Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Czym może zajmować się Rada Seniorów? konsultacje na ten temat były jednym z elementów XXV Forum Organizacji Pozarządowych w Krośnie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 60 organizacji.

Czy chcemy mieć szybsze połączenie Krosna z Rzeszowem? Ruszyły konsultacje społeczne na temat budowy łącznika kolejowego, który ma skrócić czas dojazdu do Krosna i Sanoka. Jeden z wariantów trasy Krosno-Rzeszów umożliwia też kolejowe połączenie Wojaszówki i kilku innych miejscowości na trasie.

W Krośnie powstaje mapa zagrożeń bezpieczeństwa. To część prowadzonych w całym kraju konsultacji społecznych. Mapa ma być narzędziem służącym do określania poziomu zagrożenia oraz wymianie informacji o zagrożeniach dotykających daną społeczność. Każdy obywatel może mieć wpływ na jej ostateczny kształt.

Jeszcze przez kilka dni można zgłaszać uwagi i wnioski do koncepcji programowo-przestrzennej dla krośnieńsko-jasielskiego obszaru funkcjonalnego! Rozwój tras rowerowych, rozbudowa dróg i połączeń kolejowych to jej główne punkty.

Jeszcze przez dwa dni trwać będzie elektroniczne badanie opinii mieszkańców gminy Jaśliska w sprawie włączenia części miejscowości z powiatu sanockiego do gminy Jaśliska w powiecie krośnieńskim.

Rada Miasta Krosna przyjęła nową uchwałę w sprawie konsultacji społecznych. Jej celem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji samorządu.

Strona 3 z 3

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj