KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Uwaga! Radar powrócił

Od 30 września wznowiono kontrole prędkości przy użyciu fotoradaru Straży Miejskiej. Docelowo kontrole prowadzone będą przenośnym urządzeniem na kilku oznakowanych odcinkach ustalonych wcześniej z KMP w Krośnie. Planowane jest też rozmieszczenie czterech stałych masztów także służących do pomiaru prędkości.

REKLAMA


Od początku roku krośnieńska Straż Miejska nie używała swojego przenośnego fotoradaru (przez kierowców nazywanego „śmietnikiem”/”koszem”). Było to spowodowane zmianą ustawy i brakiem stosownych przepisów, które określałyby warunki prowadzenia kontroli i sposób oznakowania miejsca pomiaru – Na rozporządzenia czekaliśmy pół roku mówi komendant Straży Miejskiej, Tomasz Wajdowicz. W czerwcu tego roku w życie weszły dwa rozporządzenia. Zgodnie z jednym z nich wprowadzono do użycia nowy znak D-51 wraz z tabliczką informującą, jakiego odcinka drogi dotyczy (np. 900 m) w przypadku pomiaru urządzeniem przenośnym. Na tak oznakowanym odcinku możemy spodziewać się kontroli przy użyciu fotoradaru. – W wyborze lokalizacji kierowaliśmy się tym, z jakimi zdarzeniami mieliśmy do czynienia w tych miejscach.

alt

Ponieważ kierujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, w tym ograniczeń prędkości niezależnie od tego czy prowadzony jest pomiar, nie stosuje się znaków informujących, że odcinek, na którym strażnicy mierzą prędkość się kończy. Drugie rozporządzenie, reguluje warunki i zasady pomiaru prędkości. Z tego wynika między innymi obowiązkowa „niewielka tolerancja błędu” do 10km/godzinę. W ten sposób ministerstwo bierze pod uwagę niewielki błąd kierowcy lub niedokładne wskazanie prędkościomierza w samochodzie. Oznacza to, że w terenie zabudowanym, gdzie dozwolona jest prędkość  50 km/godz., mandatu może spodziewać się kierowca jadący z prędkością powyżej 61 km/godz. Uwaga, to rozporządzenie nie dotyczy radarów w posiadaniu policji, zatem nie oznacza przyzwolenia na szybszą jazdę.

Radar nie zmienił wyglądu, przenośne urządzenie nie musi być oklejone materiałami odblaskowymi, pomimo że takie pomysły były rozważane w projektach rozporządzenia.

Aktualnie pomiary prowadzone są na:

  • Ulicy Jana Pawła II od skrzyżowania z Krakowską w kierunku Jasła na odcinku 800 m, a także w kierunku Sanoka, od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego, również na odcinku 800 metrów.
  • Ulicy Bieszczadzkiej za skrzyżowaniem z ul. Dmochowskiego (w pobliżu Lasów Państwowych) na odcinku 1100 metrów w kierunku Sanoka oraz za skrzyżowaniem z ul. Żniwną na odcinku 900 metrów w stronę Jasła (docelowo będzie 1100 metrów).
  • Ulica Krakowska pomiędzy ulicami Hutniczą a Drzymały.

Kontrolami prędkości dokonywanymi przez Straż Miejską objęte będą tez odcinki ulic: Chopina, Baczyńskiego i Zręcińskiej. Plany organizacji ruchu są już gotowe, a jedyną przeszkodą do rozpoczęcia kontroli jest brak znaków. – Oczekujemy na znaki, których nie ma w odpowiedniej ilości tłumaczy komendant Tomasz Wajdowicz. Uwaga, pomiary mogą być prowadzone całodobowo!

alt

Znaki informujące o kontroli prędkości ustawione są na stałe, niezależnie od tego czy pomiar jest w danym momencie prowadzony. Równocześnie planowane jest ustawienie 4 stałych masztów z obudowami służącymi do umieszczenia urządzenia pomiarowego. Kontrola prędkości z masztów będzie odbywała się przy użyciu tego samego urządzenia Straży Miejskiej. Maszty mają stanąć przy ulicach: Rzeszowskiej, Bema, Wojska Polskiego i Korczyńskiej. Tu obudowy urządzeń będą zgodnie z rozporządzeniem w kolorze żółtym – odblaskowym. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem przed każdym z masztów będzie znajdował się wspomniany znak D-51. Tym razem bez tabliczki określającej odległość, w jakiej może znajdować się maszt. W przypadku stałych masztów odległość pomiędzy znakiem, a urządzeniem zależna jest od dopuszczalnej prędkości na danym odcinku. Jeżeli jest to do 60 km/ godzinę,  to znak będzie ustawiony od 100 do 200 metrów przed masztem. Jeżeli jednak dopuszczalna prędkość jest wyższa niż 60 km / godzinę, masztu możemy spodziewać się w odległości 200 do 500 metrów za znakiem.

Straż Miejska nadal regularnie prowadzi kontrole na skrzyżowaniu ul. Tkackiej z Grodzką i Piotra Skargi. Przypominamy, jadących od strony ul. Tkackiej obowiązuje nakaz skrętu w prawo (nie dotyczy tylko taksówek i autobusów). Strażnicy miejscy rejestrują popełnione wykroczenia jadących w ul. Piotra Skargi, pomimo nakazu skrętu w prawo. Za niestosowanie się do znaku drogowego C-2 przewidziany jest mandat karny w wysokości 250 zł. oraz 5 punktów karnych.

Zobacz też: Straż Miejska bez fotoradaru

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące: Dziennik ustaw.

Piotr Dymiński
Foto: Mateusz Głód

  • autor: Piotr Dymiński

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?