KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno: radni ułatwili dostęp do informacji

W BIP Urzędu Miasta nadal znajduje się stary statut W BIP Urzędu Miasta nadal znajduje się stary statut

Rada miasta wprowadziła zmiany w Statucie. To efekt zwrócenia uwagi na zapisy nieprzystające do obowiązującego prawa. Wprowadzono też szereg poprawek o mniejszym znaczeniu. Nagrania z sesji będą teraz  przechowywane dłużej, rozszerzony będzie też zakres informacji publikowanej w BIP.

REKLAMA


Przewodniczący rady miasta, Zbigniew Kubit (Klub Samorządne Krosno) poinformował, że decyzja o przystąpieniu do zmian Statutu spowodowana była dwoma czynnikami. - Potrzebne było dostosowanie Statutu do obowiązującego prawa dotyczącego, tak ogólnie mówiąc, dostępu do informacji publicznej - mówił Kubit. Drugim powodem było przeprowadzenie szeregu korekt natury technicznej, w tym poprawa literówek i drobnych błędów.

O podjęciu prac nad zmianą Statutu informowaliśmy w KrosnoCity.pl: Miasto zmieni Statut. Przyjmowane są uwagi i wnioski.

Uzasadnienie dołączone do uchwały jest lakoniczne. "Komisja podczas kilku posiedzeń wypracowała zmiany, które zostały przedstawione w przedłożonym projekcie uchwały. Zaproponowane zmiany uwzględniają zmiany w prawie, które miały miejsce od czasu ostatnich zmian w Statucie i propozycje zgłaszane przez organizacje społeczne" - napisał Kazimierz Mazur (Klub PiS), przewodniczący doraźnej komisji zajmującej się zmianami.

Wprowadzone zmiany dotyczą np. wydłużenia czasu przechowywania nagrań z sesji (z 90 dni do dwóch lat). Z § 123 usunięto kwestionowany zapis o sprawdzaniu wniosków o wgląd do protokołów z komisji przez przewodniczących komisji. Wcześniejszy zapis powodował nieuzasadnioną zwłokę w dostępie do informacji. O zmianę w tym punkcie wnioskowało stowarzyszenie Idea Carpathia. Zamiast tego w § 123 Statutu wprowadzono obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej nie tylko protokołów z sesji, ale i z komisji rady miasta.

- Wnioskowaliśmy o więcej zmian, w tym o nagrywanie nie tylko sesji, ale i komisji, a także o publikowanie tych nagrań z obrad w Internecie. Nie wszystkie nasze wnioski uwzględniono. Rada miasta pomimo upływu kilku miesięcy, nie odpowiedziała na nasze pismo złożone w trybie art 241 KPA i nie poinformowała o sposobie załatwienia sprawy. Nie zostaliśmy poinformowani o tym, co przeważyło o odrzuceniu pozostałej części wniosku - komentuje Rafał Woźniak, prezes stowarzyszenia Idea Carpathia.

Rada miasta nie informowała na bieżąco o przebiegu prac nad Statutem. Nie przedstawiono projektu Statutu do konsultacji, nie ogłaszano też terminów i miejsca pracy doraźnej komisji.

Radni nie podjęli dyskusji nad Statutem na sesji, a samą uchwałę przyjęto jednomyślnie.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?