Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Podczas sesji Rady Miasta w marcu radni nie zajęli się sprawą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Białobrzegi - Krościenko Niżne - g700". Kontrowersyjny projekt zdjęto z porządku obrad jeszcze w styczniu.

Po sygnale od naszej redakcji poprawiła się sytuacja przy przejściu dla pieszych łączącym “Guzikówkę” z resztą miasta. Nasi czytelnicy zgłaszali problem w niedzielę 6 kwietnia. Po opadach deszczu powstało nieprzyjemne "bajoro".

Kolejne utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym w obrębie zespołu staromiejskiego. Od poniedziałku (24.03.) zamknięty zostanie odcinek ul. Sienkiewicza. Trwa rewitalizacja starówki. Zakończenie całości prac spodziewane jest w czerwcu.

Uwaga kierowcy! Od jutra (piątek 7 marca) zamknięte zostaną ulice Kazimierza Wielkiego i Szczepanika. Rozpoczyna się "Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie".

Wbrew zapowiedziom Rada Miasta Krosna nie zajęła się na lutowej sesji uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Białobrzegi - Krościenko Niżne - g700". Chodzi o przeprowadzenie przez Krosno strategicznego gazociągu.

Przygotowywany jest master plan (plan generalny) dla krośnieńskiego lotniska. Jaką infrastrukturę wybudować? Jakie funkcje ma mieć lotnisko? O tym rozmawiano podczas konsultacji społecznych w ramach projektu "Odlotowa Polska Wschodnia" realizowanego między innymi przez Krosno. Analiza przychodów i kosztów wykazała, że dla wszystkich rozpatrywanych wariantów projekt będzie generował stratę.

Przez Krosno będzie przebiegał strategiczny gazociąg. Urząd Miasta informuje, że jest to inwestycja rządowa, zatem nie ma wpływu na podejmowanie rozmów przez Inwestora z właścicielami działek. Dla trasy gazociągu przygotowano projekt Planu zagospodarowania przestrzennego. Po burzliwej dyskusji na komisji prezydent postanowił zdjąć punkt z porządku obrad styczniowej sesji.

Gminy tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno przygotowały propozycje wspólnych projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego tej części Podkarpacia. Przedsięwzięcia te zostały zgłoszone do wpisania na listę projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zobacz co chcą zrealizować samorządy Krosna i sąsiednich gmin.

Krosno może otrzymać pełne dofinansowanie, czyli  ponad 107 mln zł na rozbudowę tak zwanej „obwodnicy”. Projekt rozbudowy tej trasy przez środek miasta właśnie „powrócił” na listę podstawową Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Do końca marca miasto musi przygotować m.in. prawomocne pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, aktualne analizy ekonomiczno – finansowe oraz zabezpieczenie środków na realizację projektu w budżecie miasta.

Ponad 107 mln zł otrzymało Krosno na przebudowę i rozbudowę obwodnicy. 27 grudnia 2012 r. pomiędzy miastem Krosno, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Miasto otrzyma także refundację wydatków poniesionych na niespełna 2 km "obwodnicy" zrealizowane przed 2010 rokiem. Dzięki dofinansowaniu przebudowane zostaną trzy skrzyżowania, w tym powstaną wiadukty na wyjeździe z "Guzikówki".

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj