Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Wybory prezydenckie za 13 dni. Na kogo zagłosujesz? Weź udział w sondzie na KrosnoCity.pl

zdj. ilustracyjne zdj. ilustracyjne

10 maja Polacy wybiorą Głowę Państwa. Oprócz urzędującego prezydenta, kandyduje jeszcze 10 osób, w tym kobieta. Niektórzy kandydaci odwiedzili Krosno, w przypadku pozostałych były zapowiedzi. Uruchomiliśmy sondę internetową, w której możecie głosować na swojego kandydata!

REKLAMAWarunki startu w wyborach spełniło 11 osób. Warunkiem było dostarczenie do PKW 100 tysięcy podpisów poparcia w wyznaczonym terminie. Spośród nich 10 maja wybierzemy prezydenta. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, odbędzie się ponowne głosowanie, w którym będą uczestniczyć tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów w I turze.

Na kogo oddasz swój głos w wyborach na Prezydenta RP w 2015 roku?
WEŹ UDZIAŁ W SONDZIE NA KROSNOCITY.PL

Kandydują (kolejność alfabetyczna):

Grzegorz Michał Braun - re­ży­ser filmowy, nauczyciel akademicki, scenarzysta i publicysta. Wykształcenie wyższe (mgr).
Bez­par­tyj­ny. Krosno odwiedził w ubiegłym roku w ramach promocji swojego filmu "Transformacja" (ZOBACZ: Grzegorz Braun: "Czy zbliża się III Wojna Światowa?"). Jako kandydat na prezydenta miał się spotkać z mieszkańcami Krosna 16 kwietnia, ale spotkanie zostało odwołane. Opowiada się za wolnością gospodarczą i wolnością osobistą, jest przy tym zdecydowanym przeciwnikiem aborcji.

W swoim programie zapowiada obniżenie podatków, przywrócenie kary śmierci i rozszerzenie prawa do posiadania broni. Wobec konfliktu na Ukrainie chce pozostać neutralny. Jego hasło wyborcze to “Aby Polska nie zginęła”.
Grzegorz Braun d­ostar­czył do PKW ok. 103 tys. pod­pi­sów. Strona kandydata: www.grzegorzbraun2015.pl

Andrzej Sebastian Duda - kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Wykształcenie wyższe (dr). Ukończył Prawo, był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2005 roku współpracuje z PiS.

Był sędzią Trybunału Stanu. W 2010 został wybrany na radnego Krakowa, w 2011 na posła z listy PiS, a w 2014 na europosła.
Deklaruje, że będzie prezydentem dialogu, służącym obywatelom. Zapowiada przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego. Opowiada się za integracją z Unią Europejską, ale jest przeciwny wprowadzeniu w Polsce waluty EURO. W programie wyborczym obiecuje: podniesienie płac, wsparcie eksportu, rozwój budownictwa mieszkaniowego wskazywanego jako “koło zamachowe” gospodarki, reindustrializację kraju, wsparcie państwa dla rolnictwa.
Jego hasło to „Przy­szłość ma na imię Pol­ska”. Andrzej Duda jako kandydat na prezydenta odwiedził Krosno, był jednak spóźniony, śpieszył się na inne spotkanie, a mówił głównie o problemach górnictwa na Śląsku.

Jego zwolennicy podkreślają, że jest to kandydat, który ma największe szanse na pokonanie Bronisława Komorowskiego.
W PKW złożył najwięcej, bo ponad 1.600.000 podpisów. Strona kandydata: www.andrzejduda.pl

Adam Sebastian Jarubas - Kandydat PSL. Wykształcenie wyższe (mgr). Ukończył historię na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Im. Jana Kochanowskiego) oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania, administracji, rozwoju lokalnego i Unii Europejskiej w: Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach, w Wyższej Szkole Handlowej, w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jego praca zawodowa była związana z instytucjami publicznymi. Był radnym powiatu Buskiego. W 2006 został najmłodszym Marszałkiem Województwa (w wieku 32 lat). W 2011 roku został posłem. Po wyborach samorządowych 2014 roku ponownie został Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. W swoim programie stawia na: bezpieczeństwo Polski, przeciwdziałanie kryzysowi demograficznemu, poprawę służby zdrowia. Uważa, że polską walutą powinna zostać złotówka. Obiecuje, że nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej wolność obywatelską lub podnoszącą podatki (VAT, PIT, CIT), a nawet twierdzi, że podatki powinny być obniżane.
Zebrał około 450 tysięcy podpisów. Strona kandydata: www.jarubas.pl

