KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Po pierwszym kwartale nastroje przedsiębiorców są coraz lepsze

W ciągu ostatnich trzech miesięcy znacząco wzrosło bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – wynika z 14. edycji cyklicznego Raportu BIG, przygotowywanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Wartość wskaźnika BIG wzrosła na przestrzeni ostatniego kwartału o 6,36 pkt i osiągnęła wartość 13,34 pkt. Nastroje po pierwszym kwartale 2011 roku uległy poprawie w porównaniu z końcem minionego roku. Trend spadkowy został odwrócony i poziom wskaźnika zbliża się do wyników po II i III kwartale 2010 roku.

REKLAMAOd ponad trzech lat BIG InfoMonitor regularnie monitoruje zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania. W wyniku tych działań powstaje Raport BIG, który mierzy poziom bezpieczeństwa działalności gospodarczej, opinie przedsiębiorców w tym zakresie oraz kierunek ich zmian.

W ciągu ostatniego kwartału deklarowane bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej wyraźnie wzrosło we wszystkich ankietowanych grupach. Największy wzrost odnotowano w segmencie przedsiębiorców o 11,8 pkt. (z 4,64 do 16,44 pkt.). Wśród dostawców usług finansowych wzrost wyniósł 5,05 pkt. (wzrost z 11,61 pkt. do 16,66 pkt.), a w grupie dostawców usług masowych – o 2,94 pkt. (wzrost z 5,89 pkt. do 8,83 pkt.).

alt

„Po pierwszym kwartale 2011 roku nastroje przedsiębiorców są znacznie lepsze. Z najnowszych danych wynika, że nieterminowe regulowanie należności, które było przyczyną poprzednich spadków, występuje rzadziej” –  mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor. – „Należy podkreślić, że  o ile początek 2011 roku, rozpoczęliśmy ze znacznie niższym poczuciem bezpieczeństwa wśród przedsiębiorców, w stosunku do wyniku ze stycznia 2010, to po pierwszym kwartale 2011 roku wartość wskaźnika jest wyższa niż w analogicznym okresie minionego roku. Mamy nadzieje, że będzie to początek pozytywnego trendu”.

Spadła odczuwana dotkliwość zjawiska nieterminowego regulowania płatności w branżach respondentów – przede wszystkim za sprawą ocen przedsiębiorców i w nieco mniejszym stopniu dostawców usług finansowych. Dla ponad 40% respondentów z każdej z badanych branż ten problem występuje rzadko.

Nieznacznej poprawie uległy deklaracje przedsiębiorstw wskazujące nieterminowe płatności za poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, trzy miesiące temu uważało tak 78%, a po I kwartale 2011 roku 76%.

„Bardzo istotnym i pozytywnym zjawiskiem jest opinia ankietowanych o zdolności kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań – jako wysoką określa ją 67% przedsiębiorców” – mówi Marcin Ledworowski, Wiceprezes.

Zarządu BIG InfoMonitor
W 14. edycji Raportu BIG znalazł się również specjalny dodatek dotyczący branży turystycznej. W związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym BIG InfoMonitor szczególnie potraktował tą grupę przedsiębiorstw.
Zdecydowana większość badanych (96%) uważa, że wiarygodność płatnicza biura podróży jest istotna dla klientów. Przedstawiciele biur starają się sprawdzać historię finansową swoich kontrahentów – pytają partnerów biznesowych (71%), szukają informacji w Internecie (63%), proszą o rekomendacje (54%) i sprawdzają w Biurach Informacji Gospodarczej (42%).

„Są to bardzo pozytywne dane, mamy również nadzieję, że właściciele biur podróży oraz ich przedstawiciele w coraz większym stopniu będą korzystać ze źródeł dających dostęp do pełnych i wiarygodnych informacji o rzetelności płatniczej swoich partnerów biznesowych.” - podkreśla Mariusz Hildebrand.
Blisko trzy czwarte badanych (72%) jest zdania, że sytuacja polityczna w północnej Afryce będzie mieć negatywne wpływ na funkcjonowanie biur podróży w przyszłym roku. Pomimo to 90% ankietowanych zapowiada rozszerzenie oferty.

Pełna wersja raportu dostępna na www.RaportBIG.pl
Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (będący głównym elementem raportu BIG) zaczęto badać, w celu stałego monitorowania wpływu bieżącej sytuacji ekonomicznej oraz zatorów płatniczych na poziom bezpieczeństwa gospodarczego. Na zlecenie firmy BIG InfoMonitor, co kwartał, instytut Pentor przeprowadza badanie wśród osób odpowiedzialnych za finanse w trzech głównych segmentach firm –dostawców usług finansowych, dostawców usług masowych oraz przedsiębiorców. Do sierpnia 2009 r. nazwę wskaźnika określano jako BOG. We wrześniu 2009 zmieniono jego nazwę na wskaźnik BIG. Wskaźnik może przyjmować wartość od  100 do 100.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie  z Ustawą o BIG* przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób  i firm. Jako jedyny z działających w Polsce BIGów umożliwia także dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu zapewnia wymianę informacji o dłużnikach pomiędzy systemem bankowym  i przedsiębiorcami. BIG InfoMonitor udostępnia łącznie 5 mln 300 tysięcy informacji i danych gospodarczych  o dłużnikach.

Wpisanie do Rejestru Dłużników BIG to natychmiastowe powiadomienie sektora bankowego i telekomunikacyjnego o zadłużeniu. BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej - swojego głównego akcjonariusza.
Więcej informacji o BIG InfoMonitor można znaleźć na stronie  www.InfoMonitor.pl

*Ustawa o BIG : Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530)

Lidia Roman

  • autor: Lidia Roman

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?