KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Nowe E-Usługi w samorządach [FILM]

Elektroniczny obieg dokumentów, załatwianie spraw w urzędzie przez Internet bez wychodzenia z domu, czy nawet podczas wyjazdu za granicę - to niektóre korzyści z projektu, jaki Krosno realizuje wraz z pięcioma innymi gminami.

REKLAMA


W ramach realizacji projektu "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich" w Urzędzie Miasta Krosna w budynku przy ul. Lwowskiej 28a powstał Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego. Jak go założyć i jak z niego korzystać możesz się dowiedzieć z zamieszczonego w Internecie filmu.

- Projekt był realizowany w partnerstwie z 6 gminami. Projekt ma wartość ponad 3 mln złotych, z tego około 2,8 mln to dofinansowanie. Obejmował zakup sprzętu komputerowego, integrację systemów i przeszkolenie pracowników. Przeszkolono przez pół roku 600 pracowników - mówi zastępca prezydenta, Tomasz Soliński.

Innowacje obejmują między innymi elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie. - Biura podawcze nie znikną, bo proces przejścia z wersji “analogowej” na “cyfrową” zależy też od mieszkańców. Myślę, że dla wielu nadal najlepszym kontaktem będzie forma tradycyjna. Natomiast my dostosowujemy się do tych, którzy są bardziej mobilni i chcą załatwiać swoje sprawy w Krośnie, np. z miejsca pracy lub nawet przebywając za granicą.

Projekt obejmuje system e-należności, co umożliwia dokonywanie wszystkich lokalnych opłat przez Internet, co szczególnie chwali prezydent Soliński.

- Projekt będzie ograniczał biurokrację. Skróci czas przepływu informacji pomiędzy obywatelem, a urzędnikiem. Na pewno są to oszczędzone pieniądze przez unikanie opłat. W skali roku to mogą być poważne kwoty - mówi Tomasz Soliński.

Czym jest e-PUAP? Jak utworzyć profil zaufany i jak z niego korzystać? Podstawowe informacje uzyskasz, oglądając film zrealizowany w ramach projektu:
Profil zaufany
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. założyć firmę przez Internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP, z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Urzędzie Miasta Krosna. W urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny jak podpisem elektronicznym.

Sposób działania
Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

Kto może założyć profil zaufany i czy jest on dostępny bez dodatkowych opłat?
Profil zaufany jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP.

Korzyści wynikające ze stosowania profilu zaufanego
Urzędy same zdecydują, które usługi będą świadczyły z wykorzystaniem profilu zaufanego. Na mocy ustawy o informatyzacji w postępowaniu administracyjnym, profil zaufany jest metodą uwiarygodniania obywateli równoprawną z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Profil zaufany:
- nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,
- nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego,
- jest bezpłatny,
- pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
- umożliwia składanie oświadczeń woli.

Udostępnienie usług możliwych do realizacji przy pomocy profilu zaufanego będzie korzystne także dla administracji. Wzrośnie liczba usług dostarczanych drogą elektroniczną, co spowoduje uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie pracochłonności ich wykonania.

Celem głównym projektu jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-Usług, podwyższenie kompetencji pracowników 6 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT i w procesie świadczenia tych usług. Ponadto istotne było podniesienie wiedzy i umiejętności urzędników oraz świadomości obywateli odnośnie wykorzystywania usług elektronicznych w samorządzie. W związku z realizacją projektu we wszystkich 6 jednostkach samorządu terytorialnego uruchomiono punkty potwierdzania Profilu Zaufanego.

Koszty projektu to: 3 228 542,97 zł (wydatki kwalifikowane), a  wartość dofinansowania to łącznie: 2 744 261,52 zł (85% wydatków kwalifikowanych).
Wkład własny uczestniczących w projekcie gmin to: 484 281,45 zł. Prezydent Soliński podkreśla, że w dużej mierze to był wkład niepieniężny, wnoszony w postaci czasu pracy urzędników przeznaczonego na szkolenia.

Projekt realizowany jest przez Krosno (lidera projektu) w partnerstwie z Gminą Miejską Przemyśl, Gminą Boguchwała, Gminą Frysztak, Gminą Lubenia oraz Gminą Rymanów.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?