KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Fundacja 21: Międzynarodowa konferencja w Krośnie

lek medycyny Roger Ehrenreich (Niemcy) lek medycyny Roger Ehrenreich (Niemcy) Fot. Łukasz Kłopot

Fundacja 21 zorganizowała w Krośnie międzynarodową konferencję z udziałem specjalistów z wielu dziedzin. W salach PWSZ przez dwa dni (20-21 maja) odbywały się wykłady powiązane z tematem: "Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju". Konferencji towarzyszyły warsztaty.

REKLAMA


W konferencji wzięli udział specjaliści z dużych ośrodków w Polsce, a także z Niemiec i Ukrainy. Poza wykładowcami zgromadziło się też około 200 uczestników zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i wymianą doświadczeń.

Tak duże wydarzenia naukowe z dziedziny diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju odbywają się w Polsce kilka razy do roku, ale zazwyczaj w dużych ośrodkach akademickich. Uczestnicy oceniali konferencję zorganizowaną w Krośnie przez Fundację 21, jako profesjonalną i na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

- Przyjechało około 30 prelegentów z Polski i zagranicy. Staramy się zaczerpnąć od ośrodków akademickich za granicą to, co możemy wykorzystać w procesie terapeutycznym w Polsce. Naszym zdaniem połączenie różnych form terapii uzupełnionych najnowszymi badaniami da najlepsze efekty - mówi Artur Kopacz, wiceprezes Fundacji 21. - Na konferencji mamy specjalistów z 7 ośrodków akademickich w Polsce - dodał.

Duży udział teoretyków i praktyków występujących na konferencji ma się przełożyć na jakość terapii dla dzieci - podopiecznych fundacji. - Ten cel udało się wypełnić. Terapeuci dużo się nauczyli, będą mogli tę wiedzę wykorzystywać w codziennej pracy - podkreśla Artur Kopacz.

Wykładom towarzyszyły praktyczne warsztaty oraz możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy w dyskusjach.

Aleksandra Listwoń, terapeutka i członek zarządu Fundacji 21 wystąpiła na konferencji z tematem: "Terapia neurologopedyczna dziecka z trisomią 21". - W swoim wystąpieniu skoncentruję się na tym, jak mojego pacjenta uczyłam komunikować się i mówić. Chłopiec pomimo trisomii 21 jest lekko poniżej normy intelektualnej, ale nie jest to niepełnosprawność intelektualna. Uważam to za duży sukces, ale to jest jego ciężka praca - powiedziała mgr Aleksandra Listwoń.


mgr Aleksandra Listwoń - Fundacja 21

Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się pomoce dydaktyczne przygotowane przez Aleksandrę Listwoń.

Mgr Paweł Wiktor z Nowego Targu mówił o terapii osób, które niestety są leżące. - Mówiłem o tym, jak budować u takiej osoby samoświadomość własnego "ja", jako jednostki, człowieka, o tym, żeby cele terapeutyczne były zgodne z tym, co ta osoba oczekuje od świata - mówił Paweł Wiktor.


mgr Paweł Wiktor

Metoda polega na ułożeniach ciała w przestrzeni. - Dzięki temu osoba czuje jedność ze sobą, czuje, że jest jako jednostka w przestrzeni i ma możliwość brania udziału w czynnościach. Może choćby bawić się. Nie ogranicza się do biernego leżenia - podkreślał.

Prof. Ludmiła Fedorowicz zajmuje się dziećmi z zaburzeniami rozwoju od ponad 30 lat. - Problemy rozwoju dzieci dotykają całego świata, a każdy dorosły człowiek był kiedyś dzieckiem - mówi prof. Fedorowicz. Jej specjalnością jest wczesne dzieciństwo, dzieci do 3 lat. Podkreślała, że bardzo ważne jest jak najwcześniejsze wykrycie zaburzeń u dzieci. Dzięki temu w dorosłym życiu uda się uniknąć np. problemów z komunikacją.

