KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno: Kartę Mieszkańca otrzymasz w kilka minut

Od 1 czerwca w urzędzie miasta można składać wnioski i odbierać Krośnieńską Kartę Mieszkańca. Karta jest wydawana bezpłatnie, a jej wydanie odbywa się podczas jednej wizyty w urzędzie. Potrzebny jest tylko dowód tożsamości i dobrze wypełniony wniosek.

REKLAMA


Kartę zaprezentowano podczas konferencji prasowej 1 czerwca. System wypróbowano wydając karty dla prezydentów Piotra Przytockiego i Bronisława Barana.

Krośnieńska Karta Mieszkańca to program "lojalnościowy", który ma ułatwić mieszkańcom dostęp do różnego rodzaju rabatów. Tutaj (krosno.pl/kkm/zasady-kkm) znajdziesz wykaz partnerów karty oraz oferowane zniżki.

Karta jest wydawana mieszkańcom Krosna, którzy tutaj płacą swoje podatki.

- Generalnie zależy nam do zachęcenia do mieszkania w mieście i do płacenia tutaj podatków - stwierdził Piotr Przytocki. Program opiera się na zasadzie, że ten, kto płaci podatki w Krośnie, będzie mógł korzystać ze zniżek na różne usługi. Zastępca prezydenta, Bronisław Baran dodał, że chodzi głównie o usługi finansowane ze środków publicznych.

- Zaprosiliśmy też do współpracy krośnieńskich przedsiębiorców, aby przyłączyli się do programu jako partnerzy i oferowali swoje usługi na preferencyjnych warunkach wszystkim posiadaczom karty mieszkańca - mówił prezydent.


Podczas konferencji był obecny Paweł Biernat, przedstawiciel Glob Cars, firmy, która jako pierwsza przystąpiła do programu.

Krośnieńska Karta Mieszkańca będzie też zastępowała "elektroniczną portmonetkę" w MKS i kartę przedszkolną. Publiczne instytucje, takie jak Zespół Krytych Pływalni, wyposażono w czytniki kart. Będą one potrzebne do rozliczenia rabatów. W planach są różne programy rabatowe, np. dla seniorów lub różne rabaty, w różnych godzinach.

- Na przykład w godzinach, gdzie dyrektor chciałby zwiększyć wykorzystanie basenów, ulga może być większa - dodaje Baran.

1 czerwca system wydawania kart sprawdził prezydent Piotr Przytocki. Zapewniał, że trwa to kilka minut.

Dla kogo jest Krośnieńska Karta Mieszkańca
Beneficjentami programu są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie miasta:
1. rozliczające podatek dochodowy zgodnie z tym miejscem zamieszkania w Urzędzie Skarbowym w Krośnie oraz ich dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
2. osoby nie rozliczające się z podatku dochodowego, posiadające zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Krośnie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Czym jest KKM
1. Krośnieńska Karta Mieszkańca jest nośnikiem spersonalizowanych danych w formie karty plastikowej posiadającej indywidualny numer karty, zawierającej imię, nazwisko i wizerunek użytkownika, która uprawnia do korzystania z oferty zniżek określonych w katalogu.
2. Uprawnienia do korzystania z katalogu zniżek w ramach realizacji założeń programu "Krośnieńska Karta Mieszkańca" są zapisywane na nośniku w postaci karty.

Krośnieńska Karta Mieszkańca - pierwsze kroki
Kto wypełnia wniosek:
1. Krośnieńska Karta Mieszkańca wydawana jest na wniosek pełnoletniego mieszkańca Miasta Krosna. W imieniu osoby niepełnoletniej wniosek o wydanie karty składa rodzic/prawny opiekun tej osoby.
2. Krośnieńska Karta Mieszkańca wydawana jest nieodpłatnie na okres 12 miesięcy od dnia wydania beneficjentowi z możliwością dalszego przedłużenia jej ważności o kolejne 12 miesięcy.
3. Dystrybucję Krośnieńskiej Karty Mieszkańca prowadzi Urząd Miasta Krosna.

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku i gdzie go złożyć:
1. Warunkiem wydania Krośnieńskiej Karty Mieszkańca jest złożenie wniosku o wydanie Karty wraz z kserokopią pierwszej strony zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, za okres roku poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek o wydanie Krośnieńskiej Karty Mieszkańca wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Krosna.
3. Wniosek o wydanie Krośnieńskiej Karty Mieszkańca należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna.
4. Osoby, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie Krośnieńskiej Karty Mieszkańca nie składały zeznania podatkowego, mogą załączyć inny dokument, potwierdzający fakt zamieszkiwania na terenie Miasta Krosna (w szczególności zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Krośnie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie).
5. Osoby, które w trakcie roku kalendarzowego zmienią miejsce zamieszkania, wraz z wnioskiem o wydanie Krośnieńskiej Karty Mieszkańca powinny załączyć formularz urzędu skarbowego o zgłoszeniu aktualizacyjnym osoby fizycznej będącej podatnikiem.

Kto wydaje kartę:
1. Wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym.
2. W przypadku nieprawidłowości we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie 30 dni od złożenia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
3. Krośnieńska Karta Mieszkańca przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Krosna.
Karta wydawana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Kto może korzystać z Krośnieńskiej Karty Mieszkańca i co zrobić kiedy zgubimy kartę:
1. Krośnieńską Kartą Mieszkańca posługiwać się może wyłącznie jej użytkownik, którego dane identyfikacyjne są na niej umieszczone. Krośnieńską Kartą Mieszkańca posługiwać się może również rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej będącej użytkownikiem Karty, działający w imieniu tej osoby.
2. Ważność Karty wygasa w przypadku upływu okresu na który została wydana, zmiany miejsca zamieszkania użytkownika Karty na miejsce znajdujące się poza terenem Krosna lub w przypadku śmierci użytkownika Karty.
3. W przypadku utraty Karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Prezydenta Miasta Krosna o powyższym fakcie.
4. Istnieje możliwość wydania na wniosek mieszkańca duplikatu Karty, za wydanie którego pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.

Dane osobowe są bezpieczne
1. Dane osobowe we wniosku służą wyłącznie do wydania karty i są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Każdorazową zmianę danych osobowych: nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, uprawnień do ulgi należy zgłosić w Urzędzie Miasta Krosna celem ich uaktualnienia.

Wszelkich informacji o programie Krośnieńska Karta Mieszkańca udziela Wydział Polityki Społecznej i Zdrowie Urzędu Miasta Krosna (ul. Lwowska 28a, parter). Informację można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 13 47 43 013 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie informacje na temat Programu Krośnieńska Karta Mieszkańca można znaleźć na oficjalnej stronie miasta w zakładce Krośnieńska Karta Mieszkańca.

pd

  • autor: pd

7 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?