KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Ukrainiec jako obywatel Unii Europejskiej

12 kwietnia 2010 Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, pełniący służbę graniczną na drodze dojazdowej do granicy polsko-słowackiej nr 9 w pobliżu Barwinka, zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy fiat, z włoskimi numerami rejestracyjnymi, prowadzony przez 39-letniego obywatela Ukrainy.

REKLAMAW wyniku przeprowadzenia przez strażników granicznych sprawdzenia tożsamości kierowcy okazało się, że do kontroli przedstawił on sfałszowany rumuński dowód osobisty, którym Ukrainiec posługiwał się jako rzekomy obywatel Unii Europejskiej, a więc rzekomo uprawniony do swobodnego przekraczania granic wewnętrznych unii. - mówi ppłk SG Jan Grochowski, komendant placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Barwinku.
 
Z jego wyjaśnień wynika, że kilka lat temu - posługując się wtedy jeszcze oryginalnym, ukraińskim paszportem - podjął zatrudnienie jako kierowca w rumuńskiej firmie przewozowej. A kiedy wygasło uprawnienie do jego dalszego legalnego pobytu w Rumunii, to jego szef podpowiedział mu, że może go nadal zatrudniać, ale „na czarno” oraz zaproponował mu „załatwienie” rumuńskiego dowodu osobistego. Ukrainiec przystał na tę propozycję, przekazał szefowi firmy przewozowej kserokopię paszportu z jego danymi osobowymi oraz zdjęcie i po kilku miesiącach, jesienią 2008 roku, otrzymał od szefa firmy transportowej dowód osobisty, wydany rzekomo przez władze rumuńskie. Dla zmylenia właściwych służb fałszerz zniekształcił jego dane osobowe zamieniając imię z nazwiskiem i w wyniku tego zniekształcenia jego imię Siergiej, w pisowni Shergiy,  miało sprawiać wrażenie rumuńskiego nazwiska, a prawdziwe, ukraińskie nazwisko widniało w sfałszowanym dowodzie osobistym jako imię.  Zaraz na początku naszych sprawdzeń poprzez centra współpracy polsko-słowackiej i słowacko-rumuńskiej uzyskaliśmy ustalenie, że w rumuńskich rejestrach istnieje potwierdzenie serii i numeru dowodu osobistego, jednak taki dokument tożsamości został wydany zupełnie innej osobie. - dodaje ppłk SG Jan Grochowski.

Ukrainiec przed rokiem zmienił pracę, wyjechał z Rumunii i zamieszkał we Włoszech, gdzie pracował nadal jako kierowca, posługując się tam tym sfałszowanym dowodem osobistym. A obecnie, prywatnym samochodem, pożyczonym od włoskiej znajomej, przez granicę polsko-słowacką przyjechał do Polski, gdzie według jego wyjaśnień, ma przyjaciółkę, być może przyszłą narzeczoną, w przygranicznym Chełmie, w woj. lubelskim.

Zostały wobec niego zastosowane przepisy ustawy o cudzoziemcach oraz został mu postawiony zarzut z art. 270 par. 1 kk, dotyczący posługiwania się sfałszowanym, rzekomo rumuńskim dowodem osobistym.

Ukrainiec przyznał się do zarzucanego mu czynu i bez przeprowadzania rozprawy sądowej dobrowolnie poddał się karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, po czym decyzją Sądu Rejonowego w Krośnie został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu w celu wydalenia przez polsko-ukraińskie przejście graniczne.

Pełną informację o sfałszowaniu dowodu osobistego przekazaliśmy władzom Rumunii oraz władzom Włoch informację o posługiwaniu się przez Ukraińca sfałszowanym dowodem osobistym jednego z państw Unii Europejskiej. Wiemy także, od funkcjonariuszy sąsiedniego, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, że w tym oddziale także odnotowano już prawie dziesięć przypadków posługiwania się przez Ukraińców sfałszowanymi rumuńskimi lub bułgarskimi dowodami tożsamości. Wszystkie te przypadki są szczegółowo wyjaśniane i przekazywane są te ustalenia władzom właściwych państw Unii Europejskiej, co pozwoli tym władzom zebrać materiał dowodowy do wykorzystania przeciwko osobom trudniącym się procederem fałszowania dokumentów. - mówi mjr SG Marek Jarosiński, rzecznik prasowy komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Art. 270. § 1 kk. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

SG

  • autor: SG

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?