KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Czym może zajmować się Rada Seniorów? konsultacje na ten temat były jednym z elementów XXV Forum Organizacji Pozarządowych w Krośnie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 60 organizacji.

Czy chcemy mieć szybsze połączenie Krosna z Rzeszowem? Ruszyły konsultacje społeczne na temat budowy łącznika kolejowego, który ma skrócić czas dojazdu do Krosna i Sanoka. Jeden z wariantów trasy Krosno-Rzeszów umożliwia też kolejowe połączenie Wojaszówki i kilku innych miejscowości na trasie.

W Krośnie powstaje mapa zagrożeń bezpieczeństwa. To część prowadzonych w całym kraju konsultacji społecznych. Mapa ma być narzędziem służącym do określania poziomu zagrożenia oraz wymianie informacji o zagrożeniach dotykających daną społeczność. Każdy obywatel może mieć wpływ na jej ostateczny kształt.

Jeszcze przez kilka dni można zgłaszać uwagi i wnioski do koncepcji programowo-przestrzennej dla krośnieńsko-jasielskiego obszaru funkcjonalnego! Rozwój tras rowerowych, rozbudowa dróg i połączeń kolejowych to jej główne punkty.

Jeszcze przez dwa dni trwać będzie elektroniczne badanie opinii mieszkańców gminy Jaśliska w sprawie włączenia części miejscowości z powiatu sanockiego do gminy Jaśliska w powiecie krośnieńskim.

Rada Miasta Krosna przyjęła nową uchwałę w sprawie konsultacji społecznych. Jej celem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji samorządu.

Strona 3 z 3

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?