KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

"Kształcenie zawodowe szansą rozwoju". Ponad 3 miliony dla Krosna

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Ponad 3,1 mln złotych dofinansowania otrzymała gmina Krosno na realizację  projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju".

REKLAMA


Celem projektu jest zwiększenie szans absolwentów krośnieńskich szkół zawodowych na zatrudnienie. Poprawiona zostanie jakość szkolnictwa zawodowego poprzez dodatkowe wyposażenie pracowni zawodowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, umożliwienie uczniom i uczennicom odbycia staży/praktyk u pracodawców czy zdobycie dodatkowych kwalifikacji po ukończeniu specjalistycznych kursów.

- Dodatkowo projekt ma na celu wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli z pracodawcami, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami. Działania zaplanowane do realizacji w projekcie mają prowadzić do zwiększenia kompetencji zawodowych nauczycieli, zdobycia i podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół zawodowych, które przyczynią się do zwiększenia aktywności zawodowej oraz podniosą szanse absolwentów poszukujących pracy - zapowiada Wydział Edukacji UM Krosna.

Projekt obejmuje 10 szkół zawodowych - 7 techników i 3 zasadnicze szkoły zawodowe prowadzonych przez gminę i jest realizowany od listopada 2016 do października 2019.

Wsparciem w formie staży i praktyk  u ponad 100 pracodawców zostanie objętych 630 uczniów i uczennic krośnieńskich techników  i zasadniczych szkół zawodowych. Ponadto zaplanowano w każdej szkole ponadgimnazjalnej realizację specjalistycznych kursów:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - Technikum Nr 1 - kurs komputerowego wspomagania firmy, kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy, kurs operatora wózków jezdniowych, kurs stylizacji i makijażu, kurs języka angielskiego zawodowego;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Technikum Nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 - kurs barmański, kurs kelnerski, kurs baristyczny, kurs zdobnictwa cukierniczego, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs wizażu i stylizacji paznokci, kurs przedłużania i zagęszczania włosów;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - Technikum Nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 - kurs CNC, kurs mechatroniki pojazdowej, kurs spawacza metodą MAG;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - Technikum Nr 4 - kurs operatora wózków jezdniowych, kurs spawacza metodą TIG, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs SEP;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - Technikum Nr 5 - kurs SEP i kurs Cisco;

- Miejski Zespół Szkół Nr 5 - kurs operatora koparko-ładowarki, kurs operatora wózków jezdniowych, kurs montażu rusztowań metalowych, kurs spawania metodą TIG i kurs florystyczny;

- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego - Technikum Nr 7 - kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych, kurs fotografii, kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi.
 
Rekrutacja uczniów i uczennic do udziału w zaproponowanych formach wsparcia będzie prowadzona na poziomie każdej szkoły, według obowiązującego regulaminu rekrutacji. Wszystkie informacje dotyczące naboru do projektu zostaną umieszczone na stronie internetowej każdej szkoły oraz tablicy ogłoszeń.
 
Projekt wspiera również nauczycieli krośnieńskich szkół zawodowych, którzy zostaną objęci wsparciem w postaci studiów podyplomowych związanych z nauczanym zawodem lub pokrewnym.

Środki pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 3,5 mln złotych.

pd

  • autor: pd

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?