KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Ryszard Dziura wygrywa przed sądem z władzami gminy Jedlicze

Ryszard Dziura Ryszard Dziura Fot. KrosnoCity.pl

13 listopada nie był szczęśliwy dla władz Jedlicza. Tego dnia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zapadł wyrok, w którym stwierdzono naruszenie Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Chodziło między innymi o udostępnienie korespondencji w sprawie podziału gminy na Okręgi Wyborcze.

REKLAMA


Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie miała miejsce rozprawa wskutek wniesienia skargi przez Ryszarda Dziurę, radnego gminy Jedlicze na bezczynność Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Jak czytamy w uzasadnieniu skargi, radny Ryszard Dziura wnioskiem z dnia 28 stycznia 2013r. wystąpił w oparciu o przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782 t.j.) o udostępnienie informacji publicznej polegającej na udostępnieniu korespondencji Burmistrza Gminy Jedlicze z Komisarzem Wyborczym w sprawie uchwały o podziale Gminy Jedlicze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz odpowiedzi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu Piotra Krawczyka dla Wojewody Podkarpackiego w sprawie nieprawidłowo zwołanej sesji w dniu 30 listopada 2012 roku.

Mimo obowiązującego Burmistrza ustawowego terminu udostępnienia wnioskowanej informacji, a także mimo tego, że radny Dziura opłacił złożony przez siebie wniosek (36,90 zł), przez okres 1,5 roku informacja ta nie została mu udostępniona, a tym samym dało to Ryszardowi Dziurze podstawę wystąpienia ze skargą.

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie potwierdził zasadność skargi. Stwierdził w ustnym uzasadnieniu, że bezczynność w udzieleniu informacji publicznej miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył organowi grzywnę w kwocie 2.000 złotych i zasądził na rzecz R. Dziury kwotę 537,57 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wyroku Sędzia sprawozdawca, zwracając się do pełnomocnika burmistrza wskazał, że całe postępowanie w tej sprawie, a także rozprawa była skutkiem niewykonania przez organ – Burmistrza Gminy Jedlicze ciążącego na nim obowiązku udostępnienia informacji publicznej zgodnie z żądaniem Ryszarda Dziury. Sąd podkreślił, że organ swoim działaniem rażąco naruszył przepisy prawa, co zostało potwierdzone wydanym wyrokiem. Wyrok nie jest prawomocny.

red.

  • autor: red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?