KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Stacja paliw i wskaźniki wiatru - Radni otrzymali informacje o pracach na lotnisku

Stacja paliw i wskaźniki wiatru - Radni otrzymali informacje o pracach na lotnisku Fot. KrosnoCity.pl

Radni wysłuchali informacji na temat stanu prac na krośnieńskim lotnisku. Padły pytania o terminy, kwoty i ekonomiczne uzasadnienie tej inwestycji.

REKLAMA


Krosno posiada opracowaną dokumentację projektową na budowę dwóch hangarów oraz budowę drogi startowej, dróg kołowania oraz pozostałej infrastruktury technicznej lotniska. Część robót wynikających z opracowanej dokumentacji to jest nadbudowa budynku wieży kontroli lotów, kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z drogi startowej oraz części dróg kołowania, ogrodzenie lotniska została wykonana w latach 2013/2014.

Na koniec 2014 roku została przygotowana dokumentacja przetargowa na kolejny etap realizacji inwestycji obejmująca zakres rzeczowy robót przewidziany do wykonania w latach 2015/2016. Zakres ten obejmuje wykonanie drogi startowej, drogi kołowania łączącej drogę startową z istniejącymi hangarami oraz budynkiem wieży kontroli lotów, jak również wykonanie infrastruktury elektrycznej lotniska niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania drogi startowej.

Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonawstwo robót to luty 2015 roku.

Pytanie w tym temacie zadał Wiceprzewwodniczący Rady Kazimierz Mazur (Klub PiS): - Co jest przewidziane do wykonania w bieżącym roku i jakie kwoty są przewidziane na te zadania?

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta, Tomasz Soliński: - Zakres robót na 2015-2016 obejmuje wykonanie drogi startowej, drogi kołowania łączącej drogę startową z istniejącymi hangarami oraz budynkiem wieży kontroli lotów, jak również wykonanie infrastruktury elektrycznej lotniska niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania drogi startowej. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonawstwo robót - luty 2015.

Kazimierz Mazur dopytywał jednak o przewidywane koszty. - Pragnę nadmienić, że finansowanie zaplanowane jest w formie faktoringu - odpowiedział Tomasz Soliński.

- Mam rozumieć, że cała inwestycja jest ukryta w budżecie pod pozycją "faktoringu"? - dopytywał Kazimierz Mazur.

Odpowiedź uzupełnił zastępca prezydenta Bronisław Baran po konsultacji ze Skarbnikiem: - W budżecie mamy zapisany faktoring wartości 20 mln złotych i kwota zaplanowanych wydatków to jest jeszcze dodatkowo ponad 800 tysięcy złotych. To jest wartość, którą przeznaczamy na rozbudowę krośnieńskiego lotniska.

Radny Paweł Krzanowski (lider Klubu PiS) zadał w tym miejscu pytanie o różnicę kwot na faktoring zapisanych w budżecie, a kwotą przeznaczoną na lotnisko. Powołał się na informację z komisji budżetowo-finansowej, gdzie była mowa o faktoringu na kwotę 48 mln złotych. Odpowiedział Skarbnik Marcin Połomski. - Możliwe, że to była łączna wartość.

Trudno mu było odpowiedzieć szczegółowo, o jakie wartości chodzi. Zaznaczył, że dużo zależy od ofert wykonawców, którzy przystąpią do przetargu. Dodał, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane jest 20 milionów, a w tegorocznym budżecie 850 tysięcy między innymi na stację paliw na lotnisku.

Dodatkowe pytanie zadał obecny na sesji przewodniczący osiedla Południe, Jan Juszczak, który interesuje się lotniskiem, a także działał w Komitecie Obrony Lotniska. Pytał czy przygotowano "biznesplan", opracowanie ekonomiczne dotyczące planowanych inwestycji. Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Tomasz Soliński. Poinformował, że dla lotniska opracowano Masterplan. - Jest tam też część finansowa - dodał Tomasz Soliński, zaznaczając, że określono tam zakres inwestycji w poszczególnych latach oraz wskaźniki i założenia finansowe. - To już jest gotowe i dostępne na stronie internetowej - powiedział Tomasz Soliński (Plan Generalny dla lotniska znajdziecie tutaj).

Przed wykonaniem zakresu robót planowanego na 2015 rok konieczne będzie usunięcie istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi obiektami. Wymagane będzie również przełożenie kolidującej z inwestycją linii energetycznej SN.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na usytuowanie dwóch wskaźników wiatru na lotnisku. Termin zakończenia opracowania dokumentacji to 15.03.2015.

Nowe wskaźniki wiatru mają pojawić się na lotnisku jeszcze w tym roku.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?