Bronisław Maria Komorowski - aktualny prezydent, formalnie bezpartyjny. Przez lata związany z Platformą Obywatelską, obecnie popierany jako kandydat na prezydenta przez tę partię. Wcześniej działał w Unii Demokratycznej i Unii Wolności (partie-poprzedniczki PO) oraz AWS. Jego hasło to: „Wy­bierz zgodę i bez­pie­czeń­stwo”. Z Platformą Obywatelską był związany od początku jej istnienia, był we władzach partii. Wykształcenie wyższe (mgr).
Z wykształcenia historyk, był ministrem w rządzie Jerzego Buzka (rząd AWS i UW), od 2007 roku był Marszałkiem Sejmu. W 2010 przejął obowiązki Głowy Państwa, następnie wygrał wybory prezydenckie.

Przeciwnicy zarzucają mu, że jego prezydentura była za mało aktywna. W programie na kolejną kadencję Komorowski zapowiada, że będzie aktywnym prezydentem. Jego priorytety to: bezpieczeństwo, rodzina, dialog, gospodarka, dobre prawo i duma z Polski. Kandydat nie odwiedził Krosna, zamiast niego przyjechał "Bronkobus". Zebrał 650.000 podpisów. Strona kandydata: www.popieramkomorowskiego.pl (po śmierci Władysława Bartoszewskiego na stronie została wprowadzona żałobna kolorystyka).

Janusz Ryszard Korwin-Mikke - w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich ­star­tu­je po raz piąty. Wykształcenie wyższe (mgr). Z wy­kształ­ce­nia fi­lo­zof. Ak­tu­al­nie poseł do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go. Był internowanym działaczem opozycji w PRL, a w III RP posłem na sejm. Inicjator ustawy lustracyjnej. Startuje wspierany przez par­tię KOR­WiN (Koalicja Odbudowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja), którą niedawno założył. Jego hasło to: „Dumna, bo­ga­ta Pol­ska”. W kampanii wyborczej uroczyście przysiągł bronić własności prywatnej oraz wolności.

Zapowiedział, że jako prezydent zaproponuje nową konstytucję ukrócającą samowolę urzędników, za to chroniącą wolność i własność obywateli. Opowiada się za wzmocnieniem armii, rozszerzeniem prawa do posiadania broni, za przywróceniem kary śmierci i neutralnością wobec wojny na Ukrainie. Jego kandydaturę nagłaśniają radykalne i kontrowersyjne wypowiedzi, wzbudzające oburzenie dyskusje o tym “co Korwin powiedział” nt. kobiet, niepełnosprawnych albo Hitlera. Podczas kampanii wyborczej Korwin-Mikke spotkał się z mieszkańcami Krosna i Iwonicza-Zdroju. Zrobił też zakupy na placu targowym w Krośnie, gdzie odbyła się konferencja prasowa. Zdjęcie z tej wizyty stało się popularnym w sieci memem. W 2015 roku wygrał prawybory prezydenckie wśród licealistów w II LO w Krośnie.

Jego sztab jako pierwszy dostarczył do PKW podpisy. Było ich około 200.000. Strona kandydata: www.prezydentkorwin.pl

Marian Kowalski - kandydat Ruchu Narodowego. Wykształcenie podstawowe. Wcześniej przez kilkanaście lat był w partii UPR (Janusza-Korwin-Mikke). Działacz polityczny, przedsięborca i felietonista. W liceum jego wychowawczynią była Izabela Sierakowska, późniejsza posłanka SLD. Sam Kowalski związał się z kręgami kontrkulturowymi i został usunięty ze szkoły. W wieku 19 lat z powodu choroby i śmierci ojca przejął rodzinny sklep. Uprawia kulturystykę i trójbój siłowy. Przez ostatnie dziesięć lat pracował jako instruktor sportowy, trener personalny i przy ochronie imprez. Jego hasło to “Silny człowiek na trudne czasy”. W połowie lat 90. założył Komitet Obrony Kupców i Rzemieślników.