Dr hab. prof. Jacek Warchala mówił o praktycznych zastosowaniach socjolingwistyki.


dr hab. Jacek Warchala

- Moim tematem było uzupełnienie metody podejścia do dzieci w logopedii o elementy językoznawcze i socjolingwistyczne. tu jest odwieczny problem. Język ma swoją bazę biologiczną, związaną np. z aparatem głosu. Z drugiej strony język ma głęboki sens społeczny. nie mówilibyśmy, gdybyśmy nie byli w społeczeństwie, nie mielibyśmy adresata - podkreślał dr hab. prof. Warchala - Sen naszego istnienia jest interaktywny i interakcyjny. Elementy społeczne są bardzo ważne - przekonywał profesor, który na co dzień jest wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim.

Wykład miał na celu wskazanie logopedom, by w swojej pracy nie zapominali o sensie używania języka - Przekonywałem, by uzupełniać stosowane metody o elementy socjolingwistyczne, o zrewidowanie pojęcia płynności i niepłynności mówienia - stwierdził profesor.

Prelegenci konferencji i tematy wystąpień:
 
prof. Ludmiła Fedorowicz (Ukraina)
"Specyfika psychofizycznego rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa oraz zapobiegania powstawaniu zaburzeń mowy"

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska (Katowice)
"Standard wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia"

prof. dr hab. Janusz Kirenko (Lublin)
"Niepełnosprawność w praktyce rehabilitacyjnej"

dr hab. prof. UR Mirosław Dymon (Rzeszów)
"Muzykoterapia jako dźwiękowy obszar uczuć człowieka"

mgr Aleksandra Listwoń (Krosno)
"Terapia neurologopedyczna dziecka z trisomią 21"

dr Barbara Lulek (Krosno)
"Współpraca rodziców dziecka autystycznego ze specjalistami - ujęcie pedagogiczne"

dr Anna Regner (Wrocław)
"Wybrane metody wspomagające rozwój komunikacji językowej dziecka z problemami rozwojowymi"

prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska (Wrocław)
"Zaburzenia endokrynologiczne u dzieci z trisomią chromosomu 21"

dr n. med. Beata Jędrzejczyk-Góral (Wrocław)
"Padaczka w zespołach genetycznych"

dr n. med. Elżbieta Radwańska, dr n. med. Dorota Stawowiak (Kraków)
"Układ stomatognatyczny jako obszar wspólnej terapii lekarza stomatologa i logopedy"

dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak (Rzeszów)
"Zaburzenia słuchu u dzieci. Wczesna diagnoza i terapia"

ks. dr Antoni Michno (Krosno)
"Aparat czy implant? Dylemat rodziców dziecka niesłyszącego"

mgr Elżbieta Ślusarczyk
"Wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób niemówiących"

mgr Stascha Kulen-Gey (Niemcy)
"Metoda Padovan w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju"

dr hab. Jolanta Panasiuk (Lublin)
"Sprawności społeczne u dzieci z zaburzeniami rozwoju - aplikacje diagnostyczno- terapeutyczne"

mgr Aleksandra Łada (Kraków)
"Nie potrafię jeść..., nie potrafię mówić... Prymarne funkcje oralne i ich predykcja w obszarze kompetencji komunikacyjnych dziecka z obciążonym wywiadem neurologicznym"

mgr Paweł Wiktor (Nowy Targ)
"Stymulacja i Terapia Bazalna - wprowadzenie do metody"

dr Wojciech Kiebzak (Kielce), mgr Justyna Pogorzelska (Kielce)
"Toe-walking. Norma czy już patologia"

dr Agata Michalska (Kielce)
"Znaczenie postępowania posturalnego w terapii pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym"

Roger Ehrenreich (Niemcy)
"Możliwości wykorzystania terapii K-Taping w logopedii"

dr hab. prof. UŚ Jacek Warchala (Katowice)
"Logopedia w kontekście socjolingwistyki. Spojrzenie językoznawcy"

mgr Katarzyna Januszczak (Krosno)
"Terapia logopedyczna w przypadku zaburzeń sprzężonych - studium przypadku"

pd
Fot. Łukasz Kłopot

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?