KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Lotnisko: Marszałek przedstawia swoją wersję

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Zygmunt Cholewiński stwierdził, że to nie Zarząd Województwa ponosi winę za zamieszanie wokół lotniska w Krośnie. Do mediów przesłano także informację dotyczącą przygotowania do realizacji projektu pn. „Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap”. Czy problemem jest to, że zbyt głośno mówiono o możliwych innych funkcjach lotniska w Krośnie, niż szkolenie?

REKLAMA


alt

Zdaniem wicemarszałka Zygmunta Cholewińskiego, władze Krosna są same sobie winne, ponieważ zbyt mocno podkreślały, że lotnisko może być wykorzystane do celów komercyjnych (cargo, loty czarterowe), a nie tylko szkoleniowych. W przekazanej dziennikarzom informacji marszałek podkreślał, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zawierający zapis o wsparciu dla lotniska szkolno-ćwiczeniowo-treningowego w Krośnie, został zaakceptowany przez Komisję Europejską 1 października 2007 roku, bez uwag.

W ten sposób Zygmunt Cholewiński odnosi się do zarzutu przedstawionego przez prezydenta Krosna, Piotra Przytockiego na konferencji prasowej 09.10, że w zasadzie wniosek o dofinansowanie lotniska w Krośnie nigdy nie mógł być zaakceptowany przez Komisję Europejską, bo wsparcie nie może objąć innych lotnisk jak Jasionka.

alt

Jak tłumaczy rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Wiesław Bek wynika to między innymi z faktu, że w Hiszpanii wybudowano bardzo wiele lokalnych lotnisk, a obecnie pokazuje się je jako chybione inwestycje, bo ruch jest zbyt mały by je utrzymać. Rzecznik przypomina też chronologię wydarzeń (informacja przekazana mediom w związku z konferencją prasową Urzędu Marszałkowskiego 14 października): 


Przygotowanie projektu w kontekście opracowania i negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Prezydent Miasta Krosna w dniu 24 stycznia 2007 r. wystąpił do Zarządu Województwa Podkarpackiego z prośbą o wpisanie projektu pn. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez rozbudowę i modernizacje lotniska lokalnego w Krośnie do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego. W wyniku decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego, projekt ten został wpisany do Planu Inwestycyjnego w dniu 29 stycznia 2007 r.

Proces negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP) rozpoczął się w dniu 6 marca 2007 r., od formalnego przekazania (poprzez system zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej w latach 2007-2013 SFC 2007) do Komisji Europejskiej projektu RPO WP.

Stanowisko Komisji Europejskiej z dnia 10 maja 2007 r. do projektu RPO WP z dnia 6 marca 2007 r., zawierało w odniesieniu do osi II RPO WP (nie należy tego odbierać jako uwagi do całego projektu programu) następujące zapisy:

- pkt 85 Regułą jest, że wszelkie wsparcie dla infrastruktury lotnisk powinno być zgodne z polskim Planem Generalnym rozwoju lotnisk Ministerstwa Transportu. Zakwalifikowane powinny być tylko lotniska wymienione w tym planie generalnym. Nie powinno się udzielać wsparcia prowizorycznym pasom startowym (np. dla potrzeb turystyki),

- pkt 87 Komisja zauważyła, że planowane wsparcie dla innych lotnisk nie zostało w analizie wymienione ani uzasadnione. Regułą jest, że wsparcie dla lotnisk wewnątrzregionalnych, np. dla potrzeb turystyki, nie powinno być przewidziane w razie braku bardzo solidnej analizy kosztu do korzyści. W wyniku tego, biorąc pod uwagę inne potrzeby, które muszą być uwzględnione w ramach tego priorytetu, Komisja pragnie ograniczyć wsparcie dla lotnisk przewidzianych w ramach tego priorytetu do lotniska Rzeszów-Jasionka.

Wobec powyższych uwag Komisji Europejskiej, w projekcie RPO WP dokonano następujących zmian:

1. W projekcie Programu przekazanym Komisji Europejskiej 13 lipca 2007 r. (uwzględniającym uwagi Komisji Europejskiej wskazane powyżej i omawiane w trakcie pierwszego spotkania negocjacyjnego w dniu 25 maja 2007 r., w Rzeszowie), w opisie osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka wprowadzono następujący zapis: „Skoordynowane działania w zakresie promowania atrakcyjności inwestycyjnej regionu powinny uwzględniać najistotniejsze atuty naszego regionu, w tym rozwój Doliny Lotniczej, sektora lotniczego m.in. w zakresie szkoleniowo-ćwiczeniowo-treningowym (np. lotnisko w Krośnie), sektora chemicznego, przetwórstwa rolno – spożywczego i turystycznego”.

2.Natomiast w ciągu trwających negocjacji, w projekcie Programu przekazanym Komisji Europejskiej 20 września 2007 r. (uwzględniającym uwagi Komisji Europejskiej omawiane w trakcie drugiego spotkania negocjacyjnego w dniu 5 września 2007 r., w Brukseli) w opisie osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna wprowadzono następujący zapis: „w zakresie portów lotniczych wsparcie ograniczone będzie wyłącznie do portu lotniczego Rzeszów-Jasionka”.

Do zapisów tych Komisja Europejska nie zgłaszała więcej uwag. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zawierający powyższe zapisy, został zaakceptowany na mocy Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r.

W związku z uwagami Komisji Europejskiej (o których mowa powyżej), beneficjent (Gmina Miasto Krosno) zwrócił się z prośbą o zmianę nazwy projektu i na mocy uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 sierpnia 2007 r., wyrażono zgodę na zmianę nazwy projektu z: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez modernizację i rozbudowę lotniska lokalnego w Krośnie – I etap, na następującą: Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną strukturę lotniska w Krośnie – I etap.

W dniu 12 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zawarł umowę dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego (tzw. pre-umowę) pn: „Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap”.

- W 2011 roku beneficjent przedstawił rozszerzoną wersję wniosku wskazującą, że rozbudowa idzie w kierunku lotniska komercyjnego, a nie Centrum Szkolenia. To nasuwało podejrzenia, że infrastruktura będzie służyć do innych celów niż szkolenie: cargo, loty biznesowe, turystyka – mówi nam rzecznik Marszałka, Wiesław Bek.

- Służby Komisji Europejskiej śledzą też informacje medialne, gdzie nie brakowało wypowiedzi wskazujących, że ewolucja tego projektu idzie w niechcianą stronę – dodaje Wiesław Bek. Informuje przy tym, że w lipcu 2011, w porozumieniu z Urzędem Miasta Krosna, samorząd województwa wysłał zapytania do KE odnośnie krośnieńskiego lotniska, chodziło o to, żeby mieć „pewność prawną”, co do przygotowywanego wniosku.

alt

Jak poinformował naszą redakcję rzecznik Marszałka, czasu jest niewiele - Nie ma wielkiego pośpiechu, mamy jeszcze czas na uratowanie tych środków dla Krosna. To, że Zarząd Województwa czeka, jest wyrazem dobrej woli wobec beneficjenta (gminy Krosno – przyp. Red.) - mówi W. Bek. Podkreśla jednak, że jeżeli nie będzie stosownych działań ze strony Krosna, to projekt zostanie skreślony, a pieniądze przekazane na realizację innych zadań w województwie. Zdaniem rzecznika, konieczne jest przekonanie Komisji, że lotnisko będzie miało wyłącznie cele szkoleniowe. Tymczasem nie jest tajemnicą, że utrzymanie infrastruktury lotniskowej wymagałoby dodatkowych źródeł dochodu. To dlatego przez ostatnie lata mówiło się o możliwościach wykorzystania lotniska do innych celów, niż tylko szkolenia.

Do tematu z pewnością powrócimy.

Zobacz także: Piotr Przytocki: Lotnisko nie może być dofinansowane

(pd)
Fot. Sławomir Frankiewicz

 • autor: Piotr Dymiński

14 komentarzy

 • Yeri tm

  Ja mam wrażenie, że wiedział i powiedział, tylko nie do końca zgodnie z prawdą i stąd ten młyn.

  Zgłoś nadużycie Yeri tm czwartek, 18, październik 2012 00:59 Link do komentarza
 • ........

  Dzieciom też wmawiano, że to bocian dzieci przynoszi, więc co szkodzi wcisnąć tłumowi, że KE kieruje się taką samą zasadą?

  Zgłoś nadużycie ........ czwartek, 18, październik 2012 00:35 Link do komentarza
 • Brzęczyszczykiewicz

  Odczepcie sie od prezydenta. Widać, że prezydent nie wiedział wszystkiego, jak by wiedział to by powiedział!

  Zgłoś nadużycie Brzęczyszczykiewicz środa, 17, październik 2012 13:09 Link do komentarza
 • JKBPkrosno

  pora na konkretne decyzje!!!!!!!!!!! już pod dywan nie da rady więcej się zmieścić!!!!!!!!!!!!!!!

  Zgłoś nadużycie JKBPkrosno środa, 17, październik 2012 11:39 Link do komentarza
 • ~~xyz

  Szkoda dotacji ale trzeba budować nawet ze środków własnych. Rzeszów nie ma się co bać o Jasionke jako lotnisko pasażerskie ale dla inwestycji w strefie przylotniskowej może to już być konkurencja. Brawa dla Prezydenta, jeśli tego nie skończymy w Krośnie będzie nie za wesoło :( a tak jest szansa powalczyć. Nie szukajmy tylko winychi w KOL-ach i tp. i nie zamiatajmy pod dywan, jest problem i trzeba go rozwiązać. Zostaje mieć nadzieje, że nie zakończy sie to jakimiś mżonkami o PP ... Do roboty panowie bo już 10 lat, a inwsetycji 0 :( Powodzenia

  Zgłoś nadużycie ~~xyz środa, 17, październik 2012 04:22 Link do komentarza
 • Łeb

  To Rzońca miał racje, ha ha ha

  Zgłoś nadużycie Łeb środa, 17, październik 2012 03:09 Link do komentarza
 • re; polityka

  Przewodniczący Krzysztofie !

  obudź że się.

  Zgłoś nadużycie re; polityka wtorek, 16, październik 2012 22:36 Link do komentarza
 • ...

  Czy mówienie o możliwościach to przestępstwo? Czy wizje rozwoju na przyszłość to przestępstwo? Czegoś tutaj nie rozumiem. Dla mnie to działanie ludzi, którzy chcą aby Krosno było mało znaczącym ośrodkiem. Nie takiej postawy należałoby oczekiwać od Urzędu Marszałkowskiego.
  W Polsce to już tak jest, że jak się nic nie robi to źle, a jak znajdzie się ktoś kto próbuje to zmienić, to jeszcze gorzej.
  Smutne to i straszne zarazem ale zdaje się prawdziwe.

  Zgłoś nadużycie ... wtorek, 16, październik 2012 22:35 Link do komentarza
 • oberwator

  99% lemingów przez cały artykuł nie przebrną więc władze miasta mogą ściemniać dalej :)

  Zgłoś nadużycie oberwator wtorek, 16, październik 2012 20:49 Link do komentarza
 • Mm

  No i to lubie, wysluchanie i opublikowanie racji drugiej strony. Ciekawi mnie czy trybuna ludu vel k25 w ogole sie zajaknie na ten temat. Bo wychodzi na to ze Piotrus dal ciala i chcial szybko raczki umyc.

  Zgłoś nadużycie Mm wtorek, 16, październik 2012 20:07 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?