Współorganizował uroczystości upamiętniające ofiary Katastrofy Smoleńskiej, Marsze Niepodległości i marsz “w obronie TV Trwam”. Jest wiceprezesem nowo powstałej partii Ruch Narodowy. W programie wyborczym proponuje zmianę konstytucji tak, by prezydent miał pełnię władzy wykonawczej i ponosił osobistą odpowiedzialność. Jego priorytetem jest silne państwo narodowe i obrona przedsiębiorców przed biurokracją i oligarchią. Ruch Narodowy zapowiada wizytę kandydata w Krośnie (prawdopodobnie 2 maja).

Zebrał około 190.000 podpisów. Strona kandydata: www.mariankowalski.pl

Paweł Piotr Kukiz - znany szerzej jako muzyk rockowy (były lider zespołu “Piersi”) czy aktor. Jest radnym sejmiku województwa dolnośląskiego. Wykształcenie średnie. Związał się z Ruchem na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Inicjator akcji zmieleni.pl, w której podkreślał, że Platforma Obywatelska zbierała podpisy za jednomandatowymi okręgami, a następnie je zniszczyła, zamiast wprowadzić zmianę ustrojową.

Paweł Kukiz domaga się wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu na wzór Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem to będzie początek realnej odpowiedzialności w polityce. Jest to praktycznie jedyny jego postulat. Kukiz studiował administrację na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Zebrał około 200.000 podpisów. Strona kandydata: www.kukiz.org

Magdalena Agnieszka Ogórek - Wykształcenie wyższe (dr). Jedyna kobieta wśród kandydatów na prezydenta RP. Bezpartyjna, popierana przez SLD. Publicystka, dr nauk humanistycznych, historyk Kościoła, wykładowca akademicki, aktualnie w Małopolskiej Wyższej Szkole w Krakowie, była komentatorka telewizyjna oraz dziennikarka TVN24BIŚ, autorka programu „Atlas Świata”. Pracowała jako ekspert w Klubie Parlamentarnym SLD.

Jako prezydent Magdalena Ogórek chce powołać komisję kodyfikacyjną, by napisać prawo od nowa tak, by było proste i służyło obywatelowi. Opowiada się za obniżeniem podatków i likwidacją barier dla przedsiębiorczości.

Na konferencji prasowej poseł SLD zapowiedział wizytę Magdaleny Ogórek w Krośnie, nie znamy jednak konkretów.
Strona kandydatki: www.magdalenaogorek.eu

Janusz Marian Palikot - to kandydat kontrowersyjny i wzbudzający skrajne emocje. Jako poseł PO w przeszłości bronił obecności krzyża w instytucjach publicznych, a aktualnie jest najbardziej antyklerykalnym kandydatem na prezydenta. Nowoczesne świeckie państwo to jeden z jego priorytetów w kampanii. Wykształcenie wyższe (mgr). Janusz Palikot jest z wykształcenia filozofem, studiował na KUL, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował się działalnością gospodarczą i handlem. Był większościowym udziałowcem spółki wydającej konserwatywny tygodnik “Ozon”.

Od 2005 roku działał w Platformie Obywatelskiej. Został jednym z najbardziej rozpoznawalnych, ale zarazem skandalizujących, parlamentarzystów. W wyborach prezydenckich 2010 roku popierał Bronisława Komorowskiego, teraz zarzuca mu jako kontrkandydatowi, że niewiele różni się od Andrzeja Dudy i Korwina-Mikke. Po opuszczeniu Platformy w 2010 roku założył “Ruch Poparcia Palikota”, który uzyskał wysoki wynik w wyborach do sejmu. W wyborach do Parlamentu Europejskiego jego formacja wspierana przez byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego poniosła porażkę.

Jako kandydat na prezydenta odwiedził Krosno. Był jednak spóźniony, a konferencja prasowa trwała około 4 minut. Palikot przekonuje, że bezpieczeństwo zewnętrzne Polsce nie zostanie zapewnione przez armię, tylko przez wprowadzenie waluty EURO. Zapowiedział też wprowadzenie "ustawy o wzroście wynagrodzeń i podwyższaniu pensji".  Zarejestrował kandydaturę, składając około 150.000 podpisów. Strona kandydata:  www.twojruch.eu

Paweł Jan Tanajno - kandydat Demokracji Bezpośredniej. Wykształcenie wyższe (mgr).
Prywatny przedsiębiorca politycznie związany z nową formacją Demokracja Bezpośrednia, został jej rzecznikiem prasowym. Celem partii jest wprowadzenie w Polsce mechanizmów demokratycznych wzorowanych na rozwiązaniach Szwajcarii. Hasło kandydata: “Co zrobisz jak wygrasz?! Możesz!” Prezentuje się jako zwykły obywatel i przedsiębiorca znający problemy codzienne jakie sprawia państwo.

