Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Jak będą wyglądały tereny zielone? Zobacz nagrodzone projekty!

Jak będą wyglądały tereny zielone? Zobacz nagrodzone projekty! Fot. Piotr Dymiński

Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie terenów zielonych w Krośnie. Komisja nie przyznała głównej nagrody, ale najciekawsze propozycje z pewnością będą wykorzystywane w przestrzeni miejskiej. W propozycjach pojawiły się elementy ze szkła i granitowych płyt.

Urząd miasta w lutym ogłosił konkurs na "Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie". Do 18 kwietnia specjaliści mogli przesyłać swoje propozycje na zaaranżowanie skwerów i zieleńców w czterech lokalizacjach w mieście. Na konkurs wpłynęło 11 prac z całej Polski.


Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie - II nagroda.

Wszystkie projekty spełniały wymogi formalne, a zaproponowane aranżacje świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie nadesłanych prac. Komisja konkursowa nie przyznała pierwszej nagrody, ale najciekawsze propozycje będą wykorzystane przy realizacji.

Prace oceniała 7-osobowa komisja konkursowa, w skład której weszli specjaliści z zakresu architektury krajobrazu, zieleni miejskiej, drogownictwa oraz urzędnicy magistratu.

Każda z prac zawierała koncepcję zagospodarowania wymienionych obszarów Krosna:
- zieleńce w ciągu DK nr 28,
- skwer na zbiegu ulic Niepodległości i Walslebena,
- tereny zieleni przy ul. Mickiewicza,
- skwer na zbiegu ulic Podkarpackiej i Pużaka.

Kryteria oceny to przede wszystkim jakość i racjonalność przyjętych rozwiązań przestrzennych, walory funkcjonalne, kompozycyjne i architektoniczne. Istotne było dostosowanie projektowanych rozwiązań do otoczenia, oryginalność i trafność koncepcji zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem powiązań przestrzennych z otaczającą tkanką miasta i terenami zielonymi oraz ochrona wartości krajobrazowych i przyrodniczych, rozwiązania dotyczące małej architektury oraz elementów edukacyjnych, ekonomika przyjętych rozwiązań.


Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie - III nagroda.

ocenie jury żadna z przedstawionych koncepcji nie zasługuje w całości na realizację, natomiast nie zabrakło interesujących i ciekawych rozwiązań dla poszczególnych terenów zieleni lub pewnych fragmentów i elementów zagospodarowania. Jury podkreśliło wysoki poziom i profesjonalizm zdecydowanej większości przedstawionych prac konkursowych. Różnorodność rozwiązań kompozycyjnych, sposobów zagospodarowania terenów i nowatorskie pomysły na kompozycje zieleni stanowiły o pozytywnym wyniku konkursu.


Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie - III nagroda.

W większości koncepcji motywem przewodnim był motyw szkła, jako symbol tradycji miasta. Część koncepcji wyróżniała się oryginalnymi pomysłami, ale zabrakło adekwatnego przełożenia na szczegółowe rozwiązania. Generalnie jednak w większości przypadków zabrakło przemyślanych rozwiązań (a nieraz i pominięto) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wbrew deklaracji samych autorów, potrzeb osób starszych lub mniej sprawnych ruchowo.

Ograniczono zakres propozycji dotyczących rekreacji ruchowej, w tym zimowej, obiektów małej architektury dających cień i schronienie, w kilku przypadkach zaproponowano rozwiązania mało praktyczne i mało ekonomiczne. Zabrakło także uzasadnienia dla odpowiedniego doboru kompozycyjnego i gatunkowego roślin w poszczególnych piętrach nasadzeń w powiązaniu z projektowaną funkcją terenu. Ostatecznie komisja nie przyznała I nagrody.

II nagrodę otrzymał Rafał  Stemporowski ze Szczecina. Przyznano również dwie III nagrody ex aequo zespołom autorskim:
- Kinga Findysz i Monika Olesiak z Krosna,
- Bernadetta Józefczyk i Renata Kowalczyk z Wróblika Szlacheckiego i Ratułowa,
- Jury przyznało również wyróżnienia dla zespołów autorskich z Klinisk Wielkich, Gostynia i Szczecina.


Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie - wyróżnienie.

Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie - wyróżnienie.

Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie - wyróżnienie.

Wszystkie prace konkursowe będą wystawione w RCKP, a odwiedzający wystawę krośnianie będą mogli ocenić nadesłane projekty. O dokładnym terminie wystawy wkrótce poinformujemy.

umk/pd

REKLAMA


Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj