Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Azbest nadal możesz usunąć!

W Krośnie w dalszym ciągu prowadzona jest akcja usuwania azbestu. Do 9 listopada br należy złożyć wniosek dotyczący odbioru odpadów azbestowych. Wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest pokrywa Gmina Krosno.

REKLAMAalt

Do 9 listopada br w Referacie Ochrony Środowiska przy ulicy Staszica przyjmowane są wnioski dotyczące odbioru materiałów zawierających azbest. W myśl § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest osoby, które posiadają wyroby zawierające ten środek mają obowiązek zgłosić ten fakt Prezydentowi Miasta Krosna. Jak już zostało wspomniane wszelkie koszty pokrywać będzie Gmina Krosno.

Planowany termin realizacji wniosków to 14 listopada 2011 roku.

Ze względu na to, że w przyszłym roku istnieje możliwość dotacji unieszkodliwiania azbestu przez Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, osoby zainteresowane odbiorem odpadów azbestowych w 2012 roku mogą również składać wnioski w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Krośnie.

Patrycja Miezin
Foto: Karol Pilch

  • autor: Patrycja Miezin

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj