KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login


Jak To Powiedzieć?
Ucz się angielskiego online!

 


Pół miliona na pomoc bezdomnym. Ogłoszono konkurs

Pół miliona na pomoc bezdomnym. Ogłoszono konkurs Fot. UW Rzeszów

Nadal można składać oferty w konkursie na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych. Wojewoda przeznacza na ten cel pół miliona złotych. Zwrócono uwagę na aktywizację zawodową i przeciwdziałanie uzależnieniom.

REKLAMA


24 lutego został ogłoszony otwarty konkurs ofert, który ma na celu wsparcie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych dla takich osób.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących schroniska i noclegownie oraz do innych placówek, które realizują zadania w zakresie pomocy na rzecz osób bezdomnych.

Można starać się o dofinansowanie na działania osłonowe, profilaktyczne i aktywizujące - m. in. na prace remontowe, zakup wyposażenia, środków higienicznych i opatrunkowych, opłaty związane z bieżącą działalnością placówek, a także na aktywizację zawodową osób bezdomnych i przeciwdziałanie uzależnieniom.

W tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań na rzecz bezdomnych przeznaczy 500 tysięcy złotych.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 320 a) lub przesłać listem poleconym na adres: Wydział Polityki Społecznej Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (liczy się data stempla pocztowego), w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Szczegółowe ogłoszenie konkursu znajdziecie - tutaj.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?