KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Modernizacja Sieniawy

Krosno może liczyć na lepszą wodę. Korzystając z dofinansowania Unii Europejskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno przystępuje do realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna”. Koszt tego zadania to blisko 100 mln złotych.

REKLAMAProjekt i finanse
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego we współpracy z Gminą Iwonicz Zdrój. W ramach projektu przewidziano 11 zadań, przy czym trzy są już zakończone. Mimo niepewności co do otrzymania dofinansowania.

Szacowany koszt realizacji pierwszego etapu projektu to około 94 mln złotych przy czym dotacja z UE to ponad 50 mln zł.

Projekt obejmuje budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Krosna i gminy Iwonicz Zdrój. Modernizacja blisko 15 km głównych kolektorów kanalizacji na terenie Gminy Krosno, modernizację oczyszczalni ścieków w Krośnie oraz Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie. Objęcie projektem Iwonicza Zdroju ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania uzdrowiskowego charakteru tej miejscowości.

Projekt obejmuje tylko nieco ponad 3 km nowej sieci kanalizacyjnej w Krośnie, to jest ul. Popiełuszki i ul. Wisze. Jednocześnie miasto prowadzi działania w celu budowy kanalizacji w pozostałych częściach, głównie Turaszówce. Jednak ze względu na zbyt mała liczbę odbiorców te odcinki nie kwalifikowały się do dofinansowania w ramach projektu.

Część prac już wykonano, trwają one od 2007 roku. Dotyczą one elektrowni biogazowej, kanalizacji na ul. Popiełuszki oraz I etapu rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki.

Przerwy w dostawie wody?
W związku z modernizacją ujęcia wody możliwe będą przerwy w jej dostawach. Wykonawcy zapewniają, że nie będą one uciążliwe. Jacek Tokarczyk, prezes zarządu SEEN Technologie Sp. z o.o., jako przedstawiciel wykonawcy zapewnił – Możliwe przerwy będą zapowiedziane, w określonych godzinach nocnych, nie dłuższe niż 4 do 6 godzin. Mamy doświadczenie z podobnymi projektami dla miast, które mają tylko jedno ujęcie wody, tymczasem Krosno ma aż trzy ujęcia, nie powinno być problemu z zaopatrzeniem w wodę.
Umowę na Modernizację Ujęcia Wody w Sieniawie podpisano 25 października w Hotelu Nafta przy obecności prezydenta miasta Krosna Piotra Przytockiego i burmistrza Iwonicza Zdroju, Pawła Pernala.

Nie będzie ujęcia w Iskrzyni
Modernizacja pozwoli na zlikwidowanie ujęcia wody w Iskrzyni. Ze względów bezpieczeństwa i lepszego zaopatrzenia w wodę pozostanie ujęcie wody w Szczepańcowej. Uznano, że woda z tego ujęcia jest dobrej jakości, a fakt, że ujęcie jest na innej rzece wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

Wyższa jakość = wyższa cena?
Inwestycje pozwolą obniżyć koszty uzdatniania wody, niestety koszty amortyzacji inwestycji mogą przyczynić się do znacznych wzrostów cen dla konsumentów. Prezes MPGK, Janusz Fic ostrzega, że może to być nawet 20%. Prezydent Piotr Przytocki uspokaja, że Rada Miasta może podjąć uchwałę o dopłatach do wody, aby podwyżki nie były tak dotkliwe dla odbiorców.

Wyższa jakość niestety nie oznacza, że będziemy mogli pić wodę prosto z kranu. Jak tłumaczyli specjaliści z MPGK na jakość wody składa się bardzo wiele czynników, w tym stan sieci wodociągowej, która ma już swoje lata. Dlatego lepiej będzie przegotować wodę przed spożyciem, nawet gdy poprawa jakości będzie zauważalna.

Piotr Dymiński
Foto: Piotr Dymiński

  • autor: Piotr Dymiński

1 komentarz

  • Mariano

    Jakość wody w Krośnie pogorszyła się tak z pięć lat temu, dobrze, że coś się robi aby to poprawić.
    tak samo cieszę się, że ktoś się wreszcie zajął kwestią sieci w rejonie ulicy Wisze, od dawna tam były problemy.
    Ciekawe jak to faktycznie odbije się na cenie wody, nie bardzo rozumiem, z czego wynikać miałaby ta podwyżka? Z artykułu wynika, że jakość poprawi się za sprawą prowadzonych prac, utrzymanie systemu nie powinno podrożeć, to skąd ta podwyżka?

    Zgłoś nadużycie Mariano sobota, 30, październik 2010 20:30 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?