Jednym z głównych postulatów kandydata jest “Stop bankowemu bezprawiu” i obrona “Frankowiczów”. Jednym z elementów kampanii jest wykazywanie różnic pomiędzy Tanajno, a Korwinem-Mikke. W kampanii prawdopodobnie nie odwiedzi Krosna, bo jak zapowiedział, nie będzie jeździł po Polsce. Kampania jest niskobudżetowa i prowadzona jest głównie przez Internet. Pomimo tego w PKW złożył około 130 tysięcy podpisów. Strona kandydata: www.tanajno.db.org.pl

Jacek Wilk - adwokat i ekonomista. Wykształcenie wyższe (mgr). Kandydat Kongresu Nowej Prawicy. Poza prawem ukończył studia magisterskie na kierunkach międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz finanse i bankowość w warszawskiej SGH. Kształcił się również na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Szkole Międzynarodowego Prawa Podatkowego (poziom I i II) w Veldhoven w Holandii, ukończył podyplomowe studia prawnicze w ramach stypendium holenderskiego Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie.

Bez powodzenia startował w wyborach do sejmu i do PE. Kandydatem na prezydenta został po wewnętrznym konflikcie w Kongresie Nowej Prawicy, którego efektem było odejście Janusza Korwin-Mikke i jego zwolenników. W kampanii wyborczej prezentuje wolnorynkowe poglądy, a zarazem stawia się w opozycji do Korwina-Mikke, któremu zarzuca “skręt w lewo”. Jego hasło to: “Poważnie o Polsce”, jednak próżno na stronie kandydata szukać zakładki “Program”. Kandydaturę Jacka Wilka aktywnie wspiera jego żona, również adwokat, znana z telewizyjnego serialu o rozprawach sądowych. Strona kandydata: www.jacekwilk.pl. Zebrał około 145.000 podpisów.

Głosowanie i cisza wyborcza
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

W lokalu wyborczym otrzymamy kartę z 11 nazwiskami ułożonymi alfabetycznie. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku “X” przy wybranym kandydacie.

Lokale wyborcze otwarte będą bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 10 maja 2015 roku.
W przypadku ponownego głosowania, czyli “drugiej tury wyborów” głosowanie odbędzie się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 24 maja 2015 roku.

W obwodach głosowania utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich głosowanie odbywa się od godziny 7:00 do godziny 21:00 czasu miejscowego.

Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania, czyli 9 maja od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, czyli do godz. 21.00 w dniu 10 maja, jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.

W okresie tym zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych.

pd
Zdjęcia użyte w materiale pochodzą z oficjalnych stron kandydatów na Prezydenta RP.

28 komentarzy

 • j..

  http://wpolityce.pl/polityka/244069-prof-wolniewicz-prezydent-komorowski-jest-zalosnym-bankrutem-w-polsce-od-wczoraj-wieje-inny-wiatr-nasz-wywiad
  "...Prezydent Komorowski jest już żałosnym bankrutem. On próbuje przejmować ten wiatr, o którym mówiłem. To jest śmiechu warte. Bronisław Komorowski już wczoraj próbował w swoim wystąpieniu walczyć. Jednak wygłosił trzy zdania. Żeby je sklecić, musiał czytać z kartki. To jest przegrana figura, nie ma już o czym gadać. .."

  Zgłoś nadużycie j.. wtorek, 12, maj 2015 09:04 Link do komentarza
 • j...

  Pan Jacek Wilk, bez powodzenia startował w wyborach do sejmu i do PE. To kandydat, który nie ma szans. On sam dobrze o tym wie. Te wybory, to dla niego trampolina do sejmu.

  Zgłoś nadużycie j... czwartek, 07, maj 2015 21:13 Link do komentarza
 • Ancia12

  BRAUN NA PREZYDENTA :D

  Zgłoś nadużycie Ancia12 czwartek, 07, maj 2015 19:32 Link do komentarza
 • Iza

  Powiem tak, Kukiz nie zna się na polityce taka prawda, rację ma ze względu na to że to jeden z "naszych: szarych obywateli, patrząc na resztę to głosowałabym za Wilkiem (wykształcenie dobre do roli prezydenta, jest prawnikiem i sam wie jakie nasze prawo jest do dupy i pewnie przyczyni się do jego zmiany na lepsze miejmy nadzieję) i również Pani Ogórek, tak właśnie Pani Ogórek , czemu ? a temu że potrzeba nam poważnej osoby z klasą a nie szaleńców którzy tylko z szabelką chcą latać i pokazać jak ta Polska jest silna. Jest dobrze wykształcona, jej plan jest przekonujący i zawiera wszystkie ważne aspekty które przyczynią się do lepszego życia. Napisanie na nowo prawa, pomoc dla przedsiębiorców, nie widzę w niej złodziejki, wykształcona kobieta z klasą. Większość patrzy się na pryzmat jej wyglądu co jest totalną głupota bo jest jedną z najbardziej wykształconych kandydatów, przykład ? chociażby Kowalski i Kukiz :/ niestety widzę że największe poparcie ma Kukiz z osób które mają motywację energię i powiedzmy "czyste intencje" jednak głosowałabym na Wilka.

  Zgłoś nadużycie Iza czwartek, 07, maj 2015 17:44 Link do komentarza
 • j...
 • nadal zaskoczony

  A teraz poważnie. Kim jest Kukiz? Co potrafi oprócz wyśmiewania się z tego i owego? Jest postacią publiczną, ale czy on jest również politykiem, który świadomie potrafi podejmować trafne decyzje? Z kim będzie trzymał, a kogo kopnie w przysłowiowe 4 litery? To nie takie proste zagłosować na gościa z ulicy - konsekwencje mogą być straszne, choć pewnie powiecie, że gorzej już nie będzie. W Norwegii są sagi z boginką Frey`ą, która wybiera w jednej z nich między złem, a złem... Zastanawiam się, czy dziś to my nie stoimy przed takim wyborem? Dlatego znowu żartem, ale w przekonaniu, że pewnie tak będzie lepiej powiem znowu - Jędrek goń wrzaskuna!

  Zgłoś nadużycie nadal zaskoczony poniedziałek, 04, maj 2015 05:43 Link do komentarza
 • Prawda

  We wszystkich sondach jakie widziałem w internecie wygrywa Kukiz
  ja mam 25 lat i głosuje na Pawła
  kogo się nie zapytam w pracy , na czelni czy choćby w sklepie młodzi na kukiza a starsi niezdecydowani
  mój ojciec ma 49 lat i dzisiaj powiedział mi tak ze nie pójdzie zagłosować a na ulice już nie wyjdzie bo jest za stary
  ale spodziewa się że w końcu młodzi wyjdą bo to co się dzieje to nie demokracja a partiokracja , spytałem go czy wie że kukiz startuje a on zrobił wielkie oczy i powiedział że co on może dwa procent to max , po chwili dodał że on jednak pójdzie i zagłosuje na kukiza na przekór preście

  Zgłoś nadużycie Prawda niedziela, 03, maj 2015 22:07 Link do komentarza
 • coraz bardziej zaskoczony

  A tak poważnie to kto może stać za panem Kukizem? Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby ktoś taki samodzielnie wybrał się "do pałacu". Wybory przypominają dziś jakieś szaleństwo! Niezbyt przekonywujący piosenkarz startuje po pozornie najważniejsze stanowisko w państwie i to jeszcze z takimi wynikami - chyba, że wszyscy, którzy na niego głosują, traktują to jako niezły dowcip!

  Zgłoś nadużycie coraz bardziej zaskoczony niedziela, 03, maj 2015 20:03 Link do komentarza
 • j...

  Pomysł na legalizację czegoś, co narusza godność osoby ludzkiej, kompromituje pana Kukiza. Zdecydowanie nie jest on dobrym kandydatem na prezydenta.

  Zgłoś nadużycie j... niedziela, 03, maj 2015 17:17 Link do komentarza
 • nadal zaskoczony

  Brawo Jędrek! Przegonił chłopisko Korwina! Swoją drogą, co do wypowiedzi "J", to w końcu jest to najstarszy, ale nieformalny zawód świata. Zalegalizować, dowalić kasy fiskalne, faktury i 23% Vat za usługi i zaraz będzie można odnotować spadek zatrudnienia (ale szara strefa wzrośnie, więc pewnie nic się nie zmieni).

  Zgłoś nadużycie nadal zaskoczony niedziela, 03, maj 2015 15:13 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj