KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Czy Krosnu grozi spiętrzenie wód powodziowych?

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Plany budowy nowej drogi łączącej ul. Krakowską i Białobrzeską wzbudzają obawy mieszkańców. Jednym z najgłośniej podnoszonych problemów jest obawa przed wzrostem zagrożenia powodziowego.

REKLAMA


Jak informuje krośnieński urząd miasta, potrzeba budowy drogi obwodowej wynika z kompleksowej analizy układu drogowego będącej elementem Weryfikacji Studium Transportowego dla Miasta Krosna z 2008 r. oraz obowiązujących dokumentów planistycznych.

Nowa droga i most mają przebiegać przez Białobrzegi, w sąsiedztwie Oczyszczalni Ścieków, mniej więcej w miejscu obecnej ul. Drzymały.

Część mieszkańców "Białobrzeg" podkreśla, że droga powinna być zlokalizowana dalej od zabudowań.

- Analiza wariantów przebiegu "obwodnicy północnej" została przeprowadzona na etapie procedury administracyjnej dotyczącej uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowej inwestycji. Na obecnym etapie przygotowania dokumentacji projektowej Inwestor - Gmina Miasto Krosno jaki i projektant są zobowiązani do realizacji ustaleń wynikających z ww. ostatecznej decyzji - podkreśla krośnieński magistrat.

To wzbudza obawy części mieszkańców "Białobrzeg". Twierdzą, że po naniesieniu jej trasy na mapę zagrożenia powodziowego przygotowaną przez Regionalny Zakład Gospodarki Wodnej okazało się, że droga będzie przebiegać w poprzek terenów zalewowych Wisłoka.

Zdaniem mieszkańców po zrealizowaniu inwestycji powstaną wały ziemne które będą blokować przepływ wód powodziowych powodując ich spiętrzenie. Może to powodować zagrożenie nie tylko dla newralgicznych punktów takich jak most, ale również co ważniejsze - dla mieszkańców w sąsiedztwie rzeki.

Mieszkańcy dzielnicy "Białobrzeg" zaniepokojeni planami inwestycyjnymi twierdzą, że w przypadku zmiany przepływu wód powodziowych zagrożone podtopieniami mogą być tereny miasta, które do tej pory nie były zalewane np. w dzielnicy "Zawodzie".

Mieszkańcy twierdzą, że doszło do zaniedbań przy przygotowywaniu dokumentacji, przede wszystkim, przy sporządzaniu raportu nie przedstawiono analizy wpływu przedsięwzięcia na przepływ wód powodziowych ze względu na jego lokalizację, a także przedstawiono nieaktualne dane dotyczące przepływu Wisłoka.

Zapytaliśmy urząd, czy przeprowadzono badania hydrologiczne dotyczące wpływu budowy nowej drogi i nasypu na przepływ wód powodziowych?

- W toku prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami został opracowany operat hydrologiczno-hydrauliczny dla projektowanego mostu. Opracowanie to podlegało uzgodnieniu zarządcy rzeki Wisłok - Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - odpowiada magistrat.

Mieszkańców uspokoiłoby zaprojektowanie drogi na estakadzie, która pozwoliłaby na swobodny przepływ wody w terenie zalewowym.

- Na obecnym etapie zaawansowania prac projektowej brak jest przesłanek które wprost wskazywałyby na konieczność budowy drogi na estakadzie - twierdzi urząd miasta.

Są też inne uwagi: zdaniem mieszkańców "Białobrzeg" przy zrealizowaniu projektu w jego obecnym kształcie, może okazać się że kilkanaście gospodarstw domowych położonych przy ulicach Skrajnej i Zaścianek zostanie praktycznie odciętych od reszty miasta. Wynika to z tego, że z jednej strony powstanie nasyp drogi, a od drugiej strony ul. Skrajna istnieje wyłącznie na mapach.

Władze zapewniają, że zauważyły ten problem.

- Gmina Miasto Krosno stara się informować mieszkańców o zaawansowaniu prac projektowych również w formie spotkań projektantów z zainteresowanymi. Powyższe ma na celu umożliwienie wniesienia mieszkańcom wszelkich uwag, również w zakresie rozwiązań sytuacyjnych, czy też dostępności komunikacyjnej posesji zlokalizowanych przy wskazanych ulicach. W toku dalszych prac projektowych uwagi zostaną przeanalizowane, a w dokumentacji projektowej zostaną wprowadzone stosowne zmiany - zapewnia urząd miasta.

pd

  • autor: pd

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?