KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

We wtorek odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach Programu Rewitalizacja Miasta Krosna na lata 2016-2023. Będzie można zapoznać się z efektami dotychczasowych prac, podzielić się pomysłami i zaproponować działania.

Bank Pomysłów, spotkania informacyjne i rozmowy w "kawiarenkach" to kolejne punkty przygotowań programu rewitalizacji Krosna.

Trwają prace nad Programem Rewitalizacji Krosna. Jednym z elementów jest zbieranie informacji od mieszkańców w formie "geoankiety". Ankietę można wypełnić przez Internet, nie wychodząc z domu.

Analiza danych statystycznych i konsultacje społeczne wyłoniły obszar określany jako "zdegradowany". Na tym terenie zostaną wskazane obszary do rewitalizacji. Będzie można tam realizować projekty z zakresu rewitalizacji. Już dzisiaj możesz wypełnić "fiszkę projektową", za pomocą której można zgłaszać projekty rewitalizacyjne.

W poniedziałek i wtorek (30-31 stycznia) miały odbyć się spotkania na temat Programu Rewitalizacji Krosna. Spotkania miały mieć formę "kawiarenek", jednak obydwa zostały odwołane.

W poniedziałek i wtorek odbędą się dwa ostatnie spotkania w "kawiarenkach" w ramach konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji Krosna.

W Krośnie trwają konsultacje społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta. Analiza sytuacji i potrzeb jest prowadzona z dokładnością co do ulicy. Jednym z zadań jest wytypowanie obszaru do rewitalizacji. Przyjmowane są też pomysły na działania rewitalizacyjne.

Program rewitalizacji jest na etapie analizy i badań sytuacji miasta. W Internecie umieszczono ankietę, w której można wyrazić opinię. Zbieranie danych tą drogą potrwa do 17 stycznia.

Urząd miasta zaprasza do uczestnictwa w procesie przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020. Najważniejszym elementem opracowania dokumentu ma być uspołecznienie całego procesu, jednak większość już ogłoszonych terminów spotkań przypada na godziny pracy osób aktywnych zawodowo oraz na godziny nauki uczniów i studentów.

Krośnieński samorząd jest otwarty na udział mieszkańców i lokalnych instytucji w przygotowaniu Programu Rewitalizacji Miasta Krosna. W programie są szkolenia i warsztaty oraz przygotowanie raportów z konsultacji. Żeby zgłosić swój udział, wystarczy wysłać e-mail.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?