KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Dziś sesja Rady Miasta. Zobacz co znalazło się w programie [NA ŻYWO]

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Dziś (26.03) odbędzie się VII sesja nowej kadencji Rady Miasta Krosna. Początek o godzinie 12:30. Transmisja "na żywo" z sesji dostępna będzie za pośrednictwem KrosnoCity.pl

REKLAMA


Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał VII sesję Rady. Sesja odbędzie się 26 marca 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 12.30 w sali narad krośnieńskiego urzędu przy ul. Staszica 2 (I piętro).

Radni zajmą się między innymi: profilaktyką i promocją zdrowia dla mieszkańców, zasadami usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w tym ustaleniem liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta. Radni pochylą się również nad przyjęciem "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna na rok 2019". Pod obrady pójdą uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krosna. Poruszone zostaną tematy związane ze zmianą granic Gminy Miasto Krosno.

OGLĄDAJ NA ŻYWO KLIKNIJ - TUTAJ!

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad - stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Krosna - protokół dostępny do zapoznania się w Biurze Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie za 2018 r. wraz z informacją o przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasto Krosno (analiza statystyk na przełomie 4 lat).
5. Informacja nt. funkcjonowanie krośnieńskiego lotniska i  współpraca z podmiotami użytkującymi.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców miasta Krosna (projekt Nr VII/169/19),

6.2. przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Gminie Miasto Krosno na rok 2019 (projekt Nr VII/170/19),

6.3. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr VII/171/19),

6.4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży w Gminie Miasto Krosno (projekt Nr VII/172//19),

6.5. zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie (projekt Nr VII/173/19),

6.6. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Krosna oraz trybu kontroli (projekt Nr VII/174/19),

6.7. wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic (projekt Nr VII/175/19),

6.8. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr VII/176/19),

6.9. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna na rok 2019" (projekt Nr VII/177//19),

6.10. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Krościenko I" (projekt Nr VII/178/19),

6.11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Przemysłowa VI" (projekt Nr VII/179/19),

6.12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Przemysłowa VII" (projekt Nr VII/180/19),

6.13. zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1 (projekt Nr VII/181/19),

6.14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII" (projekt Nr VII/182/19),

6.15. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. "Przemysłowa I" (projekt Nr VII/183/19),

6.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr VII/184/19),

6.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr VII/185/19),

6.18. gospodarki nieruchomościami (dot. nabycia, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno - projekty od Nr VII/186/19 do Nr VII/190/19),

6.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na usługę konwojowania kasjerów lub pakietów pieniężnych (projekt Nr VII/191/19),

6.20. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagórz (projekt Nr VII/192/19),

6.21. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr VII/193/19),

6.22. zmiany uchwały budżetowej na 2019 (projekt Nr VII/194/19),

6.23. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr VII/195/19).

7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

red.

 • autor: red.

2 komentarzy

 • Pola

  Niestety w Krośnie nie ma RABATU przy wykupie, a szkoda....
  Może by tak ujednolić opłatę za śmieci w Krośnie i pozostałych gminach, może to ważniejsze niż punkty sprzedaży alkoholu

  Zgłoś nadużycie Pola środa, 27, marzec 2019 10:32 Link do komentarza
 • wiena

  A w sprawie pszekrztałcenia wieczystej dzierżawy gruntów we własność kiedy uchwała.

  Zgłoś nadużycie wiena wtorek, 26, marzec 2019 13:17 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?