KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Nowe altany sposobem na segregację odpadów i problem gawronów

Nowe altany sposobem na segregację odpadów i problem gawronów Fot. Piotr Dymiński

Wygórowane normy segregacji odpadów będą bardzo trudne do spełnienia. Krosno planuje budowę nowych altan śmietnikowych. Chodzi o to, żeby dostęp do pojemników mieli wyłącznie mieszkańcy. Uniemożliwi to podrzucanie śmieci, czy utrudni żerowanie zwierząt i roznoszenie odpadów po okolicy.

REKLAMA


Odpowiedzialność za właściwą segregację odpadów w obrębie nieruchomości ponosi właściciel (zarządca nieruchomości, spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota). Zbieranie odpadów komunalnych z założenia powinno odbywać się w miejscach wydzielonych i przypisanych do danej nieruchomości (bloków lub grupy bloków), do której dostęp posiadają wyłącznie ich mieszkańcy. Ustawodawca nakłada na zarządców nieruchomości odpowiedzialność za przestrzeganie zasad segregacji odpadów.

Niestety pojemniki na krośnieńskich osiedlach często są powszechnie dostępne. Proceder podrzucania odpadów z sąsiednich miejscowościach odbywa się nawet w biały dzień. W efekcie spada odsetek odpadów segregowanych, a za śmieci zmieszane będziemy musieli płacić więcej.

- Aby osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu i odzysku odpadów, miasto podejmuje inicjatywy mające na celu budowę i modernizację altan śmietnikowych, współdziałając w tym zakresie z zarządcami nieruchomości, jednocześnie intensywnie poszukując zewnętrznych źródeł finansowania. W 2017 roku jest planowana (przy współpracy z zarządcami nieruchomości) pilotażowa budowa altan - informuje Joanna Sowa, rzeczniczka prezydenta Krosna.

Rzeczniczka dodaje, że podejmowane działania w zakresie zmian systemu gromadzenia odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej wynikają z konieczności spełnienia bardzo rygorystycznych zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

- Osiągnięcie tak wygórowanych wskaźników nie będzie możliwe, jeśli selektywna zbiórka na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie prowadzona w dotychczasowy sposób. Niemniej jednak to zarządca nieruchomości jest zobowiązany do dbania o selektywna zbiórkę odpadów, tzn. powinien okresowo dokonywać przeglądu pojemników pod kątem ich selektywnej zbiórki. Powinien również zabezpieczać miejsca składowania odpadów przed ingerencją osób trzecich oraz stale informować i edukować swoich mieszkańców w zakresie konieczności segregowania odpadów i ponoszenia kosztów zabezpieczenia miejsc składowania - podkreśla Sowa.

Budowa altan lub modernizacja istniejących z dostępem wyłącznie dla mieszkańców danej nieruchomości wielorodzinnej jest jedną z metod, która ma na celu zwiększenie stopnia segregacji odpadów. Zamykane altany śmietnikowe, jak pokazują przykłady wielu innych miast, jest sprawdzonym i skutecznym sposobem na prowadzenie gospodarki odpadami w obrębie nieruchomości wielorodzinnych zgodnymi z obecnie obowiązującymi zasadami.

Przykłady dobrych praktyk godnych naśladownictwa w tym zakresie funkcjonują również na terenie naszego miasta, m.in. altany śmietnikowe na terenie Osiedla "Generalskiego" lub inwestycje sfinansowane  przez wspólnoty mieszkaniowe "Szklarska 1,3,5,7" przy ul. Szklarskiej.

Miasto rozstrzygnęło przetarg na budowę pilotażowych altan przy ulicach Kolejowej, Armii Krajowej i Popiełuszki.

- Budowa altan śmietnikowych będzie mogła być realizowana przez miasto w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych - w chwili obecnej brak jest takich możliwości - dodaje rzeczniczka prezydenta.

Zobacz także: Krosno: co z tymi ptaszyskami?

pd
Fot. Piotr Dymiński

  • autor: pd

1 komentarz

  • ze Szklarskiej

    te wiaty ze zdjęć powstały za prywatne pieniądze mieszkańców ze Szklarskiej , chytre miasto nie dołożyło ani grosza

    Zgłoś nadużycie ze Szklarskiej sobota, 08, lipiec 2017 21:27 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?