreślał wysoki poziom kształcenia krośnieńskich szkół. Na konferencji mówiono też o dobrze przygotowanej bazie do kształcenia dzieci i młodzieży. - Jesteśmy ośrodkiem przyciągającym uczniów z ościennych miejscowości - powiedział Piotr Przytocki.

Zastępca prezydenta, Bronisław Baran, mówił o przygotowaniu szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich.

Nowość - asystent nauczyciela
W tym roku szkolnym w klasach 1-3 wprowadzone zostanie dodatkowe stanowisko "asystenta nauczyciela". Często będą to stażyści, młodzi nauczyciele tuż po studiach. - Kwalifikacje, wymagania i zakres zadań jest identyczny jak u nauczyciela - mówi Bronisław Baran. Te osoby będą pomagały w prowadzeniu zajęć, mają też dodatkowe kwalifikacje np. do nauki języka lub gimnastyki korekcyjnej.

Stypendia socjalne
Od 1 września można składać wnioski o stypendia socjalne. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 456 zł netto. Więcej szczegółów tutaj: Ubiegasz się o stypendium na nowy rok szkolny? Zobacz jak złożyć wniosek.

Stypendia motywacyjne, wnioski od 2 września
Od 1 września 2014 r. obowiązuje nowy system stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół krośnieńskich finansowany ze środków Gminy Krosno. W ramach Programu Stypendialnego Miasta Krosna ubiegać się można o jedno z niżej wymienionych stypendiów:
- Stypendium "Semper in altum" za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe     
- Stypendium "Krośnieński Omnibus" za wybitne wyniki w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (od klasy II),
- "Stypendium Młodego Zawodowca" dla najlepszych uczniów w zawodzie.

Stypendia przeznaczone są dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Krosno. Stypendia „Semper in altum” przyznawane będą także uczniom szkół dotowanych przez Miasto. Stypendia przyznawane będą nie tylko prymusom, ale także pasjonatom nauki, sportu, młodym artystom, którzy potrafią godzić swoje zainteresowania z rzetelnym wypełnianiem szkolnych obowiązków oraz wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej. Na stypendia motywacyjne mogą liczyć także uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych nawet w klasie pierwszej, jeżeli zadbali o bardzo dobre wyniki w ostatniej klasie gimnazjum.

Z wnioskiem o stypendium może wystąpić: rodzic/prawny opiekun ucznia, pełnoletni uczeń, wychowawca klasy, opiekun ucznia realizującego indywidualny tok (program) nauczania, przewodniczący samorządu uczniowskiego, dyrektor krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu, sekcji, stowarzyszenia działającego w Krośnie, którą uczeń reprezentuje, oraz pracodawca, u którego uczeń odbył co najmniej miesięczną praktykę zawodową.

Wnioski na rok szkolny 2014/2015 składa się w dniach od 2 do 10 września 2014 r. w szkole, do której uczęszcza kandydat do stypendium. Można wybrać tylko jeden rodzaj stypendium.

O podjęciu uchwały w sprawie stypendiów informowaliśmy na KrosnoCity.pl: Nowe kryteria przyznawania stypendiów. Są duże zmiany.

Szczegóły dotyczące programu, oraz wnioski do pobrania znajdziecie na stronie tutaj.
Część programu stypendialnego skierowana jest do uczniów szkół zawodowych. Jest to jeden z elementów promowania szkolnictwa zawodowego.

Zobacz także: Do szkół trafią podręczniki finansowane przez Ministerstwo Edukacji.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?