Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Do 28 kwietnia można zgłaszać kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Trwa zgłaszanie kandydatur do Krośnieńskiej Rady Seniorów, termin upływa 28 kwietnia. Krośnieńska Rada Seniorów powstała w celu zapewnienia seniorom pełniejszego wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym na sprawy dotyczące osób starszych.

Wkrótce w Krośnie rozpocznie działalność rada seniorów. Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów.

Zgłoszenia kandydata do Krośnieńskiej Rady Seniorów dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza wraz z wymaganymi załącznikami oraz złożenie ich w Kancelarii Ogólnej urzędu miasta (ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór do Krośnieńskiej Rady Seniorów", w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu).

Zgłoszenia kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów zostaną zweryfikowane pod względem formalnym. W przypadku zauważonych braków wzywa się do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia braków we wskazanym w wezwaniu terminie, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu.

Lista osób, których kandydatury do Krośnieńskiej Rady Seniorów zgłoszono prawidłowo, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna, na stronie urzędu miasta www.krosno.pl oraz na stronie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie www.cwop.krosno.pl.

W przypadku, gdy liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów będzie równa 7, wszyscy zgłoszeni kandydaci zostaną powołani w skład Krośnieńskiej Rady Seniorów. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie większa niż 7, wybór członków w/w Rady zostanie dokonany w drodze losowania.

Kandydatami do Krośnieńskiej Rady Seniorów mogą być:
1. przedstawiciele osób starszych, którzy ukończyli 60 rok życia i zamieszkują na terenie miasta,
2. przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych lub zrzeszających osoby starsze, których siedziba znajduje się na terenie miasta Krosna.

Kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów zgłaszają:
1. w przypadku przedstawicieli osób starszych - mieszkańcy miasta Krosna, którzy ukończyli 60 rok życia,
2. w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych lub zrzeszających osoby starsze, mających siedzibę na terenie miasta Krosna - osoby upoważnione do reprezentowania w/w organizacji pozarządowe.

Zgłoszenia:
1. zgłoszenia kandydata - przedstawiciela osób starszych należy dokonać na formularzu: zgłoszenie przedstawiciela osób starszych. Dodatkowo do formularza należy dołączyć oświadczenie kandydata: zgoda na kandydowanie.
2. zgłoszenia kandydata - przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych lub zrzeszających osoby starsze, mających siedzibę na terenie miasta Krosna należy dokonać na formularzu zgłoszenia kandydata - przedstawiciela organizacji pozarządowej. Dodatkowo do formularza należy dołączyć: oświadczenie kandydata: zgoda na kandydowanie oraz dokument potwierdzający delegowanie kandydata we właściwym trybie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych (np. uchwała zarządu organizacji).

Dodatkowych informacji dotyczących Krośnieńskiej Rady Seniorów udziela pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia urzędu miasta, tel. 134743907.

umk/pd

REKLAMA


Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj