KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno poszerza konsultacje społeczne

zdj. ilustracyjne zdj. ilustracyjne Fot. Łukasz Jaracz

Rada Miasta Krosna przyjęła nową uchwałę w sprawie konsultacji społecznych. Jej celem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji samorządu.

REKLAMA


Na sierpniowej sesji (29.08) radni poszerzyli zakres konsultacji społecznych, jakie mogą być prowadzone w Krośnie. "Uchwała z 2002 r. nie przystaje do dzisiejszych realiów, gdyż daje możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych tylko za pośrednictwem organów wykonawczych jednostek pomocniczych Miasta".

Do tej pory konsultacje społeczne prowadzone były w ramach spotkań z mieszkańcami dzielnic i osiedli lub za pośrednictwem rad i zarządów dzielnic i osiedli.
Nowa uchwała znacznie poszerza możliwości prowadzenia konsultacji.

W przyszłości przeprowadzane będą z inicjatywy Rady Miasta Krosna lub Prezydenta Miasta Krosna na wniosek: co najmniej 50 mieszkańców miasta Krosna, zarządu jednostki pomocniczej Miasta Krosna, Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie, Młodzieżowej Rady Miasta Krosna oraz organizacji pozarządowych.

Konsultacje prowadzane będą na różne sposoby:
- w formie protokołowanych, otwartych spotkań z mieszkańcami, pisemnego, w tym elektronicznego,
- zbierania uwag i opinii, zbierania uwag i opinii w punkcie konsultacyjnym,
- warsztatów projektowych będących ustrukturyzowaną pracą grupy osób, prowadzącą do wypracowania propozycji rozwiązań,
- ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów, w szczególności wypełnianych przy użyciu internetu.

Zgodnie z uchwałą możliwe jest łączenie form prowadzenia konsultacji lub wprowadzenia innych form wynikających ze specyfiki przedmiotu konsultacji.

Prezydent Miasta publikuje ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji na stronie internetowej Miasta Krosna, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz w inny sposób, jeżeli uzna to za celowe.

W przyjętej uchwale tylko ta uznaniowość w sprawie sposobu publikacji informacji o konsultacjach społecznych może budzić wątpliwości. Informacja o ich prowadzeniu powinna zawsze być publikowana jak najszerzej, niezależnie od uznania prezydenta.

Uchwała została podjęta przez Radę bez dyskusji i jednomyślnie